Danh sách biên tập viên

Tin tức trong ngành

Danh sách biên tập viên

01/11/2019 | 11:44

Danh sách biên tập viên

Danh sách biên tập viên
 
STT Họ và tên Chức vụ Nhà xuất bản Số chứng chỉ biên tập viên Số giấy chứng nhận Ngày cấp
1 Mai Nhị Hà Trưởng Ban Biên tập Sách và KĐCL Giáo dục Việt Nam 1290-1304/QĐ-CXBIPH 795-30/10/2017 26/12/2017
2 Trương Vũ Khánh Linh Biên tập viên Kim Đồng 1289-1304/QĐ-CXBIPH 892-22/11/2017 26/12/2017
3 Vũ Thị Thùy Dung Biên tập viên Kim Đồng 1288-1304/QĐ-CXBIPH 893-22/11/2017 26/12/2017
4 Nguyễn Thị Ngọc Anh Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1287-1304/QĐ-CXBIPH 916-22/11/2017 26/12/2017
5 Nguyễn Anh Tuyến Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1286-1304/QĐ-CXBIPH 914-22/11/2017 26/12/2017
6 Đỗ Văn Biên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1285-1304/QĐ-CXBIPH 915-22/11/2017 26/12/2017
7 Thái Ngọc Quý Biên tập viên Trẻ 1284-1304/QĐ-CXBIPH 891-22/11/2017 26/12/2017
8 Nguyễn Lê Duy Họa sỹ Trẻ 1283-1304/QĐ-CXBIPH 904-22/11/2017 26/12/2017
9 Bùi Văn Nam Họa sỹ Trẻ 1282-1304/QĐ-CXBIPH 888-22/11/2017 26/12/2017
10 Trịnh Thị Vân Biên tập viên Công an nhân dân 1281-1304/QĐ-CXBIPH 785-30/10/2017 26/12/2017
11 Nguyễn Công Khanh Biên tập viên Công an nhân dân 1280-1304/QĐ-CXBIPH 784-30/10/2017 26/12/2017
12 Nguyễn Quang Hà Anh PTP Phụ trách Ban BT sách điện tử Công an nhân dân 1279-1304/QĐ-CXBIPH 783-30/10/2017 26/12/2017
13 Đinh Thành Đức Biên tập viên Công an nhân dân 1278-1304/QĐ-CXBIPH 782-30/10/2017 26/12/2017
14 Phạm Hồng Đức Biên tập viên Công an nhân dân 1277-1304/QĐ-CXBIPH 714-20/11/2015 26/12/2017
15 Trần Cao Kiều Phó Giám đốc-Phó Tổng biên tập Công an nhân dân 1276-1304/QĐ-CXBIPH 781-30/10/2017 26/12/2017
16 Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn) Phó Giám đốc Hội Nhà văn 1275-1304/QĐ-CXBIPH 793-30/10/2017 26/12/2017
17 Tăng Minh Dũng Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 1274-1304/QĐ-CXBIPH 890-22/11/2017 26/12/2017
18 Thái Thành Nhân Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 1273-1304/QĐ-CXBIPH 913-22/11/2017 26/12/2017
19 Nguyễn Thị Giang nhân viên phát hành tuyên truyền-BTV Quân đội nhân dân 1272-1304/QĐ-CXBIPH 775-30/10/2017 26/12/2017
20 Lê Tuấn Đạt Biên tập viên Quân đội nhân dân 1271-1304/QĐ-CXBIPH 774-30/10/2017 26/12/2017
21 Nguyễn Thị Liên Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 1270-1304/QĐ-CXBIPH 918-22/11/2017 26/12/2017
22 Hàn Ngọc Lan Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 1269-1304/QĐ-CXBIPH 919-22/11/2017 26/12/2017
23 Phạm Thị Anh Đào Biên tập viên Phụ nữ 1268-1304/QĐ-CXBIPH 797-30/10/2017 26/12/2017
24 Lâm Hồng Diệp Biên tập viên Phụ nữ 1267-1304/QĐ-CXBIPH 796-30/10/2017 26/12/2017
25 Ngô Thị Thu Ngần Trưởng phòng BT sách văn học nước ngoài Phụ nữ 1266-1304/QĐ-CXBIPH 905-12/8/2016 26/12/2017
26 Vũ Thị Thao Biên tập viên Lý luận Chính trị 1265-1304/QĐ-CXBIPH 773-30/10/2017 26/12/2017
27 Mai Hoài Anh Phó Giám đốc Lý luận Chính trị 1264-1304/QĐ-CXBIPH 772-30/10/2017 26/12/2017
28 Trương Quang Hùng Biên tập viên Tri thức 1263-1304/QĐ-CXBIPH 763-30/10/2017 26/12/2017
29 Lê Thị Trường An Biên tập viên Đại học Sư phạm 1262-1304/QĐ-CXBIPH 791-30/10/2017 26/12/2017
30 Đỗ Thị Hồng Biên tập viên Đại học Sư phạm 1261-1304/QĐ-CXBIPH 789-30/10/2017 26/12/2017
31 Hoàng Thị Quyên Biên tập viên Đại học Sư phạm 1260-1304/QĐ-CXBIPH 790-30/10/2017 26/12/2017
32 Lê Thị Tiểu Nhi Biên tập viên Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 1259-1304/QĐ-CXBIPH 901-22/11/2017 26/12/2017
33 Trương Ngọc Thơi Phó Giám đốc Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 1258-1304/QĐ-CXBIPH 874-22/11/2017 26/12/2017
34 Phạm Văn Vũ Biên tập viên Đại học Thái Nguyên 1257-1304/QĐ-CXBIPH 767-30/10/2017 26/12/2017
35 Phạm Quốc Tuấn Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên 1256-1304/QĐ-CXBIPH 766-30/10/2017 26/12/2017
36 Đào Ngọc Oanh Phó phòng Tổng hợp Xây dựng 1255-1304/QĐ-CXBIPH 765-30/10/2017 26/12/2017
37 Ngô Đức Vinh Phó Giám đốc Xây dựng 1254-1304/QĐ-CXBIPH 764-30/10/2017 26/12/2017
38 Nguyễn Đức Thảo Vy Biên tập viên Đà Nẵng 1253-1304/QĐ-CXBIPH 889-22/11/2017 26/12/2017
39 Đinh Thế Duy Kỹ sư quản trị mạng Học viện Nông nghiệp 1252-1304/QĐ-CXBIPH 1137-30/9/2016 26/12/2017
40 Hoàng Đức Liên Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 1251-1304/QĐ-CXBIPH 975-12/8/2016 26/12/2017
41 Nguyễn Mai Hương Biên tập viên Thanh niên 1250-1304/QĐ-CXBIPH 677-20/11/2015 26/12/2017
42 Nguyễn Thị Thể Biên tập viên Thuận Hóa 1249-1304/QĐ-CXBIPH 762-30/10/2017 26/12/2017
43 Nguyễn Thị Anh Đào Biên tập viên Hàng hải 1248-1304/QĐ-CXBIPH 769-30/10/2017 26/12/2017
44 Lê Công Thanh Biên tập viên Hàng hải 1247-1304/QĐ-CXBIPH 770-30/10/2017 26/12/2017
45 Trần Văn Lượng Phó Giám đốc Hàng hải 1246-1304/QĐ-CXBIPH 768-30/10/2017 26/12/2017
46 Lê Thị Hiền Biên tập viên Hàng hải 1245-1304/QĐ-CXBIPH 815-30/10/2017 26/12/2017
47 Nguyễn Thị Hải Yến Biên tập viên Tư Pháp 1244-1304/QĐ-CXBIPH 761-30/10/2017 26/12/2017
48 Đinh Đức Tài Phó trưởng phòng KH&HTQT - Biên tập viên Đại học Vinh 1243-1304/QĐ-CXBIPH 974-12/08/2016 26/12/2017
49 Nguyễn Hồng Quảng Phó Giám đốc Đại học Vinh 1242-1304/QĐ-CXBIPH 771-30/10/2017 26/12/2017
50 Lê Thị Cẩm Vân Biên tập viên Đồng Nai 1241-1304/QĐ-CXBIPH 418-09/9/2015 26/12/2017
51 Ngô Thị Huyền Biên tập viên Đồng Nai 1240-1304/QĐ-CXBIPH 1062-6/9/2016 26/12/2017
52 Nguyễn Quang Thiều Giám đốc-Tổng Biên tập Hội Nhà văn 0056-1304/QĐ-CXBIPH 792-30/10/2017 26/12/2017
53 Đinh Thị Phương Thảo Giám đốc-Tổng Biên tập Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0055-1304/QĐ-CXBIPH 897-22/11/2017 26/12/2017
54 Đỗ Văn Hàn Phó Giám đốc Hội Nhà văn 1275-1304/QĐ-CXBIPH 793-30/10/2017 26/12/2017
55 Nguyễn Thị Mai Hương Biên tập viên Đại học Sư phạm 1239-111/QĐ-CXBIPH 920-12/8/2016 09/02/2017
56 Nguyễn Thị Hương Thảo Biên tập viên Đại học Sư phạm 1238-111/QĐ-CXBIPH 919-12/8/2016 09/02/2017
57 Nguyễn Mạnh Cương Biên tập viên Quân đội nhân dân 1237-111/QĐ-CXBIPH 456-9/9/2015 09/02/2017
58 Nguyễn Thị Dinh Biên tập viên Văn học 1236-111/QĐ-CXBIPH 1138-30/9/2016 09/02/2017
59 Nguyễn Hữu Minh Nhân viên phòng kinh doanh Giáo dục Việt Nam 1235-111/QĐ-CXBIPH 998-6/9/2016 09/02/2017
60 Nguyễn Ái Bình Phó phòng quản lý sản xuất Giáo dục Việt Nam 1234-111/QĐ-CXBIPH 1054-6/9/2016 09/02/2017
61 Lý Vương Ngọc Minh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1233-111/QĐ-CXBIPH 982-6/9/2013 09/02/2017
62 Tạ Xuân Thanh Nguyên Ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1232-111/QĐ-CXBIPH 984-6/9/2016 09/02/2017
63 Đặng Ngọc Hà Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1231-111/QĐ-CXBIPH 986-6/9/2016 09/02/2017
64 Tống Thanh Thảo Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1230-111/QĐ-CXBIPH 1055-6/9/2016 09/02/2017
65 Phạm Ngọc Nga Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1229-111/QĐ-CXBIPH 1058-6/9/2016 09/02/2017
66 Hà Tuệ Hương Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1228-111/QĐ-CXBIPH 997-6/9/2016 09/02/2017
67 Hoàng Thị Phương Liên Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1227-111/QĐ-CXBIPH 981-6/9/2016 09/02/2017
68 Nguyễn Mạnh Hùng Họa sĩ phòng sản xuất Giáo dục Việt Nam 1226-111/QĐ-CXBIPH 994-6/9/2016 09/02/2017
69 Thái Hữu Dương Phó phòng sản xuất - kinh doanh Giáo dục Việt Nam 1225-111/QĐ-CXBIPH 985-6/9/2016 09/02/2017
70 Huỳnh Kim Ngân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1224-111/QĐ-CXBIPH 1000-6/9/2016 09/02/2017
71 Huỳnh Thị Xuân Phương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1223-111/QĐ-CXBIPH 1061-6/9/2016 09/02/2017
72 Huỳnh Lê Ái Nhi Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1222-111/QĐ-CXBIPH 1056-6/9/2016 09/02/2017
73 Hoàng Công Dũng Trưởng ban KHXH Giáo dục Việt Nam 1221-111/QĐ-CXBIPH 1059-6/9/2016 09/02/2017
74 Nguyễn Thị Thanh Hải Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1220-111/QĐ-CXBIPH 995-6/9/2016 09/02/2017
75 Nguyễn Duy Hiền Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 1219-111/QĐ-CXBIPH 1057-6/9/2016 09/02/2017
76 Phan Thị Thái Hòa Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1218-111/QĐ-CXBIPH 996-6/9/2016 09/02/2017
77 Đặng Tấn Hướng Phó TBT Giáo dục Việt Nam 1217-111/QĐ-CXBIPH 991-6/9/2016 09/02/2017
78 Đinh Thị Thanh Vân Cán bộ phòng khai thác thị trường Giáo dục Việt Nam 1216-111/QĐ-CXBIPH 988-6/9/2016 09/02/2017
79 Mai Ngọc Liên Phó TGĐ Giáo dục Việt Nam 1215-111/QĐ-CXBIPH 987-6/9/2016 09/02/2017
80 Trần Lưu Thịnh Biên tập viên cao cấp Giáo dục Việt Nam 1214-111/QĐ-CXBIPH 992-6/9/2016 09/02/2017
81 Phan Xuân Khánh Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 1213-111/QĐ-CXBIPH 999-6/9/2016 09/02/2017
82 Đặng Thị Ngọc Dung Thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1212-111/QĐ-CXBIPH 959-12/8/2016 09/02/2017
83 Hồ Lê Diệu Ái chuyên viên phòng khai thác bản thảo Giáo dục Việt Nam 1211-111/QĐ-CXBIPH 954-12/8/2016 09/02/2017
84 Nguyễn Dương Khôi Nguyên Họa sĩ thiết kế Giáo dục Việt Nam 1210-111/QĐ-CXBIPH 545-16/9/2015 09/02/2017
85 Bùi Thị Xuân Hương biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1209-111/QĐ-CXBIPH 953-12/8/2016 09/02/2017
86 Nguyễn Thị Như Hiền biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1208-111/QĐ-CXBIPH 952-12/8/2016 09/02/2017
87 Trần Thị Mai Hương biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1207-111/QĐ-CXBIPH 903-12/8/2016 09/02/2017
88 Nguyễn Thị Thanh Hằng chuyên viên biên tập Giáo dục Việt Nam 1206-111/QĐ-CXBIPH 933-12/8/2016 09/02/2017
89 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 1205-111/QĐ-CXBIPH 940-12/8/2016 09/02/2017
90 Mạc Hà Anh trưởng phòng nội dung xuất bản Giáo dục Việt Nam 1204-111/QĐ-CXBIPH 939-12/8/2016 09/02/2017
91 Vũ Khắc Phúc Giám đốc kinh doanh Giáo dục Việt Nam 1203-111/QĐ-CXBIPH 934-12/8/2016 09/02/2017
92 Dương Xuân Mộc Kế toán trưởng Giáo dục Việt Nam 1202-111/QĐ-CXBIPH 931-12/8/2016 02/02/2017
93 Nguyễn Công Dũng Tổng giám đốc Giáo dục Việt Nam 1201-111/QĐ-CXBIPH 930-12/8/2016 09/02/2017
94 Nguyễn Đạt Khuê nhân viên phòng nội dung Giáo dục Việt Nam 1200-111/QĐ-CXBIPH 1195-30/9/2016 09/02/2017
95 Nguyễn Hoàng Hà Trưởng nhóm nội dung phòng nội dung Giáo dục Việt Nam 1199-111/QĐ-CXBIPH 1191-30/9/2016 09/02/2017
96 Thạch Ngọc Lam Giám đốc chi  nhánh Giáo dục Việt Nam 1198-111/QĐ-CXBIPH 993-6/9/2016 09/02/2017
97 Hà Thị Hải Yến Giám đốc Giáo dục Việt Nam 1197-111/QĐ-CXBIPH 765-20/11/2015 09/02/2017
98 Nguyễn Thị Thu Lan Phòng công nghệ bản đồ Giáo dục Việt Nam 1196-111/QĐ-CXBIPH 925-12/8/2016 09/02/2017
99 Nguyễn Thị Hồng Loan Giám đốc Giáo dục Việt Nam 1195-111/QĐ-CXBIPH 766-20/11/2015 09/02/2017
100 Vũ Thị Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1194-111/QĐ-CXBIPH 928-12/8/2016 09/02/2017
101 Trần Đình Hoằng Phụ trách ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1193-111/QĐ-CXBIPH 927-12/8/2016 09/02/2017
102 Trần Trọng Tiến Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 1192-111/QĐ-CXBIPH 926-12/8/2016 09/02/2017
103 Đinh Thị Thu Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1191-111/QĐ-CXBIPH 1194-30/9/2016 09/02/2017
104 Nguyễn Thúy Quỳnh Họa sĩ phòng thiết kế Giáo dục Việt Nam 1190-111/QĐ-CXBIPH 885-12/8/2016 09/02/2017
105 Trần Linh Chi Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1189-111/QĐ-CXBIPH 1192-30/9/2016 09/02/2017
106 Phạm Thị Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1188-111/QĐ-CXBIPH 944-12/8/2016 09/02/2017
107 Nguyễn Thị Thúy Huyền Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1187-111/QĐ-CXBIPH 941-12/8/2016 09/02/2017
108 Nguyễn Việt Hà Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1186-111/QĐ-CXBIPH 942-12/8/2016 09/02/2017
109 Nguyễn Hoàng Anh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1185-111/QĐ-CXBIPH 941-12/8/2016 09/02/2017
110 Phùng Thị Thanh Huyền Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1184-111/QĐ-CXBIPH 884-12/8/2016 09/02/2017
111 Phạm Văn Hanh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1183-111/QĐ-CXBIPH 921-12/8/2016 09/02/2017
112 Lê Anh Tuấn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1182-111/QĐ-CXBIPH 895-12/8/2016 09/02/2017
113 Đặng Thị Huyền Trang Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1181-111/QĐ-CXBIPH 894-12/8/2016 09/02/2017
114 Trần Mai Thanh Hằng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1180-111/QĐ-CXBIPH 893-12/8/2016 09/02/2017
115 Văn Thị Minh Huệ Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1179-111/QĐ-CXBIPH 892-12/8/2016 09/02/2017
116 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1178-111/QĐ-CXBIPH 891-12/8/2016 09/02/2017
117 Phạm Việt Quang Phó trưởng phòng chế bản Giáo dục Việt Nam 1177-111/QĐ-CXBIPH 889-12/8/2016 09/02/2017
118 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1176-111/QĐ-CXBIPH 888-12/8/2016 09/02/2017
119 Lưu Chí Đồng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1175-111/QĐ-CXBIPH 887-12/8/2016 09/02/2017
120 Nguyễn Thanh Long Trưởng phòng chế bản Giáo dục Việt Nam 1174-111/QĐ-CXBIPH 886-12/8/2016 09/02/2017
121 Phó Đức Khôi Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1173-111/QĐ-CXBIPH 134-22/5/2015 09/02/2017
122 Đỗ Đức Bình Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1172-111/QĐ-CXBIPH 883-12/8/2016 09/02/2017
123 Nguyễn Thị Liên Hương Phó trưởng ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1171-111/QĐ-CXBIPH 127-22/5/2015 09/02/2017
124 Lê Nguyễn Mai Hương Phó trưởng ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1170-111/QĐ-CXBIPH 125-22/5/2015 09/02/2017
125 Ngô Thanh Huyền Phó trưởng ban đối ngoại tổng hợp Giáo dục Việt Nam 1169-111/QĐ-CXBIPH 945-12/8/2016 09/02/2017
126 Vũ Trung Chính Phó TBT Giáo dục Việt Nam 1168-111/QĐ-CXBIPH 936-12/8/2016 09/02/2017
127 Nguyễn Mạnh Hùng Giám đốc tài chính Giáo dục Việt Nam 1167-111/QĐ-CXBIPH 932-12/8/2016 09/02/2017
128 Lê Thành Anh Phó TGĐ Giáo dục Việt Nam 1166-111/QĐ-CXBIPH 958-12/8/2016 09/02/2017
129 Vũ Thị Hải Yến Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1165-1118/QĐ-CXBIPH 1131-30/9/2016 25/11/2016
130 Nguyễn Thị Yến Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1164-1118/QĐ-CXBIPH 1132-30/9/2016 25/11/2016
131 Đỗ Lệ Quyên Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1163-1118/QĐ-CXBIPH 1130-30/9/2016 25/11/2016
132 Nguyễn Lan Hương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1162-1118/QĐ-CXBIPH 1133-30/9/2016 25/11/2016
133 Nguyễn Việt Hà Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1161-1118/QĐ-CXBIPH 1134-30/9/2016 25/11/2016
134 Cao Thị Lan Anh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1160-1118/QĐ-CXBIPH 1129-30/9/2016 25/11/2016
135 Kiều Thị Kim Loan Trưởng chi nhánh Phụ nữ 1159-1118/QĐ-CXBIPH 1065-6/9/2016 25/11/2016
136 Châu Minh Thi Biên tập viên Phụ nữ 1158-1118/QĐ-CXBIPH 1066-6/9/2016 25/11/2016
137 Nguyễn Thị Bình Phương Biên tập viên Phụ nữ 1157-1118/QĐ-CXBIPH 1045-6/9/2016 25/11/2016
138 Nguyễn Thị Ánh Ngân Trưởng phòng văn học VN Phụ nữ 1156-1118/QĐ-CXBIPH 937-12/8/2016 25/11/2016
139 Trương Thị Ngọc Lan Nhân viên truyền thông Phụ nữ 1155-1118/QĐ-CXBIPH 1136-30/9/2016 25/11/2016
140 Trần Minh Ánh Biên tập viên Phụ nữ 1154-1118/QĐ-CXBIPH 961-12/8/2016 25/11/2016
141 Nghiêm Thùy Dung Biên tập viên Phụ nữ 1153-1118/QĐ-CXBIPH 970-12/8/2016 25/11/2016
142 Vũ Ngọc Khanh Chuyên viên Hà Nội 1152-1118/QĐ-CXBIPH 971-12/8/2016 25/11/2016
143 Phạm Thị Thu Trang Biên tập  viên Hà Nội 1151-1118/QĐ-CXBIPH 980-12/8/2016 25/11/2016
144 Phạm Quốc Tuấn Biên tập viên Hà Nội 1150-1118/QĐ-CXBIPH 962-12/8/2016 25/11/2016
145 Nguyễn Thị Phương Thư Trưởng phòng biên tập Tài chính 1149-1118/QĐ-CXBIPH 967-12/8/2016 25/11/2016
146 Nguyễn Thanh Bắc Nhân viên phòng kế hoạch-phát hành Tài chính 1148-1118/QĐ-CXBIPH 968-12/8/2016 25/11/2016
147 Nguyễn Thị Khánh Linh Biên tập viên Thể thao và Du lịch 1147-1118/QĐ-CXBIPH 1051-6/9/2016 25/11/2016
148 Đinh Xuân Phong Phó trưởng phòng  - phụ trách Thể thao và Du lịch 1146-1118/QĐ-CXBIPH 946-12/8/2016 25/11/2016
149 Thái Thị Kim Khuyên Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 1145-1118/QĐ-CXBIPH 698-20/11/2015 25/11/2016
150 Phạm Văn Hiển Phó trưởng phòng KTXB Đại học Quốc gia Hà Nội 1144-1118/QĐ-CXBIPH 697-20/11/2015 25/11/2016
151 Bùi Thị The Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 1143-1118/QĐ-CXBIPH 699-20/11/2015 25/11/2016
152 Nguyễn Hoài Nam Trưởng phòng tổ chức hành chính Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 1142-1118/QĐ-CXBIPH 1064-6/9/2016 25/11/2016
153 Nguyễn Kim Minh Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 1141-1118/QĐ-CXBIPH 1044-6/9/2016 25/11/2016
154 Trần Đình Ba Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 1140-1118/QĐ-CXBIPH 1043-6/9/2016 25/11/2016
155 Đặng Thị Mai Anh Biên tập viên Thống kê 1139-1118/QĐ-CXBIPH 955-12/8/2016 25/11/2016
156 Nguyễn Tuấn Phong Phó trưởng ban Thống kê 1138-1118/QĐ-CXBIPH 957-12/8/2016 25/11/2016
157 Nguyễn Thị Thủy Biên tập viên Dân trí 1137-1118/QĐ-CXBIPH 1122-30/9/2016 25/11/2016
158 Phạm Trần Việt Anh Trưởng ban biên tập Dân trí 1136-1118/QĐ-CXBIPH 121-30/9/2016 25/11/2016
159 Phan Đình Thi Phó GĐ Dân trí 1135-1118/QĐ-CXBIPH 1120-30/9/2016 25/11/2016
160 Vũ Quang Vinh Phó GĐ- Phó TBT Dân trí 1134-1118/QĐ-CXBIPH 1109-30/9/2016 25/11/2016
