Chitietvanban

Văn bản Quản lý, điều hành
Mã văn bản 27/CXBIPH-QLXB
Tên văn bản Công văn số 27/CXBIPH-QLXB ngày 09/01/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (Gửi các nhà xuất bản, cùng Mẫu báo cáo kèm theo)
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Ngày ban hành 09/01/2016
Ngày có hiệu lực 09/01/2016
Nội dung

File đính kèm /cms/public/uploads/cv26.rar