Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 115/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 16/01/2014
Ngày có hiệu lực 16/01/2014
Nội dung

phê duyệt quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10107/115_Qd-TTg.html