161 Nguyễn Phan Hách Tổng biên tập Dân trí 1133-1118/QĐ-CXBIPH 1108-30/9/2016 25/11/2016
162 Nguyễn Thảo Nhung Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1132-1118/QĐ-CXBIPH 1140-30/9/2016 25/11/2016
163 Ngô Thị Thu Ngân Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1131-1118/QĐ-CXBIPH 1141-30/10/2016 25/11/2016
164 Nguyễn Hồng Thái Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1130-1118/QĐ-CXBIPH 1139-30/9/2016 25/11/2016
165 Mai Thị Lại Giang Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1129-1118/QĐ-CXBIPH 1143-30/9/2016 25/11/2016
166 Nguyễn Thị Hường Biên tập viên Thể thao và Du lịch 1128-1118/QĐ-CXBIPH 1146-30/9/2016 25/11/2016
167 Hoàng Vân Cầm Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1127-1118/QĐ-CXBIPH 1147-30/9/2016 25/11/2016
168 Nguyễn Thị Hảo Biên tập viên Thanh niên 1126-1118/QĐ-CXBIPH 1144-30/9/2016 25/11/2016
169 Trần Thị Thu Hằng Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1125-1118/QĐ-CXBIPH 1145-30/9/2016 25/11/2016
170 Đinh Hồng Sơn Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1124-1118/QĐ-CXBIPH 1149-30/9/2016 25/11/2016
171 Đỗ Thị Huyền Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1123-1118/QĐ-CXBIPH 1142-30/9/2016 25/11/2016
172 Phan Thị Thanh Nhàn Biên tập viên Văn hóa dân tộc 1122-1118/QĐ-CXBIPH 1148-30/9/2016 25/11/2016
173 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Biên tập viên Đại học Vinh 1121-1118/QĐ-CXBIPH 938-12/8/2016 25/11/2016
174 Nguyễn Trung Kiên Biên tập viên Giao thông vận tải 1120-1118/QĐ-CXBIPH 1127-30/9/2016 25/11/2016
175 Nguyễn Hồng Kỳ Phó Giám đốc- TBT Giao thông vận tải 1119-1118/QĐ-CXBIPH 1124-30/9/2016 25/11/2016
176 Nguyễn Minh Nhật Phó Giám đốc Giao thông vận tải 1118-1118/QĐ-CXBIPH 1125-30/9/2016 25/11/2016
177 Dương Hồng Hạnh Biên tập viên Giao thông vận tải 1117-1118/QĐ-CXBIPH 1128-30/9/2016 25/11/2016
178 Vương Thế Hùng Phó trưởng phòng Giao thông vận tải 1116-1118/QĐ-CXBIPH 1126-30/9/2016 25/11/2016
179 Nguyễn Thị Oanh Biên tập viên Hải Phòng 1115-1118/QĐ-CXBIPH 1152-30/9/2016 25/11/2016
180 Dương Sương Mai cử nhân ngoại ngữ- kỹ sư quản trị doanh nghiệp Hải Phòng 1114-1118/QĐ-CXBIPH 1151-30/9/2016 25/11/2016
181 Lê Văn Thành Biên tập viên Kim Đồng 1113-1118/QĐ-CXBIPH 1068-6/9/2016 25/11/2016
182 Lê Thị Bích Khoa Biên tập viên Kim Đồng 1112-1118/QĐ-CXBIPH 1050-6/9/2016 25/11/2016
183 Đoàn Thị Mỹ Phương Biên tập viên Kim Đồng 1111-1118/QĐ-CXBIPH 1048-6/9/2016 25/11/2016
184 Phạm Quang Phúc Biên tập viên Kim Đồng 1110-1118/QĐ-CXBIPH 1047-6/9/2016 25/11/2016
185 Phan Cao Hoài Nam Biên tập viên Kim Đồng 1109-1118/QĐ-CXBIPH 1046-6/9/2016 25/11/2016
186 Hoàng Phương Thúy Biên tập viên Kim Đồng 1108-1118/QĐ-CXBIPH 977-12/8/2016 25/11/2016
187 Đinh Thị Thu Biên tập viên Y học 1107-1118/QĐ-CXBIPH 963-12/8/2016 25/11/2016
188 Đỗ Thị Phương Hoa Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 1106-1118/QĐ-CXBIPH 965-12/8/2016 25/11/2016
189 Trần Từ Công Phó GĐ phụ trách Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 1105-1118/QĐ-CXBIPH 964-12/8/2016 25/11/2016
190 Đào Bá Đoàn Phó ban biên tập Hội Nhà văn 1104-1118/QĐ-CXBIPH 1015-29/8/2016 25/11/2016
191 Nguyễn Văn Sơn Biên tập viên Hội Nhà văn 1103-1118/QĐ-CXBIPH 1016-29/8/2016 25/11/2016
192 Nguyễn Thị Trọng Việt Biên tập viên Hội Nhà văn 1102-1118/QĐ-CXBIPH 1033-6/9/2016 25/11/2016
193 Ngụy Nguyên Hà Biên tập viên Thanh niên 1101-1118/QĐ-CXBIPH 978-12/8/2016 25/11/2016
194 Nguyễn Mậu Tuân PGĐ- Phó TBT Lý luận Chính trị 1100-1118/QĐ-CXBIPH 956-12/8/2016 25/11/2016
195 Vũ Thị Khánh Dư Biên tập viên Lý luận Chính trị 1099-1118/QĐ-CXBIPH 901-12/8/2016 25/11/2016
196 Nguyễn Thị Ngọc Anh Biên tập viên Lý luận Chính trị 1098-1118/QĐ-CXBIPH 951-12/87/2016 25/11/2016
197 Ứng Thị Bích Liên Biên tập viên Lý luận Chính trị 1097-1118/QĐ-CXBIPH 902-12/8/2016 25/11/2016
198 Huỳnh Thị Xuân Hạnh Giám đốc- tổng biên tập Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 1096-1118/QĐ-CXBIPH 1039-6/9/2016 25/11/2016
199 Huỳnh Yên Trầm My Cử nhân văn Đà Nẵng 1095-1118/QĐ-CXBIPH 918-12/8/2016 25/11/2016
200 Huỳnh Kim Hùng Biên tập viên Đà Nẵng 1094-1118/QĐ-CXBIPH 1036-6/9/2016 25/11/2016
201 Bùi Đức Hùng Giám đốc Bách khoa Hà Nội 1093-1118/QĐ-CXBIPH 972-12/8/2016 25/11/2016
202 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên Bách khoa Hà Nội 1092-1118/QĐ-CXBIPH 973-12/8/2016 25/11/2016
203 Nguyễn Thị Thủy Tiên Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1091-1118/QĐ-CXBIPH 1040-6/9/2016 25/11/2016
204 Lê Thị Thu Thảo Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1090-1118/QĐ-CXBIPH 983-6/9/2016 25/11/2016
205 Võ Châu Loan Phụ trách phòng quản lý dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 1089-1118/QĐ-CXBIPH 1041-6/9/2016 25/11/2016
206 Võ Ngọc Kiều Trinh Biên tập viên Đại học Cần Thơ 1088-1118/QĐ-CXBIPH 559-16/9/2015 26/11/2016
207 Thái Nhựt Thanh Biên tập viên Đại học Cần Thơ 1087-1118/QĐ-CXBIPH 558-16/9/2015 25/11/2016
208 Nguyễn Thanh Phương Biên tập viên Đại học Cần Thơ 1086-1118/QĐ-CXBIPH 1067-6/9/2016 25/11/2016
209 Lê Thị Hương Biên tập viên Khoa học xã hội 1085-1118/QĐ-CXBIPH 960-12/8/2016 25/11/2016
210 Phan Lê Hạnh Nhơn Biên tập viên Thuận Hóa 1084-1118/QĐ-CXBIPH 949-12/8/2016 25/11/2016
211 Lê Diệu Anh Thi Biên tập viên Thuận Hóa 1083-1118/QĐ-CXBIPH 948-12/8/2016 25/11/2016
212 Bùi Anh Tuấn Trưởng ban biên tập Công an nhân dân 1082-1118/QĐ-CXBIPH 1135-30/9/2016 25/11/2016
213 Trần Thanh Hà Phó trưởng chi nhánh Công an nhân dân 1081-1118/QĐ-CXBIPH 1001-6/9/2016 25/11/2016
214 Nguyễn Quốc Tuấn Phó Giám đốc Công an nhân dân 1080-1118/QĐ-CXBIPH 947-12/8/2016 25/11/2016
215 Nguyễn Thị Minh Trang Biên tập viên Trẻ 1079-1118/QĐ-CXBIPH 1001-6/9/2016 25/11/2016
216 Nguyễn Thị Trà My Biên tập viên Trẻ 1078-1118/QĐ-CXBIPH 1011-6/9/2016 25/11/2016
217 Phạm Thị Họa My Biên tập viên Trẻ 1077-1118/QĐ-CXBIPH 1003-6/9/2016 25/11/2016
218 Trần Ngọc Trúc Giang Biên tập viên Trẻ 1076-1118/QĐ-CXBIPH 1004-6/9/2016 25/11/2016
219 Lê Phương Quyên Biên tập viên sách pháp  luật Trẻ 1075-1118/QĐ-CXBIPH 1006-6/9/2016 25/11/2016
220 Phạm Đại Anh Tuấn Phó phòng TC-HC- QT- biên tập viên Trẻ 1074-1118/QĐ-CXBIPH 1010-6/9/2016 25/11/2016
221 Nguyễn Tuấn Việt Biên tập viên Trẻ 1073-1118/QĐ-CXBIPH 1009-6/9/2016 25/11/2016
222 Lê Thị Hiền Phó phòng TC-HC-QT- biên tập viên Trẻ 1072-1118/QĐ-CXBIPH 1008-6/9/2016 25/11/2016
223 Trần Thị Nguyệt Anh Biên tập viên Trẻ 1071-1118/QĐ-CXBIPH 1007-6/9/2016 25/11/2016
224 Trần Thị Duy Ngọc Trưởng BQL các dự án truyện tranh và sách dạy sinh ngữ Trẻ 1070-1118/QĐ-CXBIPH 1005-6/9/2016 25/11/2016
225 Phan Thị Thu Hà PGĐ phụ trách sản xuất kinh doanh Trẻ 1069-1118/QĐ-CXBIPH 1002-6/9/2016 25/11/2016
226 Dương Thành Truyền Chủ tịch HĐTV- HĐ biên tập Trẻ 1068-1118/QĐ-CXBIPH 1012-6/9/2016 25/11/2016
227 Phan Ngọc Chính Giám đốc- tổng biên tập Tài chính 0054-1118/QĐ-CXBIPH 966-12/8/2016 25/11/2016
228 Trần Văn Thắng Giám đốc Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0053-1118/QĐ-CXBIPH 1042-6/9/2016 25/11/2016
229 Lê Tử Giang Chủ tịch kiêm- Giám đốc Giao thông vận tải 0052-1118/QĐ-CXBIPH 1123-30/9/2016 25/11/2016
230 Bùi Văn Trịnh Giám đốc Đại học Cần Thơ 0051-1118/QĐ-CXBIPH 1038-6/9/2016 25/11/2016
231 Nguyễn Duy Tờ Giám đốc Thuận Hóa 0050-1118/QĐ-CXBIPH 950-12/8/2016 25/11/2016
232 Khuất Duy Kim Hải Phó GĐ -  Phó TBT Hồng Đức 1067-793/QĐ-CXBIPH 866-6/7/2016 25/08/2016
233 Đặng Nguyên Vũ Họa sĩ -  biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 1066-793/QĐ-CXBIPH 706-20/11/2015 25/08/2016
234 Trương Yến Minh GĐ trung tâm phát hành sách KHKT và văn hóa phẩm Khoa học và Kỹ thuật 1065-793/QĐ-CXBIPH 359-4/8/2015 25/08/2016
235 Vũ Thị Việt Hương Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 1064-793/QĐ-CXBIPH 704-20/11/2015 25/08/2016
236 Nguyễn Minh Châu Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 1063-793/QĐ-CXBIPH 358-4/8/2015 25/08/2016
237 Trương Quang Dũng Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1062-793/QĐ-CXBIPH 705-20/11/2015 25/08/2016
238 Trương Diệp Bích Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1061-793/QĐ-CXBIPH 862-6/7/2016 25/08/2016
239 Nguyễn Giao Linh Phó trưởng phòng Chính trị Quốc gia Sự thật 1060-793/QĐ-CXBIPH 869-6/7/2016 25/08/2016
240 Bùi Thị Quỳnh Như Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Chính trị Quốc gia Sự thật 1059-793/QĐ-CXBIPH 877-6/7/2016 25/08/2016
241 Nguyễn Vũ Thanh Hảo Vụ trưởng Chính trị Quốc gia Sự thật 1058-793/QĐ-CXBIPH 867-6/7/2016 25/08/2016
242 Nguyễn Đức Bình Phó Giám đốc chi nhánh Chính trị Quốc gia Sự thật 1057-793/QĐ-CXBIPH 863-6/7/2016 25/08/2016
243 Phạm Thị Tô Minh Phó Giám đốc Chính trị Quốc gia Sự thật 1056-793/QĐ-CXBIPH 874-6/7/2016 25/08/2016
244 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phó Giám đốc chi  nhánh Chính trị Quốc gia Sự thật 1055-793/QĐ-CXBIPH 876-6/7/2016 25/08/2016
245 Nguyễn Kim Nga Trưởng ban sách Quốc tế Chính trị Quốc gia Sự thật 1054-793/QĐ-CXBIPH 875-6/7/2016 25/08/2016
246 Nguyễn Quỳnh Mai Phó trưởng ban sách Kinh điển - Lý luận Chính trị Quốc gia Sự thật 1053-793/QĐ-CXBIPH 872-6/7/2016 25/08/2016
247 Nguyễn Minh Vụ trưởng - trưởng ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 1052-793/QĐ-CXBIPH 873-6/7/2016 25/08/2016
248 Triệu Thị Lữ Nguyên phó trưởng ban sách kinh điển - lý luận Chính trị Quốc gia Sự thật 1051-793/QĐ-CXBIPH 870-6/7/2016 25/08/2016
249 Nguyễn Thị Kim Thanh Phó trưởng ban sách Kinh điển - Lý luận Chính trị Quốc gia Sự thật 1050-793/QĐ-CXBIPH 879-6/7/2016 25/08/2016
250 Phạm Việt Trưởng ban sách nhà nước và pháp luật Chính trị Quốc gia Sự thật 1049-793/QĐ-CXBIPH 881-6/7/2016 25/08/2016
251 Lê Quang Phú Hàm Vụ trưởng Chính trị Quốc gia Sự thật 1048-793/QĐ-CXBIPH 878-6/7/2016 25/08/2016
252 Phạm Chí Thành Phó Giám đốc - Phó TBT Chính trị Quốc gia Sự thật 1047-793/QĐ-CXBIPH 880-6/7/2016 25/08/2016
253 Trương Khánh Hạ Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Chính trị Quốc gia Sự thật 1046-793/QĐ-CXBIPH 865-6/7/2016 25/08/2016
254 Phạm Ngọc Khang Phó Chánh văn phòng Chính trị Quốc gia Sự thật 1045-793/QĐ-CXBIPH 18/1/2016 25/08/2016
255 Trần Quốc Dân Phó Giám đốc -  Phó TBT Chính trị Quốc gia Sự thật 1044-793/QĐ-CXBIPH 864-6/7/2016 25/08/2016
256 Lưu Văn Luân Vụ trưởng - trưởng ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 1043-793/QĐ-CXBIPH 871-6/7/2016 25/08/2016
257 Vũ Trọng Lâm Phó Giám đốc - Phó TBT Chính trị Quốc gia Sự thật 1042-793/QĐ-CXBIPH 868-6/7/2016 25/08/2016
258 Đỗ Quang Dũng Phó Giám đốc - Phó TBT Chính trị Quốc gia Sự thật 1041-793/QĐ-CXBIPH 861-6/7/2016 25/08/2016
259 Lê Thị Thanh Hoa Kế toán - biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 1040-539/QĐ-CXBIPH 357-4/8/2015 21/06/2016
260 Trần Thi Ca Biên tập viên Hội Nhà văn 1039-539/QĐ-CXBIPH 447-9/9/2015 21/06/2016
261 Phạm Văn Khoa Nhân viên - biên tập viên Bách khoa Hà Nội 1038-539/QĐ-CXBIPH 97-14/7/2015 21/06/2016
262 Vũ Thu Thủy Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh Bách khoa Hà Nội 1037-539/QĐ-CXBIPH 196-14/7/2015 21/06/2016
263 Hoàng Tuấn Bằng Phó Giám đốc Bách khoa Hà Nội 1036-539/QĐ-CXBIPH 195-14/7/2015 21/06/2016
264 Trần Thị Lan Khanh Biên tập viên Giao thông vận tải 1035-243/QĐ-CXBIPH 675-20/11/2015 30/03/2016
265 Thân Ngọc Anh Biên tập viên Giao thông vận tải 1034-243/QĐ-CXBIPH 674-20/11/2015 30/03/2016
266 Phạm Quang Huân Trưởng ban biên tập Văn hóa - Xã hội Giao thông vận tải 1033-243/QĐ-CXBIPH 674-20/11/2015 30/03/2016
267 Lê Tiến Dũng Tổng Giám đốc Hà Nội 0049-243/QĐ-CXBIPH 687-20/11/2015 30/03/2016
268 Đặng Thị Dinh Trưởng ban biên tập Dân trí 1032-243/QĐ-CXBIPH 16-3/10/2014 30/03/2016
269 Võ Thị Thanh Hiếu Biên tập viên Đồng Nai 1031-243/QĐ-CXBIPH 183-27/10/2014 30/03/2016
270 Phạm Thị Huệ Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1030-243/QĐ-CXBIPH 593-11/11/2015 30/03/2016
271 Đường Hồng Mai Họa sỹ phòng mỹ thuật kiểm BTV Chính trị Quốc gia Sự thật 1029-243/QĐ-CXBIPH 758-27/11/2015 30/03/2016
272 Trần Trung Thành Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 1028-243/QĐ-CXBIPH 759-27/11/2015 30/03/2016
273 Phạm Hồng Bắc Trưởng ban biên tập Đại học Sư phạm 1027-243/QĐ-CXBIPH 05/-3/10/2014 30/03/2016
274 Nguyễn Thu Nga Trưởng ban biên tập Lao động 1026-243/QĐ-CXBIPH 69-3/10/2014 30/03/2016
275 Lê Thanh Hương Trưởng ban biên tập sách Thế giới 1025-243/QĐ-CXBIPH 42-3/10/2014 30/03/2016
276 Trần Bình Tuyên Trưởng phòng biên tập - phát hành Đại học Huế 1024-243/QĐ-CXBIPH 184-27/10/2014 30/03/2016
277 Nguyễn Lương Hà Phó trưởng ban biên tập Thuận Hóa 1023-243/QĐ-CXBIPH 30-3/10/2014 30/03/2016
278 Nguyễn Thị Ái Linh Biên tập viên Thuận Hóa 1022-243/QĐ-CXBIPH 185-27/10/2014 30/03/2016
279 Nguyễn Kim Sơn Trưởng chi nhánh Hội Nhà văn 1021-243/QĐ-CXBIPH 450-9/9/2015 30/03/2016
280 Ngô Thị Thúy Nga Biên tập viên Hội Nhà văn 1020-243/QĐ-CXBIPH 448-9/9/2015 30/03/2016
281 Nguyễn Thị Minh Phước Biên tập viên Hội Nhà văn 1019-243/QĐ-CXBIPH 372-4/08/2015 30/03/2016
282 Nguyễn Duy Minh Biên tập viên Khoa học xã hội 1018-243/QĐ-CXBIPH 217-14/7/2015 30/03/2016
283 Ngô Thị Hồng Tú Biên tập viên Hồng Đức 1017-243/QĐ-CXBIPH 269-14/7/2015 30/03/2016
284 Hà Mạnh Cường Trưởng ban biên tập Hải Phòng 1016-243/QĐ-CXBIPH 209-14/7/2015 30/03/2016
285 Đỗ Việt Cường Ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1015-243/QĐ-CXBIPH 111-22/5/2015 30/03/2016
286 Đặng Thị Hoa Ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 1014-243/QĐ-CXBIPH 122-22/5/2015 30/03/2016
287 Nguyễn Thị Kim Chi Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1013-243/QĐ-CXBIPH 102-22/5/2015 30/03/2016
288 Võ Hồng Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 1012-243/QĐ-CXBIPH 101-22/5/2015 30/03/2016
289 Nguyễn Trọng Hiếu Chuyên viên quản lý đề tài Giáo dục Việt Nam 1011-243/QĐ-CXBIPH 497-9/9/2015 30/03/2016
290 Phan Thị Hoa Chuyên viên quản lý đề tài Giáo dục Việt Nam 1010-243/QĐ-CXBIPH 493-9/9/2015 30/03/2016
291 Trịnh Minh Hùng Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 1009-243/QĐ-CXBIPH 24-22/5/2015 30/03/2016
292 Vương Hoài Lâm Biên tập viên Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 1008-243/QĐ-CXBIPH 453-9/9/2015 30/03/2016
293 Đinh Đức Long Biên tập viên Công an nhân dân 1007-243/QĐ-CXBIPH 719-20/11/2015 30/03/2016
294 Nguyễn Ngọc Trí Biên tập viên Công an nhân dân 1006-243/QĐ-CXBIPH 440-9/9/2015 30/03/2016
295 Bùi Thu Hiền Biên tập viên Công an nhân dân 1005-243/QĐ-CXBIPH 441-9/9/2015 30/03/2016
296 Nguyễn Tường Biên tập viên Công an nhân dân 1004-243/QĐ-CXBIPH 442-9/9/2015 30/03/2016
297 Nguyễn Thị Mộng Xuân Biên tập viên Trẻ 1003-243/QĐ-CXBIPH 205-27/10/2014 30/03/2016
298 Đào Thị Tú Uyên Biên tập viên Trẻ 1002-243/QĐ-CXBIPH 223-27/10/2014 30/03/2016
299 Nguyễn Trung Quý Biên tập viên Trẻ 1001-243/QĐ-CXBIPH 228-3/10/2014 30/03/2016
300 Đào Mai Ly Biên tập viên Trẻ 1000-243/QĐ-CXBIPH 210-27/10/2014 30/03/2016
301 Đào Thị Bình Minh Biên tập viên Thanh niên 0999-243/QĐ-CXBIPH 169-3/10/2014 30/03/2016
302 Lê Minh Hiền Biên tập viên chính Thanh niên 0998-243/QĐ-CXBIPH 142-3/10/2014 30/03/2016
303 Nguyễn Trí Dũng Phó GĐ NXB Mỹ thuật 0997-243/QĐ-CXBIPH 199-14/7/2015 30/03/2016
304 Nguyễn Tiến Sỹ Phó trưởng chi nhánh tại Đà Nẵng Thông tin và Truyền thông 0996-243/QĐ-CXBIPH 708-20/11/2015 30/03/2016
305 Trương Đức Hùng Trưởng ban biên tập Tri thức 0995-243/QĐ-CXBIPH 708-20/11/2015 30/03/2016
306 Vũ Thị Phương Biên tập viên Phụ nữ 0994-66/QĐ-CXBIPH 662-20/11/2015 20/01/2016
307 Lê Thị Tuân Biên tập viên Phụ nữ 0993-66/QĐ-CXBIPH 664-20/11/2015 20/01/2016
308 Nguyễn Hải Yến Biên tập viên Phụ nữ 0992-66/QĐ-CXBIPH 661-20/11/2015 20/01/2016
309 Lê Thị Mỹ Ái Biên tập viên Kim Đồng 0991-66/QĐ-CXBIPH 660-20/11/2015 20/01/2016
310 Lê Thị Thu Ngọc Biên tập viên Phụ nữ 0990-66/QĐ-CXBIPH 663-20/11/2015 20/01/2016
311 Nguyễn Thị Phương Quỳnh Biên tập viên Phụ nữ 0989-66/QĐ-CXBIPH 665-20/11/2015 20/01/2016
312 Trần Ngọc Đoàn Biên tập viên Quân đội nhân dân 0988-66/QĐ-CXBIPH 300-14/7/2015 20/01/2016
313 Tạ Viết Đãng Trưởng ban biên tập Hội Nhà văn 0987-66/QĐ-CXBIPH 757-27/11/2015 20/01/2016
314 Đinh Thị Thanh Hòa Biên tập viên Lao động - Xã hội 0986-66/QĐ-CXBIPH 145-03/10/2014 20/01/2016
315 Lê Thị Hà Biên tập viên Tri thức 0985-9560/QĐ-CXBIPH 709-20/11/2015 25/12/2015
316 Hoàng Thị Lan Anh Biên tập viên Quân đội nhân dân 0984-9560/QĐ-CXBIPH 773-20/11/2015 25/12/2015
317 Triệu Anh Ba Biên tập viên Quân đội nhân dân 0983-9560/QĐ-CXBIPH 365-4/8/2015 25/12/2015
318 Bùi Thị Thu Hương Biên tập viên Quân đội nhân dân 0982-9560/QĐ-CXBIPH 361-4/8/2015 25/12/2015
319 Bùi Thị Thảo Biên tập viên Quân đội nhân dân 0981-9560/QĐ-CXBIPH 364-4/8/2015 25/12/2015
320 Nguyễn Sỹ Long Biên tập viên Quân đội nhân dân 0980-9560/QĐ-CXBIPH 524-16/9/2015 25/12/2015
321 Phạm Văn Trường Trưởng chi nhánh Quân đội nhân dân 0979-9560/QĐ-CXBIPH 455-9/9/2015 25/12/2015
322 Nguyễn Trọng Dương Biên tập viên Quân đội nhân dân 0978-9560/QĐ-CXBIPH 457-9/9/2015 25/12/2015
323 Lê Anh Dũng Trưởng đại diện Quân đội nhân dân 0977-9560/QĐ-CXBIPH 523-16/9/2015 25/12/2015
324 Nguyễn Thị Hằng nhân viên Y học 0976-9560/QĐ-CXBIPH 685-20/11/2015 25/12/2015
325 Võ Thành Toàn Biên tập viên Y học 0975-9560/QĐ-CXBIPH 426-9/9/2015 25/12/2015
326 Nguyễn Thị Hạnh Nhân viên Y học 0974-9560/QĐ-CXBIPH 686-20/11/2015 25/12/2015
