Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 36/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành
Ngày ban hành 29/11/2017
Ngày có hiệu lực 15/01/2018
Nội dung

quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14033/36_2017_TT-BTTTT.html