Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Tên văn bản Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản
Ngày ban hành 07/04/2016
Ngày có hiệu lực 25/05/2016
Nội dung

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13634/11_2016_TTLT-BTTTT-BNV.html