327 Lê Đại Biểu Phó Tổng giám đốc phụ trách Hà Nội 0973-9560/QĐ-CXBIPH 695-20/11/2015 25/12/2015
328 Nguyễn Thị Huệ Biên tập viên Tôn giáo 0972-9560/QĐ-CXBIPH 213-14/7/2015 25/12/2015
329 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chuyên viên Tôn giáo 0971-9560/QĐ-CXBIPH 214-14/7/2015 25/12/2015
330 Vũ Thanh Việt Phó Giám đốc, TBT Thể thao và Du lịch 0970-9560/QĐ-CXBIPH 670-20/11/2015 25/12/2015
331 Lê Thị Huyến Biên tập viên Hàng hải 0969-9560/QĐ-CXBIPH 744-20/11/2015 25/12/2015
332 Nguyễn Thị Thu Hà Biên tập viên Hàng hải 0968-9560/QĐ-CXBIPH 743-20/11/2015 25/12/2015
333 Nguyễn Trung Kiên Biên tập viên Hàng hải 0967-9560/QĐ-CXBIPH 742-20/11/2015 25/12/2015
334 Hà Phương Anh Biên tập viên Đại học Sư phạm 0966-9560/QĐ-CXBIPH 727-20/11/2015 25/12/2015
335 Nguyễn Thị Ngân Biên tập viên Đại học Sư phạm 0965-9560/QĐ-CXBIPH 726-20/11/2015 25/12/2015
336 Đỗ Việt Hùng Tổng biên tập Đại học Sư phạm 0964-9560/QĐ-CXBIPH 725-20/11/2015 25/12/2015
337 Trần Trường Thành Biên tập viên Thống kê 0963-9560/QĐ-CXBIPH 758-20/11/2015 25/12/2015
338 Nguyễn Thị Tuyến Nhân viên Thống kê 0962-9560/QĐ-CXBIPH 759-20/11/2015 25/12/2015
339 Lê Tuyết Mai Biên tập viên Thống kê 0961-9560/QĐ-CXBIPH 757-20/11/2015 25/12/2015
340 Phan Thị Quỳnh Liên Biên tập viên Thanh niên 0960-9560/QĐ-CXBIPH 678-20/11/2015 25/12/2015
341 Đặng Linh Trang Biên tập viên Lao động - Xã hội 0959-9560/QĐ-CXBIPH 747-20/11/2015 25/12/2015
342 Nguyễn Thị Phương Thảo Biên tập viên Lao động - Xã hội 0958-9560/QĐ-CXBIPH 745-20/11/2015 25/12/2015
343 Nguyễn Quang Long Phó ban biên tập Văn hóa dân tộc 0957-9560/QĐ-CXBIPH 655-20/11/2015 25/12/2015
344 Phạm Cao Tùng Biên tập viên Mỹ thuật 0956-9560/QĐ-CXBIPH 754-20/11/2015 25/12/2015
345 Hồ Linh Chi Biên tập viên Mỹ thuật 0955-9560/QĐ-CXBIPH 755-20/11/2015 25/12/2015
346 Phạm Lê Cường Phó trưởng phoòng Đại học Vinh 0954-9560/QĐ-CXBIPH 741-20/11/2015 25/12/2015
347 Vũ Thị Trang Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0953-9560/QĐ-CXBIPH 722-20/11/2015 25/12/2015
348 Nguyễn Huyền My Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0952-9560/QĐ-CXBIPH 721-20/11/2015 25/12/2015
349 Ngô Anh Thư Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0951-9560/QĐ-CXBIPH 772-20/11/2015 25/12/2015
350 Vũ Thị Hằng Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0950-9560/QĐ-CXBIPH 771-20/11/2015 25/12/2015
351 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên Đại học Thái Nguyên 0949-9560/QĐ-CXBIPH 737-20/11/2015 25/12/2015
352 Hoàng Đức Nguyên Chuyên viên Đại học Thái Nguyên 0948-9560/QĐ-CXBIPH 739-20/11/2015 25/12/2015
353 Dương Minh Nhật Chuyên viên Đại học Thái Nguyên 0947-9560/QĐ-CXBIPH 738-20/11/2015 25/12/2015
354 Lê Thị Như Nguyệt Phó trưởng phòng công tác nghiệp vụ Đại học Thái Nguyên 0946-9560/QĐ-CXBIPH 736-20/11/2015 25/12/2015
355 Bùi Tùng Lâm Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0945-9560/QĐ-CXBIPH 387-4/8/2015 25/12/2015
356 Phạm Diệu Linh Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0944-9560/QĐ-CXBIPH 753-20/11/2015 25/12/2015
357 Lê Thị Kim Dung Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0943-9560/QĐ-CXBIPH 388-4/8/2015 25/12/2015
358 Phạm Thị Thanh Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0942-9560/QĐ-CXBIPH 770-20/11/2015 25/12/2015
359 Mạc Văn Thiện Chủ tịch hội đồng thành viên Giáo dục Việt Nam 0941-9560/QĐ-CXBIPH 496-9/9/2015 25/12/2015
360 Nguyễn Thị Thủy Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0940-9560/QĐ-CXBIPH 767-20/11/2015 25/12/2015
361 Đỗ Hữu Phú Phó trưởng ban biên tập sách ĐH- Dạy nghề Giáo dục Việt Nam 0939-9560/QĐ-CXBIPH 77-22/5/2015 25/12/2015
362 Nguyễn Hồng Ánh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0938-9560/QĐ-CXBIPH 107-22/5/2015 25/12/2015
363 Khưu Thế Quang Biên tập viên Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0937-9560/QĐ-CXBIPH 452-9/9/2015 25/12/2015
364 Trần Thị Hoàng Tân Biên tập viên Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0936-9560/QĐ-CXBIPH 454-9/9/2015 25/12/2015
365 Hoàng Thị Phương Thảo Biên tập viên Hải Phòng 0935-9560/QĐ-CXBIPH 729-20/11/2015 25/12/2015
366 Phạm Tiến Dũng GĐ chi nhánh Chính trị Quốc gia Sự thật 0889-9560/QĐ-CXBIPH 563-16/9/2015 25/12/2015
367 Phạm Duy Thái Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0888-9560/QĐ-CXBIPH 635-11/11/2015 25/12/2015
368 Hoàng Thị Thu Hường Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0887-9560/QĐ-CXBIPH 601-11/11/2015 25/12/2015
369 Hồ Chí Huỳnh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0886-9560/QĐ-CXBIPH 605-11/11/2015 25/12/2015
370 Nguyễn Tùng Lâm Phụ trách phòng biên tập Kỹ thuật Chính trị Quốc gia Sự thật 0885-9560/QĐ-CXBIPH 607-11/11/2015 25/12/2015
371 Phạm Văn Thông Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0884-9560/QĐ-CXBIPH 238-27/10/2014 25/12/2015
372 Lê Thị Hằng Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0883-9560/QĐ-CXBIPH 584-11/11/2015 25/12/2015
373 Nguyễn Thị Minh Hường Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0882-9560/QĐ-CXBIPH 600-11/11/2015 25/12/2015
374 Đỗ Thanh Hoàng Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0881-9560/QĐ-CXBIPH 590-11/11/2015 25/12/2015
375 Văn Thị Thanh Hương Phó trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0880-9560/QĐ-CXBIPH 599-11/11/2015 25/12/2015
376 Nguyễn Minh Huệ Phó trưởng ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 0879-9560/QĐ-CXBIPH 594-11/11/2015 25/12/2015
377 Lê Thị Hà Lan Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0878-9560/QĐ-CXBIPH 610-11/11/2015 25/12/2015
378 Vũ Thị Mai Liên Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0877-9560/QĐ-CXBIPH 611-11/11/2015 25/12/2015
379 Nguyễn Thị Kim Thoa Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0876-9560/QĐ-CXBIPH 641-11/11/2015 25/12/2015
380 Hoàng Thị Tuyết Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0875-9560/QĐ-CXBIPH 653-11/11/2015 25/12/2015
381 Trần Hà Trang Phó trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0874-9560/QĐ-CXBIPH 649-11/11/2015 25/12/2015
382 Nguyễn Xuân Trường Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0873-9560/QĐ-CXBIPH 652-11/11/2015 25/12/2015
383 Nguyễn Thị Phương Anh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0872-9560/QĐ-CXBIPH 569-11/11/2015 25/12/2015
384 Nguyễn Thị Hải Bình PGĐ trung tâm TT và NCKH Chính trị Quốc gia Sự thật 0871-9560/QĐ-CXBIPH 575-11/11/2015 25/12/2015
385 Đỗ Minh Châu Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0870-9560/QĐ-CXBIPH 576-11/11/2015 25/12/2015
386 Hoàng Ngọc Điệp Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0869-9560/QĐ-CXBIPH 577-11/11/2015 25/12/2015
387 Hồ Hữu Vinh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0868-9560/QĐ-CXBIPH 562-16/9/2015 25/12/2015
388 Phạm Thị Ngọc An Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0867-9560/QĐ-CXBIPH 567-11/11/2015 25/12/2015
389 Nguyễn Trọng Tấn Biên tập viên Khoa học xã hội 0934-9560/QĐ-CXBIPH 700-20/11/2015 25/12/2015
390 Trương Hữu Thắng Biên tập viên Công Thương 0933-9560/QĐ-CXBIPH 768-20/11/2015 25/12/2015
391 Nguyễn Thị Thanh Thảo Biên tập viên Công Thương 0932-9560/QĐ-CXBIPH 227-3/10/2014 25/12/2015
392 Nguyễn Thanh Vinh Trưởng chi nhánh Nông nghiệp 0931-9560/QĐ-CXBIPH 422-9/9/2015 25/12/2015
393 Đặng Ngọc Phan Biên tập viên Nông nghiệp 0930-9560/QĐ-CXBIPH 423-9/9/2015 25/12/2015
394 Nguyễn Thị Diễm Yến Biên tập viên Nông nghiệp 0929-9560/QĐ-CXBIPH 424-9/9/2015 25/12/2015
395 Nguyễn Khánh Hà Biên tập viên Nông nghiệp 0928-9560/QĐ-CXBIPH 425-9/9/2015 25/12/2015
396 Đỗ Thị Thu Trang Biên tập viên Nông nghiệp 0927-9560/QĐ-CXBIPH 748-20/11/2015 25/12/2015
397 Nguyễn Thị Thu Hà Biên tập viên Nông nghiệp 0926-9560/QĐ-CXBIPH 749-20/11/2015 25/12/2015
398 Vũ Hải Yến Biên tập viên Nông nghiệp 0925-9560/QĐ-CXBIPH 750-20/11/2015 25/12/2015
399 Đặng Văn Vang Trưởng phòng kế hoạch Nông nghiệp 0924-9560/QĐ-CXBIPH 111-3/10/2014 25/12/2015
400 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Biên tập viên Nông nghiệp 0923-9560/QĐ-CXBIPH 751-20/11/2015 25/12/2015
401 Lê Quang Đạo Kiểm soát viên kiêm biên tập viên Nông nghiệp 0922-9560/QĐ-CXBIPH 752-20/11/2015 25/12/2015
402 Hoàng Thị Mai Anh Biên tập viên Thế giới 0921-9560/QĐ-CXBIPH 658-20/11/2015 25/12/2015
403 Phạm Bích Ngọc Biên tập viên Thế giới 0920-9560/QĐ-CXBIPH 657-20/11/2015 25/12/2015
404 Trịnh Hồng Hạnh Biên tập viên Thế giới 0919-9560/QĐ-CXBIPH 659-20/11/2015 25/12/2015
405 Lê Thị Ngoan Biên tập viên Sân khấu 0918-9560/QĐ-CXBIPH 763-20/11/2015 25/12/2015
406 Tạ Kim Cương Biên tập viên Sân khấu 0917-9560/QĐ-CXBIPH 672-20/11/2015 25/12/2015
407 Trịnh Thị Thùy Dung Biên tập viên Công an nhân dân 0916-9560/QĐ-CXBIPH 720-20/11/2014 25/12/2015
408 Phạm Thị Mỹ Nương Phó trưởng ban Công an nhân dân 0915-9560/QĐ-CXBIPH 716-20/11/2015 25/12/2015
409 Nguyễn Thị Thùy Liên Biên tập viên Công an nhân dân 0914-9560/QĐ-CXBIPH 718-20/11/2015 25/12/2015
410 Phạm Thị Quế Chinh Biên tập viên Công an nhân dân 0913-9560/QĐ-CXBIPH 271-14/7/2015 25/12/2015
411 Nguyễn Chương Mỹ Bình Biên tập viên Công an nhân dân 0912-9560/QĐ-CXBIPH 715-20/11/2015 25/12/2015
412 Đỗ Hương Cúc Phó trưởng ban biên tập sách chính trị nghiệp vụ Công an nhân dân 0911-9560/QĐ-CXBIPH 7..-20/11/2015 25/12/2015
413 Lê Thị Thủy Biên tập viên Công an nhân dân 0910-9560/QĐ-CXBIPH 713-20/11/2015 25/12/2015
414 Đỗ Thị Thu Hương Biên tập viên Công an nhân dân 0909-9560/QĐ-CXBIPH 712-20/11/2015 25/12/2015
415 Đào Anh Tuấn Trưởng ban biên tập Công an nhân dân 0908-9560/QĐ-CXBIPH 270-14/7/2015 25/12/2015
416 Mã Duy Quân Phó GĐ, phó TBT Công an nhân dân 0907-9560/QĐ-CXBIPH 711-20/11/2015 25/12/2015
417 Nguyễn Thị Hoài Thanh Biên tập viên Công an nhân dân 0906-9560/QĐ-CXBIPH 272-14/7/2015 25/12/2015
418 Trần Đại Chung Biên tập viên Công an nhân dân 0905-9560/QĐ-CXBIPH 717-20/11/2015 25/12/2015
419 Tạ Diễm My Biên tập viên Kim Đồng 0904-9560/QĐ-CXBIPH 762-20/11/2015 25/12/2015
420 Lưu Huyền Trang Biên tập viên Kim Đồng 0903-9560/QĐ-CXBIPH 764-20/11/2015 25/12/2015
421 Trần Đăng Tú Nhân viên Kim Đồng 0902-9560/QĐ-CXBIPH 763-20/11/2015 25/12/2015
422 Thạch Thị Toàn Biên tập viên Văn học 0901-9560/QĐ-CXBIPH 732-20/11/2015 25/12/2015
423 Nguyễn Thị Hoàng Trang Biên tập viên Văn học 0900-9560/QĐ-CXBIPH 234-14/7/2015 25/12/2015
424 Trần Thị Ngọc Lan Biên tập viên Văn học 0899-9560/QĐ-CXBIPH 733-20/11/2015 25/12/2015
425 Nguyễn Bằng Phi Biên tập viên Văn học 0898-9560/QĐ-CXBIPH 735-20/11/2015 25/12/2015
426 Đặng Thị Hà Biên tập viên Văn học 0897-9560/QĐ-CXBIPH 734-20/11/2015 25/12/2015
427 Nguyễn Tấn Ninh GĐ trung tâm Chính trị Quốc gia Sự thật 0896-9560/QĐ-CXBIPH 564-16/9/2015 25/12/2015
428 Hoàng Thu Quỳnh Phó trưởng ban sách Quốc tế Chính trị Quốc gia Sự thật 0895-9560/QĐ-CXBIPH 632-11/11/2015 25/12/2015
429 Hoàng Mạnh Thắng GĐ trung tâm thông tin và nghiên cứu khoa học Chính trị Quốc gia Sự thật 0894-9560/QĐ-CXBIPH 637-11/11/2015 25/12/2015
430 Phạm Minh Thúy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0893-9560/QĐ-CXBIPH 644-11/11/2015 25/12/2015
431 Phạm Tuyết Nhung Phó trưởng phong biên tập kỹ thuật Chính trị Quốc gia Sự thật 0892-9560/QĐ-CXBIPH 625-11/11/2015 25/12/2015
432 Vũ Thị Hồng Thịnh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0891-9560/QĐ-CXBIPH 640-11/11/2015 25/12/2015
433 Trần Phan Bích Liễu Trưởng phòng thông tin và xuất bản sách điện tử Chính trị Quốc gia Sự thật 0890-9560/QĐ-CXBIPH 612-11/11/2015 25/12/2015
434 Tăng Hoàng My Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0866-9560/QĐ-CXBIPH 621-11/11/2015 25/12/2015
435 Đoàn Thị Phương Như Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0865-9560/QĐ-CXBIPH 624-11/11/2015 25/12/2015
436 Đào Duy Nghĩa Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0864-9560/QĐ-CXBIPH 623-11/11/2015 25/12/2015
437 Lô Thị Oanh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0863-9560/QĐ-CXBIPH 627-11/11/2015 25/12/2015
438 Phạm Thị Thu Phương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0862-9560/QĐ-CXBIPH 630-11/11/2015 25/12/2015
439 Nguyễn Thị Hồng Quý Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0861-9560/QĐ-CXBIPH 631-11/11/2015 25/12/2015
440 Nguyễn Thị Thúy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0860-9560/QĐ-CXBIPH 643-11/11/2015 25/12/2015
441 Phan Thị Hương Giang Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0859-9560/QĐ-CXBIPH 579-11/11/2015 25/12/2015
442 Nguyễn Phương Thùy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0858-9560/QĐ-CXBIPH 645-11/11/2015 25/12/2015
443 Đỗ Thị Tình Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0857-9560/QĐ-CXBIPH 647-11/11/2015 25/12/2015
444 Trần Quốc Thắng Phó trưởng ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 0856-9560/QĐ-CXBIPH 636-11/11/2015 25/12/2015
445 Nguyễn Trường Tam Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0855-9560/QĐ-CXBIPH 634-11/11/2015 25/12/2015
446 Trịnh Thị Ngọc Quỳnh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0854-9560/QĐ-CXBIPH 633-11/11/2015 25/12/2015
447 Trần Thị Thanh Phiệt Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0853-9560/QĐ-CXBIPH 628-11/11/2015 25/12/2015
448 Nguyễn Thanh Phương Phó trưởng phòng biên tập kỹ thuật Chính trị Quốc gia Sự thật 0852-9560/QĐ-CXBIPH 629-11/11/2015 25/12/2015
449 Vũ Văn Nâm Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0851-9560/QĐ-CXBIPH 622-11/11/2015 25/12/2015
450 Đinh Ái Minh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0850-9560/QĐ-CXBIPH 620-11/11/2015 25/12/2015
451 Phạm Thúy Liễu  Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0849-9560/QĐ-CXBIPH 613-11/11/2015 25/12/2015
452 Nguyễn Sơn Lâm Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0848-9560/QĐ-CXBIPH 608-11/11/2015 25/12/2015
453 Nguyễn Thị Thành Giang Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0847-9560/QĐ-CXBIPH 578-11/11/2015 25/12/2015
454 Nguyễn Minh Hà Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0846-9560/QĐ-CXBIPH 581-11/11/2015 25/12/2015
455 Tạ Thị Thu Thủy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0845-9560/QĐ-CXBIPH 646-11/11/2015 25/12/2015
456 Nguyễn Hùng Duy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0844-9560/QĐ-CXBIPH 236-27/10/2014 25/12/2015
457 Nghiêm Thị Tuấn Anh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0843-9560/QĐ-CXBIPH 572-11/11/2015 25/12/2015
458 Nguyễn Quang Trung Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0842-9560/QĐ-CXBIPH 651-11/11/2015 25/12/2015
459 Nguyễn Thị Thảo Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0841-9560/QĐ-CXBIPH 638-11/11/2015 25/12/2015
460 Nguyễn Thị Lương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0840-9560/QĐ-CXBIPH 617-11/11/2015 25/12/2015
461 Bùi Bội Thu Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0839-9560/QĐ-CXBIPH 642-11/11/2015 25/12/2015
462 Nguyễn Kiều Loan Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0838-9560/QĐ-CXBIPH 616-11/11/2015 25/12/2015
463 Cù Thị Thúy Lan TBT Tạp chí nhịp cầu tri thức Chính trị Quốc gia Sự thật 0837-9560/QĐ-CXBIPH 609-11/11/2015 25/12/2015
464 Phạm Thị Kim Huế Trưởng ban biên tập sách Kinh tế Chính trị Quốc gia Sự thật 0836-9560/QĐ-CXBIPH 592-11/11/2015 25/12/2015
465 Mai Thu Hiền Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0835-9560/QĐ-CXBIPH 586-11/11/2015 25/12/2015
466 Nguyễn Mạnh Hùng Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0834-9560/QĐ-CXBIPH 595-11/11/2015 25/12/2015
467 Nguyễn Thu Hường Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0833-9560/QĐ-CXBIPH 602-11/11/2015 25/12/2015
468 Nguyễn Thị Thu Hòa Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0832-9560/QĐ-CXBIPH 589-11/11/2015 25/12/2015
469 Lê Thị Thanh Huyền Phó trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0831-9560/QĐ-CXBIPH 604-11/11/2015 25/12/2015
470 Tống Việt Hạnh Phó trưởng phòng thông tin và xuất bản Điện tử Chính trị Quốc gia Sự thật 0830-9560/QĐ-CXBIPH 585-11/11/2015 25/12/2015
471 Nguyễn Thu Hằng Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0829-9560/QĐ-CXBIPH 583-11/11/2015 25/12/2015
472 Vũ Phương Hà Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0828-9560/QĐ-CXBIPH 582-11/11/2015 25/12/2015
473 Chu Hảo Giám đốc, tổng biên tập Tri thức 0048-9560/QĐ-CXBIPH 707-20/11/2015 25/12/2015
474 Nguyễn Bá Cường Giám đốc Đại học Sư phạm 0047-9560/QĐ-CXBIPH 724-20/11/2015 25/12/2015
475 Đỗ Văn Chiến Giám đốc, TBT Thống kê 0046-9560/QĐ-CXBIPH 756-20/11/2015 25/12/2015
476 Hoàng Thái Dũng Quyền Giám đốc Văn hóa dân tộc 0045-9560/QĐ-CXBIPH 654-20/11/2015 25/12/2015
477 Đinh Trí Dũng Giám đốc, TBT Đại học Vinh 0044-9560/QĐ-CXBIPH 740-20/11/2015 25/12/2015
478 Trần Đoàn Lâm Giám đốc, TBT Thế giới 0043-9560/QĐ-CXBIPH 656-20/11/2015 25/12/2015
479 Phạm Thị Ngọc Anh Giám đốc, TBT Sân khấu 0042-9560/QĐ-CXBIPH 671-20/11/2015 25/12/2015
480 Nguyễn Hồng Thái Giám đốc, TBT Công an nhân dân 0013-9560/QĐ-CXBIPH 710-20/11/2015 25/12/2015
481 Vũ Đình Hải Nguyên Giám đốc Nghệ An 0827-4796/QĐ-CXBIPH 33-03/10/2014 07/12/2015
482 Quách Thị Hòa biên tập viên Hà Nội 0826-8781/QĐ-CXBIPH 688-20/11/2015 07/12/2015
483 Nguyễn Thị Dung biên tập viên Hà Nội 0825-8781/QĐ-CXBIPH 691-20/11/2015 07/12/2015
