Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 25/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản
Ngày ban hành 28/02/2018
Ngày có hiệu lực 01/05/2018
Nội dung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14106/25_2018_Nd-CP.html