Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 19-TB/TW
Tên văn bản Thông báo số 19-TB/TW ngày 29/12/2016
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của Đảng
Ngày ban hành 29/12/2016
Ngày có hiệu lực 29/12/2016
Nội dung

thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản

File đính kèm 19-TB/TW