484 Đặng Thị Tình biên tập viên Hà Nội 0824-8781/QĐ-CXBIPH 694-20/11/2015 07/12/2015
485 Hoàng Thị Tâm biên tập viên Hà Nội 0823-8781/QĐ-CXBIPH 692-20/11/2015 07/12/2015
486 Hoàng Thị Thùy Linh biên tập viên Hà Nội 0822-8781/QĐ-CXBIPH 689-20/11/2015 07/12/2015
487 Phạm Thị Anh Minh biên tập viên Hà Nội 0821-8781/QĐ-CXBIPH 690-20/11/2015 07/12/2015
488 Ngô Thu Linh biên tập viên Hà Nội 0820-8781/QĐ-CXBIPH 693-20/11/2015 07/12/2015
489 Vũ Văn Việt Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ Hà Nội 0819-8781/QĐ-CXBIPH 696-20/11/2015 07/12/2015
490 Đỗ Thị Ngọc Điệp PTP Quản lý Xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0818-8781/QĐ-CXBIPH 730-20/11/2015 07/12/2015
491 Trần Thị Nga Biên tập viên Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0817-8781/QĐ-CXBIPH 731-20/11/2015 07/12/2015
492 Nguyễn Văn Dương Biên tập viên Tài chính 0816-8781/QĐ-CXBIPH 666-20/11/2015 07/12/2015
493 Trần Thị Hải Yến Phó trưởng phòng biên tập Tài chính 0815-8781/QĐ-CXBIPH 667-20/11/2015 07/12/2015
494 Đào Thị Hiền Biên tập viên Tài chính 0814-8781/QĐ-CXBIPH 668-20/11/2015 07/12/2015
495 Lê Thị Anh Thư Biên tập viên Tài chính 0813-8781/QĐ-CXBIPH 669-20/11/2015 07/12/2015
496 Lê Thanh Mỹ Nhân viên Phương Đông 0812-8781/QĐ-CXBIPH 446-09/9/2015 07/12/2015
497 Huỳnh Thúy Kiều Biên tập viên Phương Đông 0811-8781/QĐ-CXBIPH 445-09/9/2015 07/12/2015
498 Lâm Viễn Phương Biên tập viên Phương Đông 0810-8781/QĐ-CXBIPH 443-09/9/2015 07/12/2015
499 Huỳnh Thiện Nhân Biên tập viên Phương Đông 0809-8781/QĐ-CXBIPH 444-09/9/2015 07/12/2015
500 Phạm Văn Mận Trưởng đại diện NXB Văn học Văn học 0808-8781/QĐ-CXBIPH 560-16/9/2015 07/12/2015
501 Vũ Thị Lan Biên tập viên Thời đại 0807-8781/QĐ-CXBIPH 760-20/11/2015 07/12/2015
502 Trương Minh Đức Biên tập viên Thời đại 0806-8781/QĐ-CXBIPH 761-20/11/2015 07/12/2015
503 Nguyễn Văn Hà Biên tập viên Hàng hải 0805-8781/QĐ-CXBIPH 133-03/10/2014 07/12/2015
504 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Biên tập viên Hàng hải 0804-8781/QĐ-CXBIPH 175-03/10/2014 07/12/2015
505 Trần Thị Ngọc Ngà Biên tập viên Hàng hải 0803-8781/QĐ-CXBIPH 174-03/10/2014 07/12/2015
506 Nguyễn Trung Minh Biên tập viên Quân đội nhân dân 0802-8781/QĐ-CXBIPH 366-04/8/2015 07/12/2015
507 Nguyễn Văn Biều Trưởng phòng BT Quân đội nhân dân 0801-8781/QĐ-CXBIPH 367-04/8/2015 07/12/2015
508 Đậu Xuân Luận Biên tập viên Quân đội nhân dân 0800-8781/QĐ-CXBIPH 295-14/7/2015 07/12/2015
509 Đinh Văn Thiên Biên tập viên Quân đội nhân dân 0799-8781/QĐ-CXBIPH 368-04/8/2015 07/12/2015
510 Nguyễn Văn Sáu Biên tập viên Quân đội nhân dân 0798-8781/QĐ-CXBIPH 362-04/8/2015 07/12/2015
511 Nguyễn Diệu Linh Biên tập viên Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0683-8504/QĐ-CXBIPH 557-16/9/2015 07/12/2015
512 Nguyễn Kim Diệu Hằng Biên tập viên Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0682-8504/QĐ-CXBIPH 556-16/9/2015 07/12/2015
513 Nguyễn Thị Minh Thủy Biên tập viên Kim Đồng 0681-8504/QĐ-CXBIPH 352-04/8/2015 07/12/2015
514 Vũ Xuân Hoàn Biên tập viên Kim Đồng 0680-8504/QĐ-CXBIPH 350-04/8/2015 07/12/2015
515 Tạ Huy Long Biên tập viên Kim Đồng 0679-8504/QĐ-CXBIPH 349-04/8/2015 07/12/2015
516 Lưu Quang Thụy Biên tập viên Kim Đồng 0678-8504/QĐ-CXBIPH 348-04/8/2015 07/12/2015
517 Tô Thị Hồng Thủy Biên tập viên Kim Đồng 0677-8504/QĐ-CXBIPH 347-04/8/2015 07/12/2015
518 Nguyễn Thị Nhung Biên tập viên Kim Đồng 0676-8504/QĐ-CXBIPH 346-04/8/2015 07/12/2015
519 Phạm Tô Chiêm Biên tập viên Kim Đồng 0675-8504/QĐ-CXBIPH 345-04/8/2015 07/12/2015
520 Trần Nhật Mỹ Biên tập viên Kim Đồng 0674-8504/QĐ-CXBIPH 344-04/8/2015 07/12/2015
521 Hoàng Thanh Thủy Trưởng ban Kim Đồng 0673-8504/QĐ-CXBIPH 343-04/8/2015 07/12/2015
522 Nguyễn Thị Hường Lý Biên tập viên Kim Đồng 0672-8504/QĐ-CXBIPH 3442-04/8/2015 07/12/2015
523 Nguyễn Thị Kim Ngọc Biên tập viên Kim Đồng 0671-8504/QĐ-CXBIPH 341-04/8/2015 07/12/2015
524 Nguyễn Thanh Hương Biên tập viên Kim Đồng 0670-8504/QĐ-CXBIPH 340-04/8/2015 07/12/2015
525 Đặng Cao Cường Biên tập viên Kim Đồng 0669-8504/QĐ-CXBIPH 339-04/8/2015 07/12/2015
526 Nguyễn Trịnh Bảo Hoa Biên tập viên Kim Đồng 0668-8504/QĐ-CXBIPH 338-04/8/2015 07/12/2015
527 Nguyễn Thùy Linh Biên tập viên Kim Đồng 0667-8504/QĐ-CXBIPH 337-04/8/2015 07/12/2015
528 Triệu Thị Nguyên Hương Biên tập viên Kim Đồng 0666-8504/QĐ-CXBIPH 336-04/8/2015 07/12/2015
529 Phan Thanh Lan Biên tập viên Kim Đồng 0665-8504/QĐ-CXBIPH 335-04/8/2015 07/12/2015
530 Phùng Thị Hà Biên tập viên Kim Đồng 0664-8504/QĐ-CXBIPH 334-04/8/2015 07/12/2015
531 Trịnh Thu Giang Biên tập viên Kim Đồng 0663-8504/QĐ-CXBIPH 333-04/8/2015 07/12/2015
532 Nguyễn Thị Kim Điệp Biên tập viên Kim Đồng 0662-8504/QĐ-CXBIPH 351-04/8/2015 07/12/2015
533 Phạm Quốc Cường Biên tập viên Kim Đồng 0661-8504/QĐ-CXBIPH 290-14/7/2015 07/12/2015
534 Nguyễn Ánh Ly Biên tập viên Kim Đồng 0660-8504/QĐ-CXBIPH 289-14/7/2015 07/12/2015
535 Nguyễn Thu Trang Biên tập viên Kim Đồng 0659-8504/QĐ-CXBIPH 288-14/7/2015 07/12/2015
536 Nguyễn Vân Hạnh Biên tập viên Kim Đồng 0658-8504/QĐ-CXBIPH 287-14/7/2015 07/12/2015
537 Nguyễn Thị Thanh Hằng Biên tập viên Kim Đồng 0657-8504/QĐ-CXBIPH 286-14/7/2015 07/12/2015
538 Nguyễn Trung Hiếu Biên tập viên Kim Đồng 0656-8504/QĐ-CXBIPH 285-14/7/2015 07/12/2015
539 Nguyễn Thị Bích Ngọc Biên tập viên Kim Đồng 0655-8504/QĐ-CXBIPH 284-14/7/2015 07/12/2015
540 Ngô Thị Phú Bình Trưởng ban Kim Đồng 0654-8504/QĐ-CXBIPH 283-14/7/2015 07/12/2015
541 Nguyễn Duy Thị Hiền An Biên tập viên Kim Đồng 0653-8504/QĐ-CXBIPH 282-14/7/2015 07/12/2015
542 Vũ Thị Thu Trang Biên tập viên Kim Đồng 0652-8504/QĐ-CXBIPH 281-14/7/2015 07/12/2015
543 Nguyễn Thị Kim Diệu Phó Trưởng ban Kim Đồng 0651-8504/QĐ-CXBIPH 280-04/7/2015 07/12/2015
544 Vũ Thị Quỳnh Liên Phó GĐ Kim Đồng 0650-8504/QĐ-CXBIPH 279-14/7/2015 07/12/2015
545 Cao Xuân Sơn GĐ CN tại TP HCM Kim Đồng 0649-8504/QĐ-CXBIPH 458-09/9/2015 07/12/2015
546 Vũ Chí Hiếu Biên tập viên Kim Đồng 0648-8504/QĐ-CXBIPH 459-09/9/2015 07/12/2015
547 Võ Thiên Hương Biên tập viên Kim Đồng 0647-8504/QĐ-CXBIPH 461-09/9/2015 07/12/2015
548 Bùi Chí Trung Biên tập viên Kim Đồng 0646-8504/QĐ-CXBIPH 460-09/9/2015 07/12/2015
549 Nguyễn Thị Thanh Thủy GĐ CN tại Đà Nẵng Kim Đồng 0645-8504/QĐ-CXBIPH 525-16/9/2015 07/12/2015
550 Nguyễn Thị Hồng Tươi Biên tập viên Đồng Nai 0644-8504/QĐ-CXBIPH 421-09/9/2015 07/12/2015
551 Đào Thị Thu Thanh Biên tập viên Đồng Nai 0643-8504/QĐ-CXBIPH 419-09/9/2015 07/12/2015
552 Nguyễn Văn Lừng Biên tập viên Đồng Nai 0642-8504/QĐ-CXBIPH 420-09/9/2015 07/12/2015
553 Lê Hồ Diệu Thảo Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0641-8504/QĐ-CXBIPH 516-16/9/2015 07/12/2015
554 Lê Thái Thanh Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0640-8504/QĐ-CXBIPH 153-27/10/2014 07/12/2015
555 Võ Thị Hồng Thắm PGĐ chi nhánh TP HCM Thông tin và Truyền thông 0639-8504/QĐ-CXBIPH 463-09/9/2015 07/12/2015
556 Trần Minh Quang Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0638-8504/QĐ-CXBIPH 515-16/9/2015 07/12/2015
557 Đoàn Thị Mỹ Hằng Biên tập viên Đại học Huế 0637-8504/QĐ-CXBIPH 517-16/9/2015 07/12/2015
558 Ngô Văn Cường Biên tập viên Đại học Huế 0636-8504/QĐ-CXBIPH 520-16/9/2015 07/12/2015
559 Nguyễn Thanh Phương Thảo Biên tập viên Đại học Huế 0635-8504/QĐ-CXBIPH 518-16/9/2015 07/12/2015
560 Tôn Nữ Quỳnh Chi Biên tập viên Đại học Huế 0634-8504/QĐ-CXBIPH 519-16/9/2015 07/12/2015
561 Đào Thị Minh Huyền Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0633-8504/QĐ-CXBIPH 499-09/9/2015 07/12/2015
562 Ninh Ngọc Hải Chuyên viên-Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0632-8504/QĐ-CXBIPH 501-9/9/2015 07/12/2015
563 Nguyễn Lê Vy Chuyên viên-Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0631-8504/QĐ-CXBIPH 502-9/9/2015 07/12/2015
564 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên-BTV Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0630-8504/QĐ-CXBIPH 503-9/9/2015 07/12/2015
565 Lê Thị Diệu Phương Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0629-8504/QĐ-CXBIPH 498-09/9/2015 07/12/2015
566 Nguyễn Trung Anh Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0628-8504/QĐ-CXBIPH 500-9/9/2015 07/12/2015
567 Nguyễn Thị Anh Thư Biên tập viên Hội Nhà văn 0627-8504/QĐ-CXBIPH 371-04/8/2015 07/12/2015
568 Hồ Sĩ Bình Phó trưởng chi nhánh Hội Nhà văn 0626-8504/QĐ-CXBIPH 521-16/9/2015 07/12/2015
569 Phạm Thị Bích Tuyết Biên tập viên Hội Nhà văn 0625-8504/QĐ-CXBIPH 522-16/9/2015 07/12/2015
570 Trần Quang Quý Phó GĐ - Phó TBT Hội Nhà văn 0624-8504/QĐ-CXBIPH 370-04/8/2015 07/12/2015
571 Cao Thành Văn Biên tập viên Hội Nhà văn 0623-8504/QĐ-CXBIPH 451-09/9/2015 07/12/2015
572 Lê Minh Trí Biên tập viên Hội Nhà văn 0622-8504/QĐ-CXBIPH 449-09/9/2015 07/12/2015
573 Nguyễn Công Bình Biên tập viên Thanh niên 0621-8504/QĐ-CXBIPH 190-27/10/2014 07/12/2015
574 Tạ Quang Huy Biên tập viên Thanh niên 0620-8504/QĐ-CXBIPH 438-9/9/2015 07/12/2015
575 Phạm Hoài Nam Biên tập viên Thanh niên 0619-8504/QĐ-CXBIPH 439-9/9/2015 07/12/2015
576 Trương Đăng Khuê Biên tập viên Đà Nẵng 0618-8504/QĐ-CXBIPH 513-16/9/2015 07/12/2015
577 Trần Đình Thủ Biên tập viên Đà Nẵng 0617-8504/QĐ-CXBIPH 512-16/9/2015 07/12/2015
578 Nguyễn Thùy An Biên tập viên Đà Nẵng 0616-8504/QĐ-CXBIPH 511-16/9/2015 07/12/2015
579 Nguyễn Thị Hồng Tâm Biên tập viên Đà Nẵng 0615-8504/QĐ-CXBIPH 510-16/9/2015 07/12/2015
580 Nguyễn Kim Huy Phó GĐ- Tổng biên tập Đà Nẵng 0614-8504/QĐ-CXBIPH 509-16/9/2015 07/12/2015
581 Lê Thị Minh Huệ Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0613-8504/QĐ-CXBIPH 507-09/9/2015 07/12/2015
582 Vũ Thị Hạnh Trang Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0612-8504/QĐ-CXBIPH 508-09/9/2015 07/12/2015
583 Trần Thị Đức Linh Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0611-8504/QĐ-CXBIPH 506-09/9/2015 07/12/2015
584 Bùi Trần Ca Dao Biên tập viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0610-8504/QĐ-CXBIPH 242-27/10/2014 07/12/2015
585 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0609-8504/QĐ-CXBIPH 561-16/9/2015 07/12/2015
586 Nguyễn Khắc Hòa Biên tập viên Lao động 0608-8504/QĐ-CXBIPH 430-09/9/2015 07/12/2015
587 Trần Thị Bích Nguyệt Biên tập viên Lao động 0607-8504/QĐ-CXBIPH 429-09/9/2015 07/12/2015
588 Hồ Thị Phương Lan Biên tập viên Lao động 0606-8504/QĐ-CXBIPH 428-09/9/2015 07/12/2015
589 Nguyễn Thị Thu Phó trưởng chi nhánh Khoa học xã hội 0605-8504/QĐ-CXBIPH 427-09/9/2015 07/12/2015
590 Trần Lệ Thu Biên tập viên Khoa học xã hội 0604-8504/QĐ-CXBIPH 310-04/8/2015 07/12/2015
591 Đậu Văn Nam Biên tập viên Khoa học xã hội 0603-8504/QĐ-CXBIPH 215-14/7/2015 07/12/2015
592 Võ Thị Hường Biên tập viên Khoa học xã hội 0602-8504/QĐ-CXBIPH 309-04/8/2015 07/12/2015
593 Quế Thị Mai Hương Biên tập viên Khoa học xã hội 0601-8504/QĐ-CXBIPH 216-14/7/2015 07/12/2015
594 Lê Kim Dung Biên tập viên Khoa học xã hội 0600-8504/QĐ-CXBIPH 308-04/8/2015 07/12/2015
595 Nguyễn Kim Dung Biên tập viên Khoa học xã hội 0599-8504/QĐ-CXBIPH 218-14/7/2015 07/12/2015
596 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nhân viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0598-8504/QĐ-CXBIPH 416-9/9/2015 07/12/2015
597 Chu Thị Kim Trang Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0597-8504/QĐ-CXBIPH 410-9/9/2015 07/12/2015
598 Hoàng Phú Phương Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0596-8504/QĐ-CXBIPH 414-9/9/2015 07/12/2015
599 Đào Thị Thúy Ngần Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0595-8504/QĐ-CXBIPH 415-9/9/2015 07/12/2015
600 Phạm Thị Hải Âu Phó Trưởng phòng tổ chức hành chính Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0594-8504/QĐ-CXBIPH 4072-9/9/2015 07/12/2015
601 Cao Bá Định Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0593-8504/QĐ-CXBIPH 412-9/9/2015 07/12/2015
602 Lê Thị Hồng Lam Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0592-8504/QĐ-CXBIPH 406-9/9/2015 07/12/2015
603 Hồ Công Hoài Dũng Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0591-8504/QĐ-CXBIPH 409-9/9/2015 07/12/2015
604 Trần Thi Anh Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0590-8504/QĐ-CXBIPH 411-9/9/2015 07/12/2015
605 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0589-8504/QĐ-CXBIPH 413-9/9/'2015 07/12/2015
606 Nguyễn Thị Liên Trưởng phòng biên tập Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0588-8504/QĐ-CXBIPH 408-9/9/2015 07/12/2015
607 Phan Thị Ngọc Minh Trưởng ban biên tập Hồng Đức 0587-8504/QĐ-CXBIPH 417-9/9/2015 07/12/2015
608 Trần Thị Lơ Biên tập viên Đại học Sư phạm 0586-8504/QĐ-CXBIPH 244-14/7/2015 07/12/2015
609 Nguyễn Thị Mai Liên Biên tập viên cộng tác Đại học Sư phạm 0585-8504/QĐ-CXBIPH 246-14/7/2015 07/12/2015
610 Lưu Thế Sơn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0584-8504/QĐ-CXBIPH 243-14/7/2015 07/12/2015
611 Nguyễn Thị Minh Hồng Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0583-8504/QĐ-CXBIPH 433-09/9/2015 07/12/2015
612 Nguyễn Thị Mai Hương Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0582-8504/QĐ-CXBIPH 434-09/9/2015 07/12/2015
613 Bùi Văn Hải Chuyên viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0581-8504/QĐ-CXBIPH 435-09/9/2015 07/12/2015
614 Đặng Đỗ Thiên Thanh Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0580-8504/QĐ-CXBIPH 432-9/9/2015 07/12/2015
615 Lương Quốc Kỳ Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0579-8504/QĐ-CXBIPH 436-09/9/2015 07/12/2015
616 Hồ Lộc Thuận Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0578-8504/QĐ-CXBIPH 437-09/9/2015 07/12/2015
617 Nguyễn Kim Hồng Tổng biên tập Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0577-8504/QĐ-CXBIPH 431-09/9/2015 07/12/2015
618 Lê Nguyễn Hoài Ngân Biên tập viên tiếng Anh Giáo dục Việt Nam 0576-7030/QĐ-CXBIPH 28-22/5/2015 07/12/2015
619 Đinh Thùy Linh Biên tập viên Mỹ thuật Giáo dục Việt Nam 0575-7030/QĐ-CXBIPH 144-22/5/2015 07/12/2015
620 Nguyễn Hồng Phong biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0574-7030/QĐ-CXBIPH 25-22/5/2015 07/12/2015
621 Đinh Thanh Liêm Biên tập viên Mỹ thuật Giáo dục Việt Nam 0573-7030/QĐ-CXBIPH 29-22/5/2015 07/12/2015
622 Nguyễn Thị Ngọc Bảo Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0572-7030/QĐ-CXBIPH 108-22/5/2015 07/12/2015
623 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó trưởng phòng biên tập Giáo dục Việt Nam 0571-7030/QĐ-CXBIPH 26-22/5/2015 07/12/2015
624 Trần Phương Dung Trưởng phòng khai thác đề tài Giáo dục Việt Nam 0570-7030/QĐ-CXBIPH 27-22/5/2015 07/12/2015
625 Phạm Thị Minh Thu biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0569-7030/QĐ-CXBIPH 176-22/05/2015 07/12/2015
626 Nguyễn Thế Phi biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0568-7030/QĐ-CXBIPH 155-22/05/2015 07/12/2015
627 Bùi Việt Duy biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0567-7030/QĐ-CXBIPH 115-22/05/2015 07/12/2015
628 Nguyễn Thị Thanh Vân biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0566-7030/QĐ-CXBIPH 189-22/05/2015 07/12/2015
629 Nguyễn Ngọc Khanh Trưởng phòng biên tập Quân đội nhân dân 0797-8781/QĐ-CXBIPH 298-14/7/2015 07/12/2015
630 Nguyễn Minh Tuấn Biên tập viên Quân đội nhân dân 0796-8781/QĐ-CXBIPH 296-14/7/2015 07/12/2015
631 Nguyễn Văn Thiết Biên tập viên Quân đội nhân dân 0795-8781/QĐ-CXBIPH 297-14/7/2015 07/12/2015
632 Phạm Thị Thúy Nga Biên tập viên Quân đội nhân dân 0794-8781/QĐ-CXBIPH 369-04/8/2015 07/12/2015
633 Nguyễn Thị Minh Thủy Biên tập viên Quân đội nhân dân 0793-8781/QĐ-CXBIPH 363-04/8/2015 07/12/2015
634 Trần Văn Quang Biên tập viên Quân đội nhân dân 0792-8781/QĐ-CXBIPH 299-14/7/2015 07/12/2015
635 Nguyễn Thanh Tấn Kiệt Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0791-8781/QĐ-CXBIPH 195-27/10/2014 07/12/2015
636 Nguyễn Viết Thoại Phó Trưởng phòng Chính trị Quốc gia Sự thật 0790-8781/QĐ-CXBIPH 196-27/10/2014 07/12/2015
637 Phạm Vũ Phương Linh Phó Vụ Trưởng -  Phó Giám đốc Chính trị Quốc gia Sự thật 0789-8781/QĐ-CXBIPH 194-27/10/2014 07/12/2015
638 Trần Bình Vụ Trưởng - Giám đốc Chính trị Quốc gia Sự thật 0788-8781/QĐ-CXBIPH 193-27/10/2014 07/12/2015
639 Phùng Minh Trang Phó GĐ trung tâm in Chính trị Quốc gia Sự thật 0787-8781/QĐ-CXBIPH 650-11/11/2015 07/12/2015
640 Nguyễn Minh Hiền Cán bộ Chính trị Quốc gia Sự thật 0786-8781/QĐ-CXBIPH 587-11/11/2015 07/12/2015
641 Nguyễn Hà Giang Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0785-8781/QĐ-CXBIPH 580-11/11/2015 07/12/2015
642 Nguyễn Thị Hải Anh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0784-8781/QĐ-CXBIPH 571-11/11/2015 07/12/2015
643 Nguyễn Hoài Anh Phó vụ trưởng vụ kế hoạch Chính trị Quốc gia Sự thật 0783-8781/QĐ-CXBIPH 570-11/11/2015 07/12/2015
644 Nguyễn Diệu Linh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0782-8781/QĐ-CXBIPH 614-11/11/2015 07/12/2015
645 Võ Văn Bé Phó trưởng ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 0781-8781/QĐ-CXBIPH 573-11/11/2015 07/12/2015
646 Lê Thị Thu Mai Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0780-8781/QĐ-CXBIPH 619-11/11/2015 07/12/2015
647 Đỗ Phương Mai Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0779-8781/QĐ-CXBIPH 618-11/11/2015 07/12/2015
648 Bùi Thị Ánh Hồng Phó trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0778-8781/QĐ-CXBIPH 591-11/11/2015 07/12/2015
649 Nguyễn Thanh Hương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0777-8781/QĐ-CXBIPH 598-11/11/2015 07/12/2015
