Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 16/2015/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực In và Phát hành
Ngày ban hành 17/06/2015
Ngày có hiệu lực 15/08/2015
Nội dung

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10162/16_2015_TT-BTTTT.html