Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 284/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Ngày ban hành 24/02/2014
Ngày có hiệu lực 24/02/2014
Nội dung

về Ngày sách Việt Nam

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10110/284_Qd-TTg.html