650 Nguyễn Mai Anh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0776-8781/QĐ-CXBIPH 568-11/11/2015 07/12/2015
651 Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0775-8781/QĐ-CXBIPH 648-11/11/2015 07/12/2015
652 Đào Thị Quỳnh Hoa Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0774-8781/QĐ-CXBIPH 588-11/11/2015 07/12/2015
653 Võ Thị Tú Oanh Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0773-8781/QĐ-CXBIPH 626-11/11/2015 07/12/2015
654 Vũ Thị Hương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0772-8781/QĐ-CXBIPH 597-11/11/2015 07/12/2015
655 Vũ Quang Huy Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0771-8781/QĐ-CXBIPH 603-11/11/2015 07/12/2015
656 Nguyễn Thị Hương Biên tập viên Chính trị Quốc gia Sự thật 0770-8781/QĐ-CXBIPH 596-11/11/2015 07/12/2015
657 Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0769-8781/QĐ-CXBIPH 574-11/11/2015 07/12/2015
658 Phạm Thị Thinh Phó Trưởng ban Chính trị Quốc gia Sự thật 0768-8781/QĐ-CXBIPH 639-11/11/2015 07/12/2015
659 Chu Văn Khánh Trưởng ban sách Đảng Chính trị Quốc gia Sự thật 0767-8781/QĐ-CXBIPH 606-11/11/2015 07/12/2015
660 Nguyễn Hòa Bắc Trưởng phòng hánh chính nhân sự Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0766-8781/QĐ-CXBIPH 236-98-30/10/1998 07/12/2015
661 Nguyễn Ánh Tuyết Trưởng phòng biên tập Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0765-8781/QĐ-CXBIPH 166-27/10/2014 07/12/2015
662 Hoàng Thị Minh Nhân viên Xây dựng 0764-8781/QĐ-CXBIPH 268-3/10/2014 07/12/2015
663 Trần Văn Cường Trưởng phòng biên tập Xây dựng 0763-8781/QĐ-CXBIPH 680-20/11/2015 07/12/2015
664 Nguyễn Thị Thu Dung Biên tập viên Xây dựng 0762-8781/QĐ-CXBIPH 683-20/11/2015 07/12/2015
665 Đào Ngọc Duy Biên tập viên Xây dựng 0761-8781/QĐ-CXBIPH 684-20/11/2015 07/12/2015
666 Nguyễn Thị Bình Biên tập viên Xây dựng 0760-8781/QĐ-CXBIPH 682-20/11/2015 07/12/2015
667 Tạ Hải Phong Biên tập viên Xây dựng 0759-8781/QĐ-CXBIPH 681-20/11/2015 07/12/2015
668 Tống Đức Phong Biên tập viên Xây dựng 0758-8781/QĐ-CXBIPH 235-14/7/2015 07/12/2015
669 Đinh Thị Phượng Biên tập viên Xây dựng 0757-8781/QĐ-CXBIPH 184-03/10/2014 07/12/2015
670 Lê Hồng Thái Chuyên viên Xây dựng 0756-8781/QĐ-CXBIPH 194-03/10/2014 07/12/2015
671 Bùi Hữu Lam Biên tập viên Xây dựng 0755-8781/QĐ-CXBIPH 159-03/10/2014 07/12/2015
672 Đặng Vĩnh Thắng Biên tập viên Trẻ 0754-8781/QĐ-CXBIPH 207-27/10/2014 07/12/2015
673 Lê Hoàng Anh Trưởng chi nhánh tại Hà Nội Trẻ 0753-8781/QĐ-CXBIPH 505-9/9/2015 07/12/2015
674 Trần Thị Hoài Anh Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0752-8504/QĐ-CXBIPH 386-04/8/2015 07/12/2015
675 Trần Ngọc Thương Biên tập viên Thông tấn 0751-8504/QĐ-CXBIPH 245-27/10/2014 07/12/2015
676 Hoàng Thị Thu Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0750-8504/QĐ-CXBIPH 391-4/8/2015 07/12/2015
677 Hoàng Ánh Ngân Trưởng chi nhánh Văn hóa dân tộc 0749-8504/QĐ-CXBIPH 462-9/9/2015 07/12/2015
678 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0748-8504/QĐ-CXBIPH 38-4/8/2015 07/12/2015
679 Hoàng Gia Huyền Trân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0747-8504/QĐ-CXBIPH 553-16/9/2015 07/12/2015
680 Hoàng Quốc Hiệp Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0746-8504/QĐ-CXBIPH 552-16/9/2015 07/12/2015
681 Lê Diêm Hùng Phó phòng khai thác bản thảo Giáo dục Việt Nam 0745-8504/QĐ-CXBIPH 551-16/9/2015 07/12/2015
682 Trần Phước Chương Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 0744-8504/QĐ-CXBIPH 550-16/9/2015 07/12/2015
683 Kim Thị Thanh Trang Nhân viên Giáo dục Việt Nam 0743-8504/QĐ-CXBIPH 492-9/9/2015 07/12/2015
684 Nguyễn Thị Như Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0742-8504/QĐ-CXBIPH 491-9/9/2015 07/12/2015
685 Võ Quốc Khanh Phó ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0741-8504/QĐ-CXBIPH 490-9/9/2015 07/12/2015
686 Chung Thế Quang Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 0740-8504/QĐ-CXBIPH 481-9/9/2015 07/12/2015
687 Phạm Thị Trà Giang Giám đốc Giáo dục Việt Nam 0739-8504/QĐ-CXBIPH 480-9/9/2015 07/12/2015
688 Trần Quốc Vĩnh Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0738-8504/QĐ-CXBIPH 489-9/9/2015 07/12/2015
689 Phạm Hoài Tín Trưởng phòng khai thác thị trường Giáo dục Việt Nam 0737-8504/QĐ-CXBIPH 488-9/9/2015 07/12/2015
690 Lê Thị Thảo Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0736-8504/QĐ-CXBIPH 487-9/9/2015 07/12/2015
691 Trần Thị Ngọc Hạnh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0735-8504/QĐ-CXBIPH 486-9/9/2015 07/12/2015
692 Mai Thanh Trúc Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0734-8504/QĐ-CXBIPH 485-9/9/2015 07/12/2015
693 Huỳnh Thị Thanh Trà Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0733-8504/QĐ-CXBIPH 479-9/9/2015 07/12/2015
694 Nguyễn Kiên Cường Trưởng ban thư ký biên tập Giáo dục Việt Nam 0732-8504/QĐ-CXBIPH 484-9/9/2015 07/12/2015
695 Phan Thị Bích Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0731-8504/QĐ-CXBIPH 478-9/9/2015 07/12/2015
696 Vũ Trọng Thanh Phó trưởng ban Giáo dục Việt Nam 0730-8504/QĐ-CXBIPH 477-9/9/2015 07/12/2015
697 Hoàng Thị Kim Hảo Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0729-8504/QĐ-CXBIPH 483-9/9/2015 07/12/2015
698 Lục Văn Hào Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0728-8504/QĐ-CXBIPH 482-9/9/2015 07/12/2015
699 Trần Thanh Hà Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0727-8504/QĐ-CXBIPH 476-9/9/2015 07/12/2015
700 Hoàng Ngọc Phương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0726-8504/QĐ-CXBIPH 475-9/9/2015 07/12/2015
701 Ngô Thị Linh Phương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0725-8504/QĐ-CXBIPH 470-9/9/2015 07/12/2015
702 Nguyễn Thị Xuân Lộc Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0724-8504/QĐ-CXBIPH 474-9/9/2015 07/12/2015
703 Nguyễn Đức Quân BTV Giáo dục Việt Nam 0723-8504/QĐ-CXBIPH 473-9/9/2015 07/12/2015
704 Nguyễn Minh Hiếu Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0722-8504/QĐ-CXBIPH 472-9/9/2015 07/12/2015
705 Võ Đức Di Linh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0721-8504/QĐ-CXBIPH 471-9/9/2015 07/12/2015
706 Trần Thanh Bình Phó GĐ Giáo dục Việt Nam 0720-8504/QĐ-CXBIPH 469-9/9/2015 07/12/2015
707 Trần Thị Kim Nhung Quyền Giám đốc Giáo dục Việt Nam 0719-8504/QĐ-CXBIPH 468-9/9/2015 07/12/2015
708 Nguyễn Thị Mai Chi Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0718-8504/QĐ-CXBIPH 467-9/9/2015 07/12/2015
709 Nguyễn Cảnh Toàn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0717-8504/QĐ-CXBIPH 466-9/9/2015 07/12/2015
710 Võ Thị Lộc Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0716-8504/QĐ-CXBIPH 465-9/9/2015 07/12/2015
711 Nguyễn Thái An Trưởng phòng khai thác thị trường Giáo dục Việt Nam 0715-8504/QĐ-CXBIPH 464-9/9/2015 07/12/2015
712 Phan Minh Huy Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0714-8504/QĐ-CXBIPH 555-19/6/2015 07/12/2015
713 Đặng Văn Trí Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0713-8504/QĐ-CXBIPH 554-16/9/2015 07/12/2015
714 Huỳnh Kim Tuấn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0712-8504/QĐ-CXBIPH 537-16/9/2015 07/12/2015
715 Đỗ Thị Vân Quỳnh Họa sĩ Giáo dục Việt Nam 0711-8504/QĐ-CXBIPH 541-16/9/2015 07/12/2015
716 Trịnh Thanh Sơn Họa sĩ Giáo dục Việt Nam 0710-8504/QĐ-CXBIPH 540-16/9/2015 07/12/2015
717 Nguyễn Thị Minh Châu Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0709-8504/QĐ-CXBIPH 536-16/9/2015 07/12/2015
718 Trần Thị Hằng Mơ Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0708-8504/QĐ-CXBIPH 529-16/9/2015 07/12/2015
719 Tống Thị Kim Phượng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0707-8504/QĐ-CXBIPH 530-16/9/2015 07/12/2015
720 Nguyễn Thị Lý Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0706-8504/QĐ-CXBIPH 531-16/9/2015 07/12/2015
721 Huỳnh Chí Danh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0705-8504/QĐ-CXBIPH 532-16/9/2015 07/12/2015
722 Mai Thị Phương Thảo Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0704-8504/QĐ-CXBIPH 539-16/9/2015 07/12/2015
723 Trần Thị Thu Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0703-8504/QĐ-CXBIPH 538-16/9/2015 07/12/2015
724 Hồ Sỹ Thắng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0702-8504/QĐ-CXBIPH 535-16/9/2015 07/12/2015
725 Lý Thanh Phong Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0701-8504/QĐ-CXBIPH 534-16/9/2015 07/12/2015
726 Đỗ Hữu Khanh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0700-8504/QĐ-CXBIPH 533-16/9/2015 07/12/2015
727 Phạm Hồng Tính Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0699-8504/QĐ-CXBIPH 544-16/9/2015 07/12/2015
728 Phạm Văn Hải Trưởng phòng Giáo dục Việt Nam 0698-8504/QĐ-CXBIPH 542-16/9/2015 07/12/2015
729 Bùi Duy Nghĩa Phó Giám đôc Giáo dục Việt Nam 0697-8504/QĐ-CXBIPH 528-16/9/2015 07/12/2015
730 Đoàn Văn Lân Trưởng phòng Giáo dục Việt Nam 0696-8504/QĐ-CXBIPH 549-16/9/2015 07/12/2015
731 Huỳnh Thông Giám đốc Giáo dục Việt Nam 0695-8504/QĐ-CXBIPH 548-16/9/2015 07/12/2015
732 Đỗ Văn Thảo Trợ lý TBT Giáo dục Việt Nam 0694-8504/QĐ-CXBIPH 526-16/9/2015 07/12/2015
733 Nguyễn Thị Hân Biên tập viên Lao động - Xã hội 0693-8504/QĐ-CXBIPH 394-04/8/2015 07/12/2015
734 Đồng Thị Thu Thủy Biên tập viên Công Thương 0692-8504/QĐ-CXBIPH 395-04/8/2015 07/12/2015
735 Trần Thị Nam Biên tập viên Lao động - Xã hội 0691-8504/QĐ-CXBIPH 396-04/8/2015 07/12/2015
736 Lê Ngọc Tú Phó GĐ Lao động - Xã hội 0690-8504/QĐ-CXBIPH 393-04/8/2015 07/12/2015
737 Nguyễn Thị Anh Biên tập viên Lao động - Xã hội 0689-8504/QĐ-CXBIPH 227-14/7/2015 07/12/2015
738 Bùi Minh Thu Phó GĐ Lao động - Xã hội 0688-8504/QĐ-CXBIPH 392-04/8/2015 07/12/2015
739 Nguyễn Thị Thúy Biên tập viên Lao động - Xã hội 0687-8504/QĐ-CXBIPH 202-03/10/2014 07/12/2015
740 Trần Thị Thanh Phó phòng quản lý xuất bản Lao động - Xã hội 0686-8504/QĐ-CXBIPH 226-14/7/2015 07/12/2015
741 Nguyễn Thị Phương Phó ban biên tập Lao động - Xã hội 0685-8504/QĐ-CXBIPH 180-03/10/2014 07/12/2015
742 Phùng Huy Cường Phó tổng GĐ Lao động - Xã hội 0684-8504/QĐ-CXBIPH 12-03/10/2014 07/12/2015
743 Nguyễn Thị Hương biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0565-7030/QĐ-CXBIPH 129-22/05/2015 07/12/2015
744 Nguyễn Thị Ngọc Thủy biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0564-7030/QĐ-CXBIPH 181-22/05/2015 07/12/2015
745 Phạm Tuấn Việt biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0563-7030/QĐ-CXBIPH 193-22/05/2015 07/12/2015
746 Hoàng Hà biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0562-7030/QĐ-CXBIPH 65-22/05/2015 07/12/2015
747 Đỗ Chiến Công biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0561-7030/QĐ-CXBIPH 66-22/05/2015 07/12/2015
748 Nguyễn Thị Phương Dung biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0560-7030/QĐ-CXBIPH 68-22/05/2015 07/12/2015
749 Đặng Hoàng Vũ biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0559-7030/QĐ-CXBIPH 67-22/05/2015 07/12/2015
750 Đồng Thị Minh Huệ Biên tập viên Mỹ thuật Giáo dục Việt Nam 0558-7030/QĐ-CXBIPH 124-22/5/2015 07/12/2015
751 Phan Thị Thu Hương biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0557-7030/QĐ-CXBIPH 74-22/05/2015 07/12/2015
752 Thái Thanh Vân biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0556-7030/QĐ-CXBIPH 64-22/05/2015 07/12/2015
753 Đỗ Thu Giang biên tập viên sách bản quyền Giáo dục Việt Nam 0555-7030/QĐ-CXBIPH 71-22/5/2015 07/12/2015
754 Nguyễn Bảo Oanh biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0554-7030/QĐ-CXBIPH 154-22/5/2015 07/12/2015
755 Hoàng Bích Trà biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0553-7030/QĐ-CXBIPH 50-22/5/2015 07/12/2015
756 Trần Thị Mỹ Dung biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0552-7030/QĐ-CXBIPH 69-22/5/2015 07/12/2015
757 Dương Minh Tâm biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0551-7030/QĐ-CXBIPH 168-22/5/2015 07/12/2015
758 Vũ Thị Đào biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0550-7030/QĐ-CXBIPH 73-22/5/2015 07/12/2015
759 Nguyễn Thị Hồng Hạnh PGĐ trung tâm sách Giáo dục Việt Nam 0549-7030/QĐ-CXBIPH 70-22/5/2015 07/12/2015
760 Nguyễn Bích La Phó giám đốc Giáo dục Việt Nam 0548-7030/QĐ-CXBIPH 75-22/5/2015 07/12/2015
761 Nguyễn Thị Minh Đức biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0547-7030/QĐ-CXBIPH 85-22/05/2015 07/12/2015
762 Phạm Quốc Cường Giám đốc điều hành Giáo dục Việt Nam 0546-7030/QĐ-CXBIPH 86-22/05/2015 07/12/2015
763 Nguyễn Ngọc Hân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0545-7030/QĐ-CXBIPH 90-22/5/2015 07/12/2015
764 Trần Thị Kim Cương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0544-7030/QĐ-CXBIPH 91-22/5/2015 07/12/2015
765 Đỗ Trung Kiên biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0543-7030/QĐ-CXBIPH 136-22/05/2015 07/12/2015
766 Vũ Kim Thủy Tổng Biên tập Giáo dục Việt Nam 0542-7030/QĐ-CXBIPH 180-22/05/2015 07/12/2015
767 Trần Thị Minh Hiền biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0541-7030/QĐ-CXBIPH 385-04/8/2015 07/12/2015
768 Hoàng Minh Đức biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0540-7030/QĐ-CXBIPH 384-04/8/2015 07/12/2015
769 Lê Hồng Mai Thư ký tòa soạn Giáo dục Việt Nam 0539-7030/QĐ-CXBIPH 383-04/8/2015 07/12/2015
770 Nguyễn Đức Khuông Phó tổng biên tập tạp chí Giáo dục Việt Nam 0538-7030/QĐ-CXBIPH 93-22/5/2015 07/12/2015
771 Thân Thị Phương Thu Phó tổng biên tập Giáo dục Việt Nam 0537-7030/QĐ-CXBIPH 382-04/8/2015 07/12/2015
772 Đinh Văn Vang Tổng biên tập tạp chí Giáo dục Việt Nam 0536-7030/QĐ-CXBIPH 92-22/5/2015 07/12/2015
773 Nguyễn Anh Quân Trưởng BAn biên tập Giáo dục Việt Nam 0535-7030/QĐ-CXBIPH 87-22/5/2015 07/12/2015
774 Hồ Quang Vinh Thư ký tòa soạn Giáo dục Việt Nam 0534-7030/QĐ-CXBIPH 89-22/5/2015 07/12/2015
775 Trần Hữu Nam Tổng Biên tập Giáo dục Việt Nam 0533-7030/QĐ-CXBIPH 88-22/5/2015 07/12/2015
776 Nguyễn Thị Dạ Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0532-7030/QĐ-CXBIPH 97-22/5/2015 07/12/2015
777 Phạm Duy Anh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0531-7030/QĐ-CXBIPH 96-22/5/2015 07/12/2015
778 Lô Thúy Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0530-7030/QĐ-CXBIPH 94-22/5/2015 07/12/2015
779 Nguyễn Thị Thanh Loan Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0529-7030/QĐ-CXBIPH 95-22/5/2015 07/12/2015
780 Phạm Hữu Vang Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0528-7030/QĐ-CXBIPH 191-22/5/2015 07/12/2015
781 Nguyễn Văn Lâm Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0527-7030/QĐ-CXBIPH 139-22/5/2015 07/12/2015
782 Lê Hoài Thu Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0526-7030/QĐ-CXBIPH 174-12/5/2015 07/12/2015
783 Nguyễn Thị Ngọc Tâm Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0525-7030/QĐ-CXBIPH 167-22/5/2015 07/12/2015
784 Lại Thị Mai Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0524-7030/QĐ-CXBIPH 126-22/5/2015 07/12/2015
785 Đỗ Thanh Huyền Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0523-7030/QĐ-CXBIPH 133-22/5/2015 07/12/2015
786 Đặng Thúy Hằng Trưởng ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0480-7030/QĐ-CXBIPH 80-22/5/2015 07/12/2015
787 Lương Quốc Hiệp Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0479-7030/QĐ-CXBIPH 121-22/5/2015 07/12/2015
788 Lý Tuyết Nhung Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0478-7030/QĐ-CXBIPH 153-22/5/2015 07/12/2015
789 Nguyễn Thanh Hồng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0477-7030/QĐ-CXBIPH 123-22/5/2015 07/12/2015
790 Đặng Hồng Quân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0476-7030/QĐ-CXBIPH 159-22/5/2015 07/12/2015
791 Hoàng Thị Hồng Mát Trưởng ban biên tập sách mầm non Giáo dục Việt Nam 0475-7030/QĐ-CXBIPH 82-22/5/2015 07/12/2015
792 Nguyễn Thị Hà Xuân chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0474-7030/QĐ-CXBIPH 194-22/5/2015 07/12/2015
793 Phạm Thị Hồng Phúc chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0473-7030/QĐ-CXBIPH 157-22/5/2015 07/12/2015
794 Vũ Bá Sơn chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0472-7030/QĐ-CXBIPH 79-22/5/2015 07/12/2015
795 Đặng Thị Mai Thanh chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0471-7030/QĐ-CXBIPH 78-22/5/2015 07/12/2015
796 Nguyễn Duy Mạnh chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0470-7030/QĐ-CXBIPH 76-22/5/2015 07/12/2015
797 Trần Văn Thắng chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0469-7030/QĐ-CXBIPH 169-22/05/2015 07/12/2015
798 Lê Thị Huệ Trưởng Ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0468-7030/QĐ-CXBIPH 41-22/05/2015 07/12/2015
799 Trần Thu Hà Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0467-7030/QĐ-CXBIPH 31-22/5/2015 07/12/2015
800 Nguyễn Đặng Mai Linh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0466-7030/QĐ-CXBIPH 43-22/05/2015 07/12/2015
801 Vũ Thị Lai Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0465-7030/QĐ-CXBIPH 53-22/05/2015 07/12/2015
802 Tạ Hoài Nam Phó Trưởng Ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0464-7030/QĐ-CXBIPH 50-22/5/2015 07/12/2015
803 Hoàng Kim Liên Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0463-7030/QĐ-CXBIPH 33-22/5/2015 07/12/2015
804 Nguyễn Tất Thắng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0462-7030/QĐ-CXBIPH 57-22/5/2015 07/12/2015
