Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 60/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị Định Số 60/2014/NĐ-CP - Quy định về hoạt động in
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads//60-nd.signed (9).pdf