Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 195/2013/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị Định Số 195/2013/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 21/11/2013
Ngày có hiệu lực 01/03/2014
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads//195-nd (1).pdf