805 Vũ Thị Lan Anh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0461-7030/QĐ-CXBIPH 105-22/5/2015 07/12/2015
806 Trần Văn Thắng Trưởng Ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0460-7030/QĐ-CXBIPH   07/12/2015
807 Trịnh Đình Dựng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0459-7030/QĐ-CXBIPH 37-22/5/2015 07/12/2015
808 Vũ Thị Ái Nhu Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0458-7030/QĐ-CXBIPH 38-22/5/2015 07/12/2015
809 Vũ Minh Hải Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0457-7030/QĐ-CXBIPH 42-22/5/2015 07/12/2015
810 Phạm Vĩnh Thông Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0456-7030/QĐ-CXBIPH 55-22/5/2015 07/12/2015
811 Đào Tiến Thi Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0455-7030/QĐ-CXBIPH 307-14/7/2015 07/12/2015
812 Cao Tuyết Minh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0454-7030/QĐ-CXBIPH 63-22/5/2015 07/12/2015
813 Nguyễn Thị Bích Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0453-7030/QĐ-CXBIPH 32-22/5/2015 07/12/2015
814 Ngô Thị Thanh Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0452-7030/QĐ-CXBIPH 47-22/5/2015 07/12/2015
815 Lê Thị Hồng Vân Phó Trưởng ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0451-7030/QĐ-CXBIPH 44-22/5/2015 07/12/2015
816 Tạ Thị Hường Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0450-7030/QĐ-CXBIPH 59-22/05/2015 07/12/2015
817 Nguyễn Trí Sơn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0449-7030/QĐ-CXBIPH 34-22/05/2015 07/12/2015
818 Vũ Thị Minh Hải Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0448-7030/QĐ-CXBIPH 56-22/05/2015 07/12/2015
819 Thân Thùy Trang Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0447-7030/QĐ-CXBIPH 39-22/05/2015 07/12/2015
820 Lê Thị Hồng Nhung Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0446-7030/QĐ-CXBIPH 58-22/05/2015 07/12/2015
821 Vũ Thị Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0445-7030/QĐ-CXBIPH 61-22/05/2015 07/12/2015
822 Nguyễn Thị Nhung Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0444-7030/QĐ-CXBIPH 45-22/05/2015 07/12/2015
823 Nguyễn Thị Lan Phó Trưởng ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0443-7030/QĐ-CXBIPH 54-22/05/2015 07/12/2015
824 Lê Thị Bích Hạnh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0442-7030/QĐ-CXBIPH 36-22/05/2015 07/12/2015
825 Lê Ngọc Diệp Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0441-7030/QĐ-CXBIPH 35-22/05/2015 07/12/2015
826 Vũ Văn Dương Phó Giám đốc phụ trách nội dung Giáo dục Việt Nam 0440-7030/QĐ-CXBIPH 114-22/5/2015 07/12/2015
827 Phạm Thị Hồng Phó Tổng biên tập Giáo dục Việt Nam 0439-7030/QĐ-CXBIPH 52-22/5/2015 07/12/2015
828 Phan Xuân Thành Giám đốc - Ủy viên HĐQT Giáo dục Việt Nam 0438-7030/QĐ-CXBIPH 30-22/5/2015 07/12/2015
829 Đỗ Thị Bích Liên Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0437-7030/QĐ-CXBIPH 143-22/5/2015 07/12/2015
830 Đinh Thị Thái Quỳnh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0436-7030/QĐ-CXBIPH 161-22/5/2015 07/12/2015
831 Phan Thị Thanh Bình Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0435-7030/QĐ-CXBIPH 110-22/5/2015 07/12/2015
832 Phạm Đình Lượng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0434-7030/QĐ-CXBIPH 146-22/5/2015 07/12/2015
833 Nguyễn Đăng Khôi Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0433-7030/QĐ-CXBIPH 135-22/5/2015 07/12/2015
834 Nguyễn Thúy Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0432-7030/QĐ-CXBIPH 188-22/5/2015 07/12/2015
835 Trương Đức Kiên Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0431-7030/QĐ-CXBIPH 137-22/5/2015 07/12/2015
836 Nông Thị Huệ Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0430-7030/QĐ-CXBIPH 62-22/5/2015 07/12/2015
837 Trương Thị Thu Hiền Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0429-7030/QĐ-CXBIPH 48-22/5/2015 07/12/2015
838 Phạm Thủy Quỳnh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0428-7030/QĐ-CXBIPH 49-22/5/2015 07/12/2015
839 Lê Hồng Sơn Phó ban biên tập Chính trị Quốc gia Sự thật 0427-7030/QĐ-CXBIPH 40-22/5/2015 07/12/2015
840 Bùi Thị Bích Ngọc Phó ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0426-7030/QĐ-CXBIPH 60-22/5/2015 07/12/2015
841 Phùng Thị Phương Liên Trưởng ban biên tập sách hóa học Giáo dục Việt Nam 0425-7030/QĐ-CXBIPH 142-22/5/2015 07/12/2015
842 Nguyễn Văn Nguyên Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0424-7030/QĐ-CXBIPH 151-22/5/2015 07/12/2015
843 Nguyễn Thanh Giang Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0423-7030/QĐ-CXBIPH 116-22/5/2015 07/12/2015
844 Hoàng Kiều Trang Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0422-7030/QĐ-CXBIPH 182-22/5/2015 07/12/2015
845 Vũ Thị Hạnh Quỳnh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0421-7030/QĐ-CXBIPH 162-22/5/2015 07/12/2015
846 Nguyễn Thị Thanh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0420-7030/QĐ-CXBIPH 171-22/5/2015 07/12/2015
847 Nguyễn Trọng Thiệp Biên tập viên Toán Giáo dục Việt Nam 0419-7030/QĐ-CXBIPH 173-22/5/2015 07/12/2015
848 Đặng Thị Minh Thu Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0418-7030/QĐ-CXBIPH 175-22/5/2015 07/12/2015
849 Nguyễn Ngọc Tú Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0417-7030/QĐ-CXBIPH 183-22/5/2015 07/12/2015
850 Dương Vũ Khánh Thuận Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0416-7030/QĐ-CXBIPH 177-22/5/2015 07/12/2015
851 Phan Thị Minh Nguyệt Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0415-7030/QĐ-CXBIPH 152-22/05/2015 07/12/2015
852 Phạm Thị Thanh Nam Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0414-7030/QĐ-CXBIPH 148-22/5/2015 07/12/2015
853 Nguyễn Thị Nguyên Thúy Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0413-7030/QĐ-CXBIPH 51-22/05/2015 07/12/2015
854 Hoàng Việt Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0412-7030/QĐ-CXBIPH 192-22/5/2015 07/12/2015
855 Nguyễn Xuân Bình Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0411-7030/QĐ-CXBIPH 129-22/5/2015 07/12/2015
856 Lê Thị Thanh Vân Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0410-7030/QĐ-CXBIPH 190-22/5/2015 07/12/2015
857 Nguyễn Ngô Tráng Kiện Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0409-7030/QĐ-CXBIPH 23-22/5/2015 07/12/2015
858 Vũ Thị Phương Lan Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0408-7030/QĐ-CXBIPH 140-22/5/2015 07/12/2015
859 Phùng Duy Tùng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0407-7030/QĐ-CXBIPH 184-22/5/2015 07/12/2015
860 Phạm Văn Hải Trưởng phòng Công nghệ bản đồ Giáo dục Việt Nam 0406-7030/QĐ-CXBIPH 19-22/5/2015 07/12/2015
861 Nguyễn Thị Giáng Hương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0405-7030/QĐ-CXBIPH 130-22/5/2015 07/12/2015
862 Cao Văn Dũng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0404-7030/QĐ-CXBIPH 22-22/5/2015 07/12/2015
863 Lê Phú Phó giám đốc Giáo dục Việt Nam 0403-7030/QĐ-CXBIPH 156-22/5/2015 07/12/2015
864 Nguyễn Hồng Việt Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0402-7030/QĐ-CXBIPH 20-22/5/2015 07/12/2015
865 Lê Nguyễn Hồng Hà Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0401-7030/QĐ-CXBIPH 117-22/5/2015 07/12/2015
866 Trần Thị Thanh Hiếu Trưởng phòng Tranh ảnh giáo dục Giáo dục Việt Nam 0400-7030/QĐ-CXBIPH 21-22/5/2015 07/12/2015
867 Trần Thị Mai Lan Biên tập viên Thanh niên 0399-7030/QĐ-CXBIPH 87-04/8/2015 07/12/2015
868 Trần Thị Hương Biên tập viên Thanh niên 0398-7030/QĐ-CXBIPH 374-04/8/2015 07/12/2015
869 Nguyễn Thị Kim Thu Biên tập viên Thanh niên 0397-7030/QĐ-CXBIPH 268-14/7/2015 07/12/2015
870 Vũ Minh Huyền Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 0396-7030/QĐ-CXBIPH 261-14/7/2015 07/12/2015
871 Nguyễn Quỳnh Anh Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 0395-7030/QĐ-CXBIPH 262-14/7/2015 07/12/2015
872 Nguyễn Kim Dung Phó trưởng ban biên tập Giáo dục Việt Nam 0394-7030/QĐ-CXBIPH 260-14/7/2015 07/12/2015
873 Nguyễn Xuân Trình Phó GĐTBT Thời đại 0393-7030/QĐ-CXBIPH 201-14/7/2015 07/12/2015
874 Nguyễn Thị Thu Giang Biên tập viên Thời đại 0392-7030/QĐ-CXBIPH 202-14/7/2015 07/12/2015
875 Nguyễn Thị Thủy Biên tập viên Thời đại 0391-7030/QĐ-CXBIPH 205-14/7/2015 07/12/2015
876 Nguyễn Đẩu Quang Phó trưởng ban biên tập chuyên đề Dân trí 0390-7030/QĐ-CXBIPH 219-14/7/2015 07/12/2015
877 Vũ Thị Thu Ngân Biên tập viên Dân trí 0389-7030/QĐ-CXBIPH 220-14/7/2015 07/12/2015
878 Thái Chí Thanh Trưởng ban biên tập chuyên đề Dân trí 0388-7030/QĐ-CXBIPH 222-14/7/2015 07/12/2015
879 Tô Đình Quỳ Biên tập viên Y học 0387-7030/QĐ-CXBIPH 237-14/7/2015 07/12/2015
880 Vũ Thị Bình Biên tập viên Y học 0386-7030/QĐ-CXBIPH 236-14/7/2015 07/12/2015
881 Đặng Thị Cẩm Thúy Biên tập viên Y học 0385-7030/QĐ-CXBIPH 238-14/7/2015 07/12/2015
882 Nguyễn Thị Vân Biên tập viên Y học 0384-7030/QĐ-CXBIPH 401-04/8/2015 07/12/2015
883 Đoàn Thị Mỵ Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0383-7030/QĐ-CXBIPH 356-04/8/2015 07/12/2015
884 Phan Hải Như Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0382-7030/QĐ-CXBIPH 258-14/7/2015 07/12/2015
885 Bùi Thư Trang Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0381-7030/QĐ-CXBIPH 259-14/7/2015 07/12/2015
886 Đặng Thị Phương Anh Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0380-7030/QĐ-CXBIPH 257-14/7/2015 07/12/2015
887 Trịnh Thị Thu Hà Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0379-7030/QĐ-CXBIPH 355-04/8/2015 07/12/2015
888 Nguyễn Thị Thanh Hải Biên tập viên Công Thương 0378-7030/QĐ-CXBIPH 136-03/10/2014 07/12/2015
889 Nguyễn Thị Hòa Bình Phó trưởng phòng biên tập sách KH GD Phụ nữ 0377-7030/QĐ-CXBIPH 117-03/10/2014 07/12/2015
890 Lê Thị Hải Yến Biên tập viên Phụ nữ 0376-7030/QĐ-CXBIPH 277-14/7/2015 07/12/2015
891 Nguyễn Ngọc Châm Biên tập viên Phụ nữ 0375-7030/QĐ-CXBIPH 119-03/10/2014 07/12/2015
892 Nguyễn Thị Kim Hằng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0374-7030/QĐ-CXBIPH 278-14/7/2015 07/12/2015
893 Trần Việt Anh PGĐ phụ trách kinh doanh Phụ nữ 0373-7030/QĐ-CXBIPH 01-03/10/2014 07/12/2015
894 Hoàng Tịnh Thủy Biên tập viên Phụ nữ 0372-7030/QĐ-CXBIPH 276-14/7/2015 07/12/2015
895 Bùi Hương Giang Biên tập - biên dịch viên Thế giới 0371-7030/QĐ-CXBIPH 379-16/6/2015 07/12/2015
896 Bùi Kim Tuyến Biên tập viên Thế giới 0370-7030/QĐ-CXBIPH 224-14/7/2015 07/12/2015
897 Ngô Thị Hương Sen Biên tập viên Thế giới 0369-7030/QĐ-CXBIPH 381-04/8/2015 07/12/2015
898 Nguyễn Thị Phương Thảo Biên dịch viên Thế giới 0368-7030/QĐ-CXBIPH 378-04/8/2015 07/12/2015
899 Đặng Thị Minh Biên tập viên Thế giới 0367-7030/QĐ-CXBIPH 380-04/8/2015 07/12/2015
900 Bùi Thế Khoa Phó GĐ, trưởng chi nhánh tại HCM Thế giới 0366-7030/QĐ-CXBIPH   07/12/2015
901 Phùng Tố Tâm Biên tập viên Thế giới 0365-7030/QĐ-CXBIPH 223-14/7/2015 07/12/2015
902 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Biên tập viên Hải Phòng 0364-7030/QĐ-CXBIPH 210-14/7/2015 07/12/2015
903 Nguyễn Thị Thanh Nga Biên tập viên Hải Phòng 0363-7030/QĐ-CXBIPH 211-14/7/2015 07/12/2015
904 Nguyễn Thế Lợi Biên tập viên Lao động 0362-7030/QĐ-CXBIPH 208-14/7/2015 07/12/2015
905 Tạ Thị Thu Hà Biên tập viên Lao động 0361-7030/QĐ-CXBIPH 207-14/7/2015 07/12/2015
906 Lê Thị Hằng Biên tập viên Lao động 0360-7030/QĐ-CXBIPH 206-14/7/2015 07/12/2015
907 Nguyễn Thùy Linh Biên tập viên Lao động 0359-7030/QĐ-CXBIPH 331-4/8/2015 07/12/2015
908 Nguyễn Thị Lan Anh Biên tập viên Lao động 0358-7030/QĐ-CXBIPH 332-4/8/2015 07/12/2015
909 Phan Thị Ánh Tuyết Biên tập viên Lao động 0357-7030/QĐ-CXBIPH 330-4/8/2015 07/12/2015
910 Lê Kim Thành Phó GĐ - Phó TBT Nông nghiệp 0356-7030/QĐ-CXBIPH 229-14/7/2015 07/12/2015
911 Nguyễn Kim Dung Phó phòng KHTH Nông nghiệp 0355-7030/QĐ-CXBIPH 230-14/7/2015 07/12/2015
912 Phạm Thanh Thủy Phó Trưởng Ban biên tập II Nông nghiệp 0354-7030/QĐ-CXBIPH 232-14/7/2015 07/12/2015
913 Bùi Thị Hạnh Biên tập viên Nông nghiệp 0353-7030/QĐ-CXBIPH 231-14/7/2015 07/12/2015
914 Đinh Văn Thành Biên tập viên Nông nghiệp 0352-7030/QĐ-CXBIPH 398-04/8/2015 07/12/2015
915 Lê Minh Thu Biên tập viên Nông nghiệp 0351-7030/QĐ-CXBIPH 399-04/8/2015 07/12/2015
916 Lại Thị Nam Anh Phó GĐ Nông nghiệp 0350-7030/QĐ-CXBIPH 400-04/8/2015 07/12/2015
917 Phạm Văn Giáp Phó GĐ Thông tin và Truyền thông 0349-7030/QĐ-CXBIPH 26-03/10/2014 07/12/2015
918 Ngô Tấn Đạt BTV - Trưởng phòng thiết kế-sản xuất Thông tin và Truyền thông 0348-7030/QĐ-CXBIPH 327-04/8/2015 07/12/2015
919 Nguyễn Thọ Việt Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0347-7030/QĐ-CXBIPH 219-03/10/2104 07/12/2015
920 Trương Minh Đức Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0346-7030/QĐ-CXBIPH 323-04/8/2015 07/12/2015
921 Bùi Hữu Lộ Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0345-7030/QĐ-CXBIPH 324-04/8/2015 07/12/2015
922 Nguyễn Tiến Phát Phó trưởng ban phụ trách Ban Xuất bản điện tử Thông tin và Truyền thông 0344-7030/QĐ-CXBIPH 254-14/7/2015 07/12/2015
923 Nguyễn Kiều Minh Trang Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0343-7030/QĐ-CXBIPH 329-04/8/2015 07/12/2015
924 Trần Thị Huyền Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0342-7030/QĐ-CXBIPH 328-04/8/2015 07/12/2015
925 Bùi Thị Nga Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0341-7030/QĐ-CXBIPH 171-03/10/2014 07/12/2015
926 Nguyễn Thị Hảo Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0340-7030/QĐ-CXBIPH 256-14/7/2015 07/12/2015
927 Nguyễn Thị Lê Phó Trưởng Ban biên tập Thông tin và Truyền thông 0339-7030/QĐ-CXBIPH 325-14/8/2015 07/12/2015
928 Mai Quốc Bảo Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0338-7030/QĐ-CXBIPH 255-14/7/2015 07/12/2015
929 Lê Đắc Quang Trưởng Ban biên tập Thông tin và Truyền thông 0337-7030/QĐ-CXBIPH 80-03/10/2014 07/12/2015
930 Trần Chí Đạt Phó GĐ Thông tin và Truyền thông 0336-7030/QĐ-CXBIPH 322-04/8/2015 07/12/2015
931 Nguyễn Long Biên Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0335-7030/QĐ-CXBIPH 252-14/7/2015 07/12/2015
932 Trịnh Thị Thu Châu Biên tập viên Thông tin và Truyền thông 0334-7030/QĐ-CXBIPH 253-14/7/2015 07/12/2015
933 Ngô Thị Mỹ Hạnh Phó GĐ Thông tin và Truyền thông 0333-7030/QĐ-CXBIPH 326-14/8/2015 07/12/2015
934 Trịnh Thanh Điệp Biên tập viên Đại học Thái Nguyên 0332-7030/QĐ-CXBIPH 301-14/7/2015 07/12/2015
935 Nông Thị Ninh Biên tập viên Đại học Thái Nguyên 0331-7030/QĐ-CXBIPH 302-14/7/2015 07/12/2015
936 Nguyễn Ngọc Sâm Phó TBT kiêm trưởng ban Biên tập KHCN Giao thông vận tải 0330-7030/QĐ-CXBIPH 225-14/7/2015 07/12/2015
937 Nguyễn Thị Hương Giang Phó Trưởng phòng biên tập Lý luận Chính trị 0329-7030/QĐ-CXBIPH 292-14/7/2015 07/12/2015
938 Phạm Thị Đào Trâm Chuyên viên Lý luận Chính trị 0328-7030/QĐ-CXBIPH 316-04/8/2015 07/12/2015
939 Lương Phương Mai Biên tập viên Lý luận Chính trị 0327-7030/QĐ-CXBIPH 314-04/8/2015 07/12/2015
940 Phan Thị Minh Hằng Biên tập viên Lý luận Chính trị 0326-7030/QĐ-CXBIPH 315-04/8/2015 07/12/2015
941 Lê Ngọc Diệp Biên tập viên Lý luận Chính trị 0325-7030/QĐ-CXBIPH 293-14/7/2015 07/12/2015
942 Dương Văn Vinh Trưởng phòng Lý luận Chính trị 0324-7030/QĐ-CXBIPH 312-04/8/2015 07/12/2015
943 Đới Thị Kim Thoa Biên tập viên chính Lý luận Chính trị 0323-7030/QĐ-CXBIPH 313-04/8/2015 07/12/2015
944 Lê Thị Hoài Thanh Phó GĐ - Phó TBT Lý luận Chính trị 0322-7030/QĐ-CXBIPH 291-14/7/2015 07/12/2015
945 Bùi Thúy Hằng Biên tập viên Thông tấn 0321-7030/QĐ-CXBIPH 241-14/7/2015 07/12/2015
946 Nguyễn Thị Thu Hồng Biên tập viên Thông tấn 0320-7030/QĐ-CXBIPH 376-04/8/2015 07/12/2015
947 Nguyễn Thị Yên Biên tập viên Thông tấn 0319-7030/QĐ-CXBIPH 375-04/8/2015 07/12/2015
948 Nguyễn Bảo Cương Phóng viên Biên tập viên ảnh Thông tấn 0318-7030/QĐ-CXBIPH 242-14/7/2015 07/12/2015
949 Trịnh Xuân Luân Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0317-7030/QĐ-CXBIPH 264-14/7/2015 07/12/2015
950 Nguyễn Minh Quang Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0316-7030/QĐ-CXBIPH 266 - 14/7/2015 07/12/2015
951 Trần Thị Thanh Quý Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0315-7030/QĐ-CXBIPH 265 - 14/7/2015 07/12/2015
952 Nguyễn Văn Huy Biên tập viên Tư Pháp 0314-7030/QĐ-CXBIPH 250-14/7/2015 07/12/2015
953 Lê Thị Thùy Dương Biên tập viên Tư Pháp 0313-7030/QĐ-CXBIPH 249-14/7/2015 07/12/2015
954 Lê Diệu Hương Phó phòng kế hoạch sản xuất Tư Pháp 0312-7030/QĐ-CXBIPH 248-14/7/2015 07/12/2015
955 Trần Thị Phương Đông Biên tập viên Dân trí 0311-7030/QĐ-CXBIPH 305-14/7/2015 07/12/2015
956 Đoàn Thị Yến Oanh Phó GĐ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0310-7030/QĐ-CXBIPH 161-30/5/2014 07/12/2015
957 Nguyễn Thị Chiên Biên tập viên Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0309-7030/QĐ-CXBIPH 306-14/7/2015 07/12/2015
958 Phạm Thị Hiếu Phó GĐ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0308-7030/QĐ-CXBIPH 304-14/7/2015 07/12/2015
959 Hoàng Minh Chính Biên tập viên Mỹ thuật 0307-7030/QĐ-CXBIPH 321-04/8/2015 07/12/2015
960 Nguyễn Phi Trang Biên tập viên Mỹ thuật 0306-7030/QĐ-CXBIPH 319-04/8/2015 07/12/2015
961 Bùi  Hoàng Anh Phó TBT phụ trách Mỹ thuật Mỹ thuật 0305-7030/QĐ-CXBIPH 317-04/8/2015 07/12/2015
962 Cồ Thanh Tuấn Trưởng Phòng biên Tập Mỹ thuật 0304-7030/QĐ-CXBIPH 329-04/8/2015 07/12/2015
963 Vũ Thị Hương Phó phòng nghiệp vụ - Tổng hợp Mỹ thuật 0303-7030/QĐ-CXBIPH 200-14/7/215 07/12/2015
