Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 07/2018/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày có hiệu lực 01/07/2018
Nội dung

Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14168/07_2018_TT-BTTTT.html