Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 09/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản
Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 01/10/2017
Nội dung

quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13987/09_2017_TT-BTTTT.html