964 Phạm Thị Thùy Linh Biên tập viên Thống kê 0302-7030/QĐ-CXBIPH 233-14/7/2015 07/12/2015
965 Nguyễn Thị Việt Hà Biên tập viên Sân khấu 0301-7030/QĐ-CXBIPH 240-14/7/2015 07/12/2015
966 Cam Quang Long Biên tập viên Sân khấu 0300-7030/QĐ-CXBIPH 239-14/7/2015 07/12/2015
967 Đào Thị Hậu Biên tập viên Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0299-7030/QĐ-CXBIPH 275-14/7/2015 07/12/2015
968 Bùi Quốc Việt Phó Trưởng phòng biên tập Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0298-7030/QĐ-CXBIPH 105-03/10/2014 07/12/2015
969 Võ Thị Hồng Lĩnh Trưởng phòng Biên tập - Tư liệu bản đồ Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0297-7030/QĐ-CXBIPH 57-03/10/2014 07/12/2015
970 Nguyễn Văn Chính Phó TBT-Trưởng phòng QLXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0296-7030/QĐ-CXBIPH 274-14/7/2015 07/12/2015
971 Nguyễn Quang Chung PGĐ Trung tâm Biên tập và Công nghệ cao Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0295-7030/QĐ-CXBIPH 404-04/8/2015 07/12/2015
972 La Kim Liên Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Văn học 0294-4796/QĐ-CXBIPH 53-03/10/2014 07/12/2015
973 Phạm Thị Thanh Điệp Biên tập viên Văn học 0293-4796/QĐ-CXBIPH 124-29/8/2014 07/12/2015
974 Hoàng Thị Diệp Yến Biên tập viên Văn học 0292-4796/QĐ-CXBIPH 222-03/10/2014 07/12/2015
975 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng ban VH nước ngoài Văn học 0291-4796/QĐ-CXBIPH 141-03/10/2014 07/12/2015
976 Nguyễn Phương Thùy Phó Trưởng ban Văn học VN Văn học 0290-4796/QĐ-CXBIPH 203-03/10/2014 07/12/2015
977 Nguyễn Thu Hà Biên tập viên Văn học 0289-4796/QĐ-CXBIPH 129-03/10/2014 07/12/2015
978 Lê Bá Khánh Toàn Chuyên viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0288-4796/QĐ-CXBIPH 157-27/10/2014 07/12/2015
979 Huỳnh Thúc Định Chuyên viên Trường ĐH Kinh tế Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0287-4796/QĐ-CXBIPH 158-27/10/2014 07/12/2015
980 Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0286-4796/QĐ-CXBIPH 154-27/10/2014 07/12/2015
981 Ngô Đức Tiên Chuyên viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0285-4796/QĐ-CXBIPH 155-27/10/2014 07/12/2015
982 Trần Anh Thanh Sơn Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng  biên tập Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0284-4796/QĐ-CXBIPH 84-03/10/2014 07/12/2015
983 Hoàng Cửu Long Phó trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0283-4796/QĐ-CXBIPH 235-27/10/2014 07/12/2015
984 Khưu Cẩm Tú Biên tập viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0282-4796/QĐ-CXBIPH 156-27/10/2014 07/12/2015
985 Nguyễn Huy Hiệu Chuyên viên Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0281-4796/QĐ-CXBIPH 240-27/10/2014 07/12/2015
986 Võ Thị Thu Cẩm Biên tập viên ban ngữ văn Giáo dục Việt Nam 0280-4796/QĐ-CXBIPH 173-27/10/2014 07/12/2015
987 Trần Thị Cẩm Vân Phó trưởng ban Ban ngoại ngữ và dịch thuật Giáo dục Việt Nam 0279-4796/QĐ-CXBIPH 172-27/10/2014 07/12/2015
988 Đặng Công Hiệp Phó trưởng ban Ban khoa học tự nhiên Giáo dục Việt Nam 0278-4796/QĐ-CXBIPH 171-27/10/2014 07/12/2015
989 Nguyễn Đặng Trí Tín Phó trưởng ban  biên tập sách Toán tin Giáo dục Việt Nam 0277-4796/QĐ-CXBIPH 170-27/10/2014 07/12/2015
990 Phạm Kim Chung Trưởng ban biên tập sách Tiểu học Giáo dục Việt Nam 0276-4796/QĐ-CXBIPH 11-03/10/2014 07/12/2015
991 Vũ Thị Thanh Mai Trưởng ban biên tập sách Vật lí Giáo dục Việt Nam 0275-4796/QĐ-CXBIPH 62-03/10/2014 07/12/2015
992 Lưu Hoa Sơn Trưởng ban biên tập sách Sử địa Giáo dục Việt Nam 0274-4796/QĐ-CXBIPH 85-03/10/2014 07/12/2015
993 Nguyễn Thị Thanh Xuân Trưởng ban biên tập sách Toán tin Giáo dục Việt Nam 0273-4796/QĐ-CXBIPH 107-03/10/2014 07/12/2015
994 Nguyễn Thị Thu Huyền Trưởng ban biên tập sách Sinh học Giáo dục Việt Nam 0272-4796/QĐ-CXBIPH 45-03/10/2014 07/12/2015
995 Đặng Thanh Hải Chánh Văn Phòng Giáo dục Việt Nam 0271-4796/QĐ-CXBIPH 32-03/10/2014 07/12/2015
996 Nguyễn Văn Tùng Phó tổng biên tập Giáo dục Việt Nam 0270-4796/QĐ-CXBIPH 103-03/10/2014 07/12/2015
997 Phạm Quỳnh Trang Trưởng phòng Phát hành Hồng Đức 0269-4796/QĐ-CXBIPH 213 - 03/10/2014 07/12/2015
998 Nguyễn Khắc Oánh Biên tập viên Hồng Đức 0268-4796/QĐ-CXBIPH 178 - 03/10/2014 07/12/2015
999 Nguyễn Thị Phương Mai Phó Giám đốc Hồng Đức 0267-4796/QĐ-CXBIPH 63 - 03/10/2014 07/12/2015
1000 Lý Bá Toàn Phó Giám đốc - Tổng biên tập Hồng Đức 0266-4796/QĐ-CXBIPH 94 - 15/09/2014 07/12/2015
1001 Mai Thị Ánh Duyên Biên tập viên Thanh niên 0265-4796/QĐ-CXBIPH 191-27/10/2014 07/12/2015
1002 Đoàn Phan Thắng Biên tập viên Thanh niên 0264-4796/QĐ-CXBIPH 196-03/10/2014 07/12/2015
1003 Nguyễn Hữu Phước Biên tập viên Thanh niên 0263-4796/QĐ-CXBIPH 192-27/10/2014 07/12/2015
1004 Nguyễn Đức Gia Phó trưởng ban Hành chính - Tài vụ và Quản lý Xuất bản Thanh niên 0262-4796/QĐ-CXBIPH 25-03/10/2015 07/12/2015
1005 Nguyễn Thị Thanh Trưởng phòng biên tập Thanh niên 0261-4796/QĐ-CXBIPH 89-3/10/2015 07/12/2015
1006 Nguyễn Tiến Thăng Phó trưởng ban biên tập Thanh niên 0260-4796/QĐ-CXBIPH 87-03/10/2014 07/12/2015
1007 Nguyễn Thị Thu Chi Biện tập viên Đại học Sư phạm 0259-4796/QĐ-CXBIPH 121-03/10/2014 07/12/2015
1008 Ứng Quốc Chỉnh Biện tập viên Đại học Sư phạm 0258-4796/QĐ-CXBIPH 10-03/10/2014 07/12/2015
1009 Đặng Minh Thúy Phó trưởng ban biên tập Khoa học Xã hội Đại học Sư phạm 0257-4796/QĐ-CXBIPH 92-03/10/2014 07/12/2015
1010 Đoàn Thị Thanh Trang Biện tập viên Đại học Sư phạm 0256-4796/QĐ-CXBIPH 214-03/10/2014 07/12/2015
1011 Vũ Thị Thanh Hà Trưởng phòng biên tập Đại học Sư phạm 0255-4796/QĐ-CXBIPH 31-03/10/2014 07/12/2015
1012 Nguyễn Nhật Quỳnh Anh Biên tập viên Trẻ 0254-4796/QĐ-CXBIPH 227-27/10/2014 07/12/2015
1013 Đỗ Biên Thùy Biên tập viên Trẻ 0253-4796/QĐ-CXBIPH 229-24/10/2014 07/12/2015
1014 Nguyễn Thị Hải Vân Biên tập viên Trẻ 0252-4796/QĐ-CXBIPH 228-27/10/2014 07/12/2015
1015 Nguyễn Phạm Thu Thái Biên tập viên Trẻ 0251-4796/QĐ-CXBIPH 226-27/10/2014 07/12/2015
1016 Phạm Đỗ Phương Chi Biên tập viên Trẻ 0250-4796/QĐ-CXBIPH 225-27/10/2014 07/12/2015
1017 Ngô Thị Thanh Phương Biên tập viên Trẻ 0249-4796/QĐ-CXBIPH 224-27/10/2014 07/12/2015
1018 Phan Thị Tường Vân Biên tập viên Trẻ 0248-4796/QĐ-CXBIPH 222-27/10/2014 07/12/2015
1019 Võ Thị Ngọc Phượng Biên tập viên Trẻ 0247-4796/QĐ-CXBIPH 221-27/10/2014 07/12/2015
1020 Đào Đức Thiện Biên tập viên Trẻ 0246-4796/QĐ-CXBIPH 220-27/10/2014 07/12/2015
1021 Vũ Thị Thu Nhi Trưởng ban quản lý các dự án sách Khoa học - Giáo dục Trẻ 0245-4796/QĐ-CXBIPH 219-27/10/2014 07/12/2015
1022 Phan Thị Thảo Nguyên Biên tập viên Trẻ 0244-4796/QĐ-CXBIPH 218-27/10/2014 07/12/2015
1023 Lê Phong Giao Biên tập viên Trẻ 0243-4796/QĐ-CXBIPH 217-27/10/2014 07/12/2015
1024 Dương Hải Thọ Biên tập viên Trẻ 0242-4796/QĐ-CXBIPH 216-27/10/2014 07/12/2015
1025 Hà An Huy Phó ban Trẻ 0241-4796/QĐ-CXBIPH 215-27/10/2014 07/12/2015
1026 Hoàng Thị Dạ Thư Biên tập viên Trẻ 0240-4796/QĐ-CXBIPH 214-27/10/2014 07/12/2015
1027 Nguyễn Thành Nam Phó Giám đốc kiêm trưởng ban Khai thác đề tài và Giao dịch tác quyền Trẻ 0239-4796/QĐ-CXBIPH 213-27/10/2014 07/12/2015
1028 Trần Ngọc Ngân Hà Biên tập viên Trẻ 0238-4796/QĐ-CXBIPH 212-27/10/2014 07/12/2015
1029 Nguyễn Quang Khải Biên tập viên Trẻ 0237-4796/QĐ-CXBIPH 211-27/10/2014 07/12/2015
1030 Lê Tịnh Thủy Biên tập viên Trẻ 0236-4796/QĐ-CXBIPH 209-27/10/2014 07/12/2015
1031 Lê Nguyễn Hạnh Thảo Biên tập viên Trẻ 0235-4796/QĐ-CXBIPH 208-27/10/2014 07/12/2015
1032 Trần Ngọc Sinh Biên tập viên Trẻ 0234-4796/QĐ-CXBIPH 206-27/10/2014 07/12/2015
1033 Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến Trưởng ban quản lý các dự án sách Văn hóa - Xã hội Trẻ 0233-4796/QĐ-CXBIPH 204-27/10/2014 07/12/2015
1034 Nguyễn Phan Nam An Trưởng ban quản lý các dự án sách Chính trị - Kinh tế Trẻ 0232-4796/QĐ-CXBIPH 203-27/10/2014 07/12/2015
1035 Hoàng Anh Hào Phó trưởng CN NXB tại HN Trẻ 0231-4796/QĐ-CXBIPH 135-3/10/2014 07/12/2015
1036 Phạm Thị Mai Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 0230-4796/QĐ-CXBIPH 152-27/10/2014 07/12/2015
1037 Trương Thanh Sơn GĐ chi nhánh Khoa học và Kỹ thuật 0229-4796/QĐ-CXBIPH 151-27/10/2014 07/12/2015
1038 Lê Thị Hồng Thủy Biên tập viên Khoa học và Kỹ thuật 0228-4796/QĐ-CXBIPH 204-03/10/2014 07/12/2015
1039 Nguyễn Thị Lương Phó trưởng phòng phụ trách - Thiết kế- Chế bản in Khoa học và Kỹ thuật 0227-4796/QĐ-CXBIPH 166-03/10/2014 07/12/2015
1040 Nguyễn Tiến Hùng Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Khoa học và Kỹ thuật 0226-4796/QĐ-CXBIPH 149-03/10/2014 07/12/2015
1041 Nguyễn Phương Liên Phó trưởng phòng biên tập Khoa học và Kỹ thuật 0225-4796/QĐ-CXBIPH 54-03/10/2014 07/12/2015
1042 Nguyễn Huy Tiến Trưởng ban biên tập Khoa học và Kỹ thuật 0224-4796/QĐ-CXBIPH 208-03/10/2014 07/12/2015
1043 Nguyễn Thị Kim Dung Phó Trưởng Ban biên tập sách tranh Kim Đồng 0223-4796/QĐ-CXBIPH 20-03/10/2014 07/12/2015
1044 Nguyễn Giang Linh Trưởng Ban biên tập sách tranh Kim Đồng 0222-4796/QĐ-CXBIPH 56-03/10/2014 07/12/2015
1045 Nguyễn Thúy Loan Trưởng Ban biên tập sách Văn Kim Đồng 0221-4796/QĐ-CXBIPH 58-03/10/2014 07/12/2015
1046 Lê Phương Quý Biên tập viên Thanh Hóa 0220-4796/QĐ-CXBIPH 186-03/10/2014 07/12/2015
1047 Nguyễn Thanh Tâm Biên tập viên Thanh Hóa 0219-4796/QĐ-CXBIPH 193-03/10/2014 07/12/2015
1048 Phạm Xuân Khang Biên tập viên Thanh Hóa 0218-4796/QĐ-CXBIPH 157-03/10/2014 07/12/2015
1049 Trịnh Văn Hiệp Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Thanh Hóa 0217-4796/QĐ-CXBIPH 36-03/10/2014 07/12/2015
1050 Phạm Thị Ngọc Thắng Trưởng phòng Giáo dục Việt Nam 0522-7030/QĐ-CXBIPH 100-22/5/2015 07/12/2015
1051 Nguyễn Thị Hậu Trưởng phòng Giáo dục Việt Nam 0521-7030/QĐ-CXBIPH 120-22/5/2015 07/12/2015
1052 Trần Thị Kim Thanh Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0520-7030/QĐ-CXBIPH 170-22/5/2015 07/12/2015
1053 Cù Thị Thanh Thủy Chuyên viên Giáo dục Việt Nam 0519-7030/QĐ-CXBIPH 179-22/5/2015 07/12/2015
1054 Vũ Thị Bích Liên Trưởng phòng Giáo dục Việt Nam 0518-7030/QĐ-CXBIPH 98-22/5/2015 07/12/2015
1055 Phạm Gia Trí Phó Viện trưởng Giáo dục Việt Nam 0517-7030/QĐ-CXBIPH 99-22/5/2015 07/12/2015
1056 Nguyễn Hiền Trang Trưởng ban biên tập sách Giáo dục Việt Nam 0516-7030/QĐ-CXBIPH 10-22/5/2015 07/12/2015
1057 Trần Lệ Kiều Hoa Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0515-7030/QĐ-CXBIPH 05-22/5/2015 07/12/2015
1058 Nguyễn Thị Bé Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0514-7030/QĐ-CXBIPH 06-22/5/2015 07/12/2015
1059 Nguyễn Tiến Bính Phó Trưởng ban Biên tập Giáo dục Việt Nam 0513-7030/QĐ-CXBIPH 08-22/5/2015 07/12/2015
1060 Nguyễn Văn Lễ Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0512-7030/QĐ-CXBIPH 141-22/5/2015 07/12/2015
1061 Trần Tiểu Lâm Biên tập viên chính Giáo dục Việt Nam 0511-7030/QĐ-CXBIPH 138-22/5/2015 07/12/2015
1062 Đỗ Thị Tố Nga Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0510-7030/QĐ-CXBIPH 04-22/5/2015 07/12/2015
1063 Trần Thị Phương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0509-7030/QĐ-CXBIPH 158-22/5/2015 07/12/2015
1064 Nguyễn Văn Lũy Phó trưởng ban Giáo dục Việt Nam 0508-7030/QĐ-CXBIPH 09-22/5/2015 07/12/2015
1065 Nguyễn Đình Tám Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0507-7030/QĐ-CXBIPH 166-22/5/2015 07/12/2015
1066 Phạm Thị Bạch Ngọc Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0506-7030/QĐ-CXBIPH 149-22/5/2015 07/12/2015
1067 Đinh Kim Ngọc Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0505-7030/QĐ-CXBIPH 150-22/5/2015 07/12/2015
1068 Nguyễn Ngọc Mỹ Phó trưởng ban Giáo dục Việt Nam 0504-7030/QĐ-CXBIPH 11-22/5/2015 07/12/2015
1069 Nguyễn Thị Thanh Thủy Quyền Trưởng ban Giáo dục Việt Nam 0503-7030/QĐ-CXBIPH 03-22/5/2015 07/12/2015
1070 Đặng Văn Tuyến Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0502-7030/QĐ-CXBIPH 186-22/5/2015 07/12/2015
1071 Chu Thị Thúy Anh Nhân viên Giáo dục Việt Nam 0501-7030/QĐ-CXBIPH 103-22/5/2015 07/12/2015
1072 Nguyễn Thành Anh Phó Tổng biên tập Giáo dục Việt Nam 0500-7030/QĐ-CXBIPH 02-22/5/2015 07/12/2015
1073 Nguyễn Nam Phóng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0499-7030/QĐ-CXBIPH 07-22/5/2015 07/12/2015
1074 Phạm Ngọc Tới Phó Tổng biên tập Giáo dục Việt Nam 0498-7030/QĐ-CXBIPH 01-22/5/2015 07/12/2015
1075 Phạm Quỳnh Phó Giám độc phụ trách nội dung Giáo dục Việt Nam 0497-7030/QĐ-CXBIPH 12-22/5/2015 07/12/2015
1076 Lê Văn Thành Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0496-7030/QĐ-CXBIPH 172-22/5/2015 07/12/2015
1077 Nguyễn Học Thức Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0495-7030/QĐ-CXBIPH 178-22/5/2015 07/12/2015
1078 Nguyễn Thị Hòa Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0494-7030/QĐ-CXBIPH 14-22/5/2015 07/12/2015
1079 Vũ Thị Mai Hồng Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0493-7030/QĐ-CXBIPH 15-22/5/2015 07/12/2015
1080 Cấn Hữu Hải Giám đốc Giáo dục Việt Nam 0492-7030/QĐ-CXBIPH 118-22/5/2015 07/12/2015
1081 Nguyễn Thị Kim Dung Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0491-7030/QĐ-CXBIPH 13-22/5/2015 07/12/2015
1082 Đỗ Trường Sơn Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0490-7030/QĐ-CXBIPH 165-22/5/2015 07/12/2015
1083 Lê Thị Thu Huyền Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0489-7030/QĐ-CXBIPH 17-22/5/2015 07/12/2015
1084 Nguyễn Thị Bích Lan Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0488-7030/QĐ-CXBIPH 18-22/5/2015 07/12/2015
1085 Bùi Thu Hường Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0487-7030/QĐ-CXBIPH 131-22/5/2015 07/12/2015
1086 Trình Tuấn Anh Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0486-7030/QĐ-CXBIPH 106-22/5/2015 07/12/2015
1087 Nguyễn Văn Đông Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0485-7030/QĐ-CXBIPH 112-22/5/2015 07/12/2015
1088 Phan Thị Lương Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0484-7030/QĐ-CXBIPH 145-22/5/2015 07/12/2015
1089 Bùi Thị Thanh Đào Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0483-7030/QĐ-CXBIPH 84-22/5/2015 07/12/2015
1090 Lê Thị Thu Thủy Biên tập viên Giáo dục Việt Nam 0482-7030/QĐ-CXBIPH 83-22/5/2015 07/12/2015
1091 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Giám đôc phụ trách sách Dân tộc Giáo dục Việt Nam 0481-7030/QĐ-CXBIPH 81-22/5/2015 07/12/2015
1092 Cù Minh Tiến Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0178-4796/QĐ-CXBIPH 207-03/10/2014 07/12/2015
1093 Phạm Thị Phượng Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0177-4796/QĐ-CXBIPH 182-03/10/2014 07/12/2015
1094 Đoàn Đăng Đức Phó trưởng ban Văn hóa dân tộc 0176-4796/QĐ-CXBIPH 18-03/10/2014 07/12/2015
1095 Trần Thị Hoàng Yến Biên tập viên Tư Pháp 0175-4796/QĐ-CXBIPH 223-03/10/2014 07/12/2015
1096 Vương Thị Liễu Biên tập viên Tư Pháp 0174-4796/QĐ-CXBIPH 162-03/10/2014 07/12/2015
1097 Bùi Cẩm Thơ Biên tập viên Tư Pháp 0173-4796/QĐ-CXBIPH 197-03/10/2014 07/12/2015
1098 Trương Thị Thu Hà Trưởng ban biên tập Tư Pháp 0172-4796/QĐ-CXBIPH 28-03/10/2014 07/12/2015
1099 Quách Văn Dương Phó Giám đốc Tư Pháp 0171-4796/QĐ-CXBIPH 24-03/10/2014 07/12/2015
1100 Vũ Hoài Nam Phó tổng biên tập Tư Pháp 0170-4796/QĐ-CXBIPH 66-03/10/2014 07/12/2015
1101 Trần Mạnh Đạt Phó Giám đốc - Tổng biên tập Tư Pháp 0169-4796/QĐ-CXBIPH 14-03/10/2014 07/12/2015
1102 Nguyễn Văn Hùng Biên tập viên Quân đội nhân dân 0168-4796/QĐ-CXBIPH 150-03/10/2014 07/12/2015
1103 Hoàng Thế Long Biên tập viên Quân đội nhân dân 0167-4796/QĐ-CXBIPH 165-03/10/2014 07/12/2015
1104 Trần Đức Tĩnh Biên tập viên Quân đội nhân dân 0166-4796/QĐ-CXBIPH 209-03/10/2014 07/12/2015
1105 Lê Xuân Thành Biên tập viên Quân đội nhân dân 0165-4796/QĐ-CXBIPH 195-03/10/2014 07/12/2015
1106 Vũ Tuấn Hưng Biên tập viên Quân đội nhân dân 0164-4796/QĐ-CXBIPH 151-03/10/2014 07/12/2015
1107 Phạm Thị Anh Tú Trưởng phòng biên tập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0163-4796/QĐ-CXBIPH 97-03/10/2014 07/12/2015
1108 Nguyễn Ngọc Bích PTP Biên tập Thông tấn 0162-4796/QĐ-CXBIPH 114-3/10/2014 07/12/2015
1109 Trịnh Lê Nam Trưởng phòng kế hoạch Thông tấn 0161-4796/QĐ-CXBIPH 170-03/10/2014 07/12/2015
1110 Phùng Thị Mỹ Phó Tổng biên tập Thông tấn 0160-4796/QĐ-CXBIPH 64-03/10/2014 07/12/2015
1111 Phương Lam Giang Phó Giám đốc kiêm Trưởng chi nhánh Thông tấn 0159-4796/QĐ-CXBIPH 244-27/10/2014 07/12/2015
1112 Lê Thị Thu Hương Tổng biên tập Thông tấn 0158-4796/QĐ-CXBIPH 41-03/10/2014 07/12/2015
1113 Dương Thu Hiền Biên tập viên Đại học Thái Nguyên 0157-4796/QĐ-CXBIPH 143-03/10/2014 07/12/2015
1114 Dương Văn Hoành Biên tập viên Đại học Thái Nguyên 0156-4796/QĐ-CXBIPH 147-03/10/2014 07/12/2015
1115 Bạch Thị Mai Phương Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0155-4796/QĐ-CXBIPH 243-27/10/2014 07/12/2015
1116 Nguyễn Thị Hoài Thu Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0154-4796/QĐ-CXBIPH 200-3/10/2014 07/12/2015
1117 Trần Thị Thu Vân Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0153-4796/QĐ-CXBIPH 218-3/10/2014 07/12/2015
1118 Lý Thị Thanh Tâm Biên tập viên Văn hóa dân tộc 0152-4796/QĐ-CXBIPH 192-3/10/2014 07/12/2015
1119 Trần Phượng Trinh Trưởng Ban biên tập Văn hóa dân tộc 0151-4796/QĐ-CXBIPH 96-3/10/2014 07/12/2015
1120 Lê Văn Tuyển Phó Giám đốc Văn hóa dân tộc 0150-4796/QĐ-CXBIPH 104-03/10/2014 07/12/2015
1121 Cát Thị Khánh Vân Phó Giám đốc Văn hóa dân tộc 0149-4796/QĐ-CXBIPH 108-03/10/2014 07/12/2015
1122 Đinh Thị Ngọc Hoa Biên tập viên Đồng Nai 0148-4796/QĐ-CXBIPH 181-27/10/2014 07/12/2015
