Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 18/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản
Ngày ban hành 14/03/2014
Ngày có hiệu lực 01/06/2014
Nội dung

quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10116/18_2014_Nd-CP.html