Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 01/VBHN-BTTTT
Tên văn bản Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT ngày 30/03/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 30/03/2018
Ngày có hiệu lực 03/04/2018
Nội dung

hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14118/01_VBHN-BTTTT.html