1123 Hà Thị Mai Hoa Biên tập viên Đồng Nai 0147-4796/QĐ-CXBIPH 182-27/10/2014 07/12/2015
1124 Lê Hồng Hải Biên tập viên Đồng Nai 0146-4796/QĐ-CXBIPH 180-27/10/2014 07/12/2015
1125 Nguyễn Thị Kim Biên tập viên Đồng Nai 0145-4796/QĐ-CXBIPH 179-27/10/2014 07/12/2015
1126 Trương Văn Tuấn Phó Giám đốc Đồng Nai 0144-4796/QĐ-CXBIPH 101-03/10/2014 07/12/2015
1127 Cao Thị Minh Phượng Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0143-4796/QĐ-CXBIPH 183 - 03/10/2014 07/12/2015
1128 Phạm Tuyết Nga Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0142-4796/QĐ-CXBIPH 173 - 03/10/2014 07/12/2015
1129 Dương Tiến Dũng Biên tập viên Thể thao và Du lịch 0141-4796/QĐ-CXBIPH 127 - 03/10/2014 07/12/2015
1130 Nguyễn Quý Bình Trưởng ban Thể thao và Du lịch 0140-4796/QĐ-CXBIPH 06 - 03/10/2014 07/12/2015
1131 Nguyễn Thị Châu Sa Biên tập viên Nghệ An 0139-4796/QĐ-CXBIPH 190-03/10/2014 07/12/2015
1132 Phạm Thị Hằng Biên tập viên Nghệ An 0138-4796/QĐ-CXBIPH 139-03/10/2014 07/12/2015
1133 Trịnh Thị Thùy Biên tập viên Nghệ An 0137-4796/QĐ-CXBIPH 205-03/10/2014 07/12/2015
1134 Phạm Ngọc Chi Biên tập viên Nghệ An 0316-4796/QĐ-CXBIPH 120-03/10/2014 07/12/2015
1135 Nguyễn Dương Đức Biên tập viên Nghệ An 0135-4796/QĐ-CXBIPH 125-03/10/2014 07/12/2015
1136 Nguyễn Thị Ngọc Trưởng phòng Hành chính - Trị sự Nghệ An 0134-4796/QĐ-CXBIPH 73-03/10/2014 07/12/2015
1137 Bùi Thị Ngọc Trưởng ban biên tập Nghệ An 0133-4796/QĐ-CXBIPH 72-03/10/2014 07/12/2015
1138 Nguyễn Văn Vĩnh Biên tập viên Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0132-4796/QĐ-CXBIPH 221-03/10/2014 07/12/2015
1139 Lê Phi Loan Phó Trưởng phòng Biên tập tư liệu xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0131-4796/QĐ-CXBIPH 163-03/10/2014 07/12/2015
1140 Đinh Như Quang Biên tập viên Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0130-4796/QĐ-CXBIPH 185-03/10/2014 07/12/2015
1141 Phạm Thị Thu Phó Giám đốc Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0129-4796/QĐ-CXBIPH 91-13/10/2014 07/12/2015
1142 Nguyễn Thu Hiền Biên tập viên Lý luận Chính trị 0128-4796/QĐ-CXBIPH 226-03/10/2014 07/12/2015
1143 Vũ Thị Tươi Biên tập viên Đà Nẵng 0127-4796/QĐ-CXBIPH 217-03/10/2014 07/12/2015
1144 Lê Thị Thu Hiền Biên tập viên Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0126-4796/QĐ-CXBIPH 201-27/10/2014 07/12/2015
1145 Đoàn Thanh Điền Biên tập viên Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0125-4796/QĐ-CXBIPH 200-27/10/2014 07/12/2015
1146 Nguyễn Tiến Nam Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 0124-4796/QĐ-CXBIPH 67-03/10/2014 07/12/2015
1147 Nguyễn Thị Hà Biên tập viên Tôn giáo 0123-4796/QĐ-CXBIPH 130-03/10/2014 07/12/2015
1148 Đỗ Thị Quỳnh Quyền Trưởng ban biên tập Tôn giáo 0122-4796/QĐ-CXBIPH 81-03/10/2014 07/12/2015
1149 Lê Hồng Sơn Phó Trưởng ban biên tập Tôn giáo 0121-4796/QĐ-CXBIPH 191-03/10/2014 07/12/2015
1150 Vũ Văn Hiếu Biên tập viên Tôn giáo 0120-4796/QĐ-CXBIPH 144-03/10/2014 07/12/2015
1151 Vương Ngọc Lam Phó Ban biên tập Thống kê 0119-4796/QĐ-CXBIPH 51-03/10/2014 07/12/2015
1152 Nguyễn Thúy Quỳnh Biên tập viên Thống kê 0118-4796/QĐ-CXBIPH 189-03/10/2014 07/12/2015
1153 Ngọc Lan Biên tập viên Thống kê 0117-4796/QĐ-CXBIPH 161-03/10/2014 07/12/2015
1154 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban biên tập Thống kê 0116-4796/QĐ-CXBIPH 34-03/10/2014 07/12/2015
1155 Nguyễn Thị Thủy Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0115-4796/QĐ-CXBIPH 206-03/11/2015 07/12/2015
1156 Đinh Quốc Thắng Phó phòng Biên tập Đại học Quốc gia Hà Nội 0114-4796/QĐ-CXBIPH 110-03/10/2014 07/12/2015
1157 Lê Thị Hồng  Thơm Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0113-4796/QĐ-CXBIPH 198-03/10/2014 07/12/2015
1158 Phạm Thị Thu Hương Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0112-4796/QĐ-CXBIPH 152-03/10/2014 07/12/2015
1159 Nghiêm Thị Lệ Dung Biên tập viên - Trợ lý GĐ - Tổng biên tập Đại học Quốc gia Hà Nội 0111-4796/QĐ-CXBIPH 21-03/10/2014 07/12/2015
1160 Nguyễn Công Cương Trưởng phòng HC - TC Đại học Quốc gia Hà Nội 0110-4796/QĐ-CXBIPH 122-03/10/2014 07/12/2015
1161 Đinh Thị Xuân Anh PhóTổng biên tập Đại học Quốc gia Hà Nội 0109-4796/QĐ-CXBIPH 03-03/10/2014 07/12/2015
1162 Phan Thị Nga Trưởng phòng quản lý XB Đại học Quốc gia Hà Nội 0108-4796/QĐ-CXBIPH 68-03/10/2014 07/12/2015
1163 Nguyễn Thị Hồng Nga Trưởng phòng Biên tập Đại học Quốc gia Hà Nội 0107-4796/QĐ-CXBIPH 70-03/10/104 07/12/2015
1164 Hoàng Xuân Vinh Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0106-4796/QĐ-CXBIPH 220-03/10/2014 07/12/2015
1165 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Biên tập viên Đại học Quốc gia Hà Nội 0105-4796/QĐ-CXBIPH 188-03/10/2014 07/12/2015
1166 Đàm Thị Ly Biên tập viên Hà Nội 0104-4796/QĐ-CXBIPH 167-3/10/2014 07/12/2015
1167 Hoàng Châu Minh Trưởng phòng biên tập Hà Nội 0103-4796/QĐ-CXBIPH 65-3/10/2014 07/12/2015
1168 Đỗ Hùng Anh Trưởng phòng Hà Nội 0102-4796/QĐ-CXBIPH 111-3/10/2014 07/12/2015
1169 Phạm Thị Thu Trang chuyên viên Hà Nội 0101-4796/QĐ-CXBIPH 215-3/10/2014 07/12/2015
1170 Nguyễn Đình Cẩn Phó Giám đốc Tài chính 0100-4796/QĐ-CXBIPH 08-03/10/2014 07/12/2015
1171 Trịnh Hồ Quỳnh Trâm Biên tập viên Thuận Hóa 0099-4796/QĐ-CXBIPH 186-27/10/2014 07/12/2015
1172 Lê Hòa Trưởng ban biên tập Thuận Hóa 0098-4796/QĐ-CXBIPH 37-03/10/2014 07/12/2015
1173 Tôn Nữ Thanh Bình Biên tập viên Công Thương 0097-4796/QĐ-CXBIPH 116-03/10/2014 07/12/2015
1174 Lương Thị Ngọc Bích Biên tập viên Công Thương 0096-4796/QĐ-CXBIPH 115-03/10/2014 07/12/2015
1175 Nguyễn Bạch Đan Biên tập viên Đại học Cần Thơ 0095-4796/QĐ-CXBIPH 162-27/10/2014 07/12/2015
1176 Trần Thanh Điện Biên tập viên Đại học Cần Thơ 0094-4796/QĐ-CXBIPH 15-03/10/2014 07/12/2015
1177 Trần Lê Hạnh Nguyên Biên tập viên Đại học Cần Thơ 0093-4796/QĐ-CXBIPH 160-27/10/2014 07/12/2015
1178 Lê Thị Anh Thư Phụ trách kế toán - Chánh văn phòng Đại học Cần Thơ 0092-4796/QĐ-CXBIPH 159-27/10/2014 07/12/2015
1179 Lã Hữu Châu Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ 0091-4796/QĐ-CXBIPH 09-03/10/2014 07/12/2015
1180 Nguyễn Anh Tuấn Tổng biên tập Đại học Cần Thơ 0090-4796/QĐ-CXBIPH 100-3/10/2014 07/12/2015
1181 Nguyễn Thị Kim Quyên Biên tập viên Đại học Cần Thơ 0089-4796/QĐ-CXBIPH 163-27/10/2014 07/12/2015
1182 Vũ Đình Hòa Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0088-4796/QĐ-CXBIPH 146-03/10/2014 07/12/2015
1183 Trần Đức Huy Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0087-4796/QĐ-CXBIPH 154-03/10/2014 07/12/2015
1184 Lưu Văn Huy Biên tập viên Học viện Nông nghiệp 0086-4796/QĐ-CXBIPH 153-03/10/2014 07/12/2015
1185 Đỗ Lê Anh Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp 0085-4796/QĐ-CXBIPH 04-03/10/2014 07/12/2015
1186 Nguyễn Văn Sướng Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0084-4796/QĐ-CXBIPH 237-27/10/2014 07/12/2015
1187 Trần Thị Ly Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0083-4796/QĐ-CXBIPH 239-27/10/2014 07/12/2015
1188 Hoàng Thị Hường Trưởng phòng Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0082-4796/QĐ-CXBIPH 188-27/10/2014 07/12/2015
1189 Trần Văn Ban Trưởng phòng biên tập Đà Nẵng 0081-4796/QĐ-CXBIPH 187-27/10/2014 07/12/2015
1190 Nguyễn Tư Tường Minh Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0080-4796/QĐ-CXBIPH 186-27/10/2014 07/12/2015
1191 Phạm Thị Thanh Phượng Biên tập viên Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0079-4796/QĐ-CXBIPH 168-27/10/2014 07/12/2015
1192 Huỳnh Trung Kiên Biên tập viên Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0078-4796/QĐ-CXBIPH 169-27/10/2014 07/12/2015
1193 Nguyễn Thị Kim Phước Phó phòng Biên tập Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0077-4796/QĐ-CXBIPH 167-27/10/2014 07/12/2015
1194 Bùi Đức Huy Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 0076-4796/QĐ-CXBIPH 165-27/10/2014 07/12/2015
1195 Trần Thị Thu Phương Biên tập viên Dân trí 0075-4796/QĐ-CXBIPH 179-03/10/2014 07/12/2015
1196 Trần Ngọc Huấn Biên tập viên Bách khoa Hà Nội 0074-4796/QĐ-CXBIPH 148-03/10/2014 07/12/2015
1197 Vũ Thị Hằng Biên tập viên Bách khoa Hà Nội 0073-4796/QĐ-CXBIPH 137-03/10/2014 07/12/2015
1198 Đỗ Thanh Thùy Biên tập viên Bách khoa Hà Nội 0072-4796/QĐ-CXBIPH 225-03/10/2014 07/12/2015
1199 Trần Thị Phương Trưởng Ban biên tập Bách khoa Hà Nội 0071-4796/QĐ-CXBIPH 77-03/10/2014 07/12/2015
1200 Ngụy Thị Liễu Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Bách khoa Hà Nội 0070-4796/QĐ-CXBIPH 55-03/10/2014 07/12/2015
1201 Nguyễn Thị Hoàng Yến Biên tập viên Công an nhân dân 0069-4796/QĐ-CXBIPH 224-03/10/2014 07/12/2015
1202 Nguyễn Tuấn Long Trưởng phòng thiết kế chế bản và tạo mẫu Nông nghiệp 0068-4796/QĐ-CXBIPH 164-03/10/2014 07/12/2015
1203 Nguyễn Mạnh Hà Trưởng ban Văn hóa phẩm Nông nghiệp 0067-4796/QĐ-CXBIPH 128-03/10/2015 07/12/2015
1204 Trần Hữu Nguyên Bảo Phụ trách ban biên tập sách điện tử Nông nghiệp 0066-4796/QĐ-CXBIPH 113-03/10/2014 07/12/2015
1205 Lê Lân Trưởng ban biên tập 2 Nông nghiệp 0065-4796/QĐ-CXBIPH 52-03/10/2015 07/12/2015
1206 Cao Thị Thanh Huyền Trưởng ban biên tập 1 Nông nghiệp 0064-4796/QĐ-CXBIPH 44-03/10/2014 07/12/2015
1207 Vũ Quốc Oai Biên tập viên Thanh Hóa 0216-4796/QĐ-CXBIPH 177-03/10/2014 07/12/2015
1208 Bùi Thị Ngọc Diệp Biên tập viên Thanh Hóa 0215-4796/QĐ-CXBIPH 123-03/10/2014 07/12/2015
1209 Hồ Thị Phương Biên tập viên Thanh Hóa 0214-4796/QĐ-CXBIPH 181-03/10/2014 07/12/2015
1210 Nguyễn Hữu Ngôn Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Thanh Hóa 0213-4796/QĐ-CXBIPH 74-03/10/2014 07/12/2015
1211 Hoàng Thị Thanh Dung Biên tập viên Lao động 0212-4796/QĐ-CXBIPH 126-03/10/2014 07/12/2015
1212 Bùi Thị Phương Thúy Phó Ban biên tập Lao động 0211-4796/QĐ-CXBIPH 201-03/10/2014 07/12/2015
1213 Mai Thị Thanh Hằng Phó Giám đốc Lao động 0210-4796/QĐ-CXBIPH 138-03/10/2014 07/12/2015
1214 Vũ Thu Hằng Biên tập viên Tri thức 0209-4796/QĐ-CXBIPH 140-03/10/2014 07/12/2015
1215 Phạm Tuyết Nga Biên tập viên Tri thức 0208-4796/QĐ-CXBIPH 172-03/10/2014 07/12/2015
1216 Nguyễn Anh Quân Trưởng Ban biên tập Tri thức 0207-4796/QĐ-CXBIPH 79-03/10/2014 07/12/2015
1217 Nguyễn Thị Bích Thủy Phó giám đốc Tri thức 0206-4796/QĐ-CXBIPH 93-03/10/2014 07/12/2015
1218 Cao Thị Anh Tú Biên tập viên Đại học Vinh 0205-4796/QĐ-CXBIPH 216-03/10/2014 07/12/2015
1219 Nguyễn Duy Bình Phó Giám đốc Đại học Vinh 0204-4796/QĐ-CXBIPH 07-03/10/2014 07/12/2015
1220 Nguyễn Thu Thủy Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0203-4796/QĐ-CXBIPH 174-27/10/2014 07/12/2015
1221 Huỳnh Thị Thái Hiệp Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0202-4796/QĐ-CXBIPH 178-27/10/2014 07/12/2015
1222 Võ Thị Hường Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0201-4796/QĐ-CXBIPH 177-27/10/2014 07/12/2015
1223 Võ Thị Thu Hồng Biên tập viên Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0200-4796/QĐ-CXBIPH 176-27/10/2014 07/12/2015
1224 Vũ Văn Bái Biên tập viên Giao thông vận tải 0199-4796/QĐ-CXBIPH 112-03/10/2014 07/12/2015
1225 Trần Anh Thu Biên tập viên Giao thông vận tải 0198-4796/QĐ-CXBIPH 199-03/10/2014 07/12/2015
1226 Lê Đăng Khâm Nhân Viên/ Biên tập viên Phương Đông 0197-4796/QĐ-CXBIPH 234-27/10/2014 07/12/2015
1227 Trần Thị Minh Như Biên tập viên Phương Đông 0196-4796/QĐ-CXBIPH 233-27/10/2014 07/12/2015
1228 Hoàng Bảo Khánh Phó Tổng giám đốc - Trưởng ban biên dịch Y học 0195-4796/QĐ-CXBIPH 158-03/10/2014 07/12/2015
1229 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng ban biên tập I Y học 0194-4796/QĐ-CXBIPH 19-03/10/2014 07/12/2015
1230 Lê Thị Kim Trang Biên tập viên Y học 0193-4796/QĐ-CXBIPH 212-03/10/2014 07/12/2015
1231 Nguyễn Thị Lan Trưởng ban biên tập II Y học 0192-4796/QĐ-CXBIPH 160-03/10/2014 07/12/2015
1232 Từ Thành Trí Dũng Biên tập viên Y học 0191-4796/QĐ-CXBIPH 199-27/10/2014 07/12/2015
1233 Võ Thị Giang Hương Giám đốc chi nhánh TP HCM Y học 0190-4796/QĐ-CXBIPH 197-27/10/2014 07/12/2015
1234 Đỗ Thị Thu Trang Biên tập viên Y học 0189-4796/QĐ-CXBIPH 211-03/10/2014 07/12/2015
1235 Trần Thúy Hồng Biên tập viên Y học 0188-4796/QĐ-CXBIPH 198-27/10/2014 07/12/2015
1236 Nguyễn Thị Thanh Trà Phó trưởng phòng biên tập Khoa học xã hội 0187-4796/QĐ-CXBIPH 210-03/10/2014 07/12/2015
1237 Hà Thị Thanh Huyền Phó trưởng phòng phụ trách Khoa học xã hội 0186-4796/QĐ-CXBIPH 156-03/10/2014 07/12/2015
1238 Nguyễn Thị Bạch Ly Trưởng phòng Khoa học xã hội 0185-4796/QĐ-CXBIPH 168-03/10/2014 07/12/2015
1239 Nguyễn Đức Bình Trưởng phòng biên tập Khoa học xã hội 0184-4796/QĐ-CXBIPH 118-03/10/2014 07/12/2015
1240 Trịnh Thị Quyên Biên tập viên Đại học Kinh tế Quốc dân 0183-4796/QĐ-CXBIPH 187 - 03/10/2014 07/12/2015
1241 Đỗ Thị Ngọc Lan Biên tập viên Đại học Kinh tế Quốc dân 0182-4796/QĐ-CXBIPH 50 - 03/10/2014 07/12/2015
1242 Đặng Ái Nhi Chuyên viên phát hành sách Đại học Kinh tế Quốc dân 0181-4796/QĐ-CXBIPH 176 - 03/10/2014 07/12/2015
1243 Đỗ Văn Sang Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân 0180-4796/QĐ-CXBIPH 82 - 03/10/2014 07/12/2015
1244 Phạm Trần Long Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Thế giới 0179-4796/QĐ-CXBIPH 60-01/10/2014 07/12/2015
1245 Lê Kim Hoàn Phó Giám đốc phụ trách Hàng hải 0041-8781/QĐ-CXBIPH 38-03/10/2014 07/12/2015
1246 Kiều Bách Tuấn Giám đốc Quân đội nhân dân 0040-8781/QĐ-CXBIPH 294-14/7/2015 07/12/2015
1247 Trịnh Xuân Sơn Giám đốc Xây dựng 0039-8781/QĐ-CXBIPH 679-20/11/2015 07/12/2015
1248 Hồ Văn Sơn Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nghệ An 0038-4796/QĐ-CXBIPH 86-3/10/2014 07/12/2015
1249 Nguyễn Minh Huệ Phó Giám đốc phụ trách Công Thương 0037-4796/QĐ-CXBIPH 39-03/10/2014 07/12/2015
1250 Lưu Xuân Lý Biên tập viên Hồng Đức 0036-8504/QĐ-CXBIPH 389-4/8/2015 07/12/2015
1251 Nguyễn Đức Hạnh Giám đốc Đại học Thái Nguyên 0035-4796/QĐ-CXBIPH 35-03/10-2014 07/12/2015
1252 Lê Hữu Thành Quyền Giám đốc Khoa học xã hội 0034-4796/QĐ-CXBIPH 90-03/10/2014 07/12/2015
1253 Phạm Trung Đỉnh Giám đốc Hội Nhà văn 0033-8504/QĐ-CXBIPH Không có hồ sơ 07/12/2015
1254 Đinh Thị Thanh Thủy Giám đốc Tổng biên tập Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 0032-8504/QĐ-CXBIPH 504-9/9/2015 07/12/2015
1255 Khúc Thị Hoa Phượng Giám đốc - Tổng biên tập Phụ nữ 0031-7030/QĐ-CXBIPH 117-03/10/2014 07/12/2015
1256 Nguyễn Thị Thu Hà Giám đốc - Tổng biên tập Thông tin và Truyền thông 0030-7030/QĐ-CXBIPH 251-14/7/2015 07/12/2015
1257 Dương Trung Ý Giám đốc - Tổng biên tập Lý luận Chính trị 0029-7030/QĐ-CXBIPH 311-04/8/2015 07/12/2015
1258 Đặng Thị Bích Ngân Giám đốc Mỹ thuật 0028-7030/QĐ-CXBIPH 198-14/7/2015 07/12/2015
1259 Kim Quang Minh Chủ tịch Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam 0027-7030/QĐ-CXBIPH 273-14/7/2015 07/12/2015
1260 Nguyễn Anh Vũ Giám đốc - Tổng biên tập Văn học 0026-4796/QĐ-CXBIPH 106-03/10/2014 07/12/2015
1261 Nguyễn Ngọc Định Giám đốc-Tổng biên tập Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 0025-4796/QĐ-CXBIPH 17-3/10/2015 07/12/2015
1262 Nguyễn Xuân Trường Giám đốc Tổng biên tập Thanh niên 0024-4796/QĐ-CXBIPH 189-27/10/2014 07/12/2015
1263 Phạm Ngọc Khôi Giám đốc-Tổng biên tập Khoa học và Kỹ thuật 0023-4796/QĐ-CXBIPH 48-3/10/2014 07/12/2015
1264 Hoàng Văn Tú Chủ tịch kiêm Giám đốc Thanh Hóa 0022-4796/QĐ-CXBIPH 99-03/10/2014 07/12/2015
1265 Võ Thị Kim Thanh Giám đốc Tổng biên tập Lao động 0021-4796/QĐ-CXBIPH 88-03/10/2014 07/12/2015
1266 Lê Thanh Hà Giám đốc Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 0020-4796/QĐ-CXBIPH 27-03/10/2014 07/12/2015
1267 Chu Hùng Cường Giám đốc Y học 0019-4796/QĐ-CXBIPH 13-03/10/2014 07/12/2015
1268 Nguyễn Anh Tú Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân 0018-4796/QĐ-CXBIPH 98 - 03/10/2014 07/12/2015
1269 Đàm Văn Tuấn Giám đốc Tư Pháp 0017-4796/QĐ-CXBIPH 102-03/10/2014 07/12/2015
1270 Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc kiêm Tổng biên tập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 0016-4796/QĐ-CXBIPH 22-3/10/2014 07/12/2015
1271 Bùi Thị Lâm Ngọc Giám đốc - Tổng biên tập Đồng Nai 0015-4796/QĐ-CXBIPH 71-3/10/2014 07/12/2015
1272 Nguyễn Ngọc Kim Anh Giám đốc Thể thao và Du lịch 0014-4796/QĐ-CXBIPH 02 - 03/10/2014 07/12/2015
1273 Trần Văn Sắc Giám đốc Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 0012-4796/QĐ-CXBIPH 83-03/10/2014 07/12/2015
1274 Nguyễn Công Oánh Giám đốc kiêm Tổng biên tập Tôn giáo 0011-4796/QĐ-CXBIPH 75-3/10/2014 07/12/2015
1275 Phạm Thị Trâm Giám đốc - Tổng biên tập Đại học Quốc gia Hà Nội 0010-4796/QĐ-CXBIPH 95-03/10/2014 07/12/2015
1276 Nguyễn Quốc Oánh Giám đốc-Tổng biên tập Học viện Nông nghiệp 0009-4796/QĐ-CXBIPH 76-3/10/2014 07/12/2015
1277 Bùi Thị Hương Giám đốc Dân trí 0008-4796/QĐ-CXBIPH 43-03/10/2014 07/12/2015
1278 Nguyễn Thanh Hà Giám đốc Đại học Huế 0007-4796/QĐ-CXBIPH 29-03/10/2014 07/12/2015
1279 Phùng Lan Hương Giám đốc- Tổng biên tập Bách khoa Hà Nội 0006-4796/QĐ-CXBIPH 40-03/10/2014 07/12/2015
1280 Lê Quang Khôi Giám đốc - Tổng biên tập Nông nghiệp 0005-4796/QĐ-CXBIPH 49-03/10/2014 07/12/2015
1281 Nguyễn Minh Nhựt Giám đốc- Tổng biên tập Trẻ 0004-4796/QĐ-CXBIPH 202-27/10/2014 07/12/2015
1282 Phạm Quang Vinh Giám đốc Kim Đồng 0003-8781/QĐ-CXBIPH   07/12/2015
1283 Vũ Văn Hùng Giám đốc Giáo dục Việt Nam 0002-8781/QĐ-CXBIPH   07/12/2015
1284 Hoàng Phong Hà Quyền Giám đốc Chính trị Quốc gia Sự thật 0001-8781/QĐ-CXBIPH   07/12/2015