Hỏi đáp

Đặt câu hỏi:

Tên đầy đủ* Email Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
Mã captcha:
Nhập mã:

Mai Thanh Long | 05/12/2013

Việc xử lý xuất bản sách dưới dạng tạp chí như thế nào?
Chào bạn.

Về việc xuất bản sách dưới dạng tạp chí: Luật Xuất bản hiện hành không có quy định cụ thể về hình thức trình bày để phân biệt giữa sách và tạp chí như khuôn khổ, số trang, trình bày dạng cột... Điều 26 Luật Xuất bản chỉ quy định về các thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về xuất bản, khi thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản.

Mai Thanh Long | 05/12/2013

Việc xử lý xuất bản sách dưới dạng tạp chí như thế nào?
Chào bạn.

Về việc xuất bản sách dưới dạng tạp chí: Luật Xuất bản hiện hành không có quy định cụ thể về hình thức trình bày để phân biệt giữa sách và tạp chí như khuôn khổ, số trang, trình bày dạng cột... Điều 26 Luật Xuất bản chỉ quy định về các thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về xuất bản, khi thực hiện xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản.

Bình Minh | 05/12/2013

Đề nghị Bộ sớm xây dựng quy hoạch hoạt động xuất bản, in, phát hành và hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch xuất bản tại địa phương theo quy hoạch chung cả nước.(TP. Hồ Chí Minh).
Chào bạn.

Thời gian qua, Bộ TTTT đã chủ động xây dựng Quy hoạch hoạt động xuất bản, in, phát hành đến năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ trình 3118/TTr-BTTTT ngày 12/10/2011. Trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành đến năm 2020 được phê duyệt, Bộ sẽ có hướng dẫn để các Sở TTTT xây dựng quy hoạch tại địa phương.

Bình Minh | 05/12/2013

Đề nghị Bộ sớm xây dựng quy hoạch hoạt động xuất bản, in, phát hành và hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch xuất bản tại địa phương theo quy hoạch chung cả nước.(TP. Hồ Chí Minh).
Chào bạn.

Thời gian qua, Bộ TTTT đã chủ động xây dựng Quy hoạch hoạt động xuất bản, in, phát hành đến năm 2020 và trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ trình 3118/TTr-BTTTT ngày 12/10/2011. Trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành đến năm 2020 được phê duyệt, Bộ sẽ có hướng dẫn để các Sở TTTT xây dựng quy hoạch tại địa phương.

Hoàng Thùy | 05/12/2013

Hiện nay nhiều công ty PHS đã tiến hành cổ phần hóa, xin cho biết ai sẽ đưa sách đến đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn và Bộ TT-TT có biện pháp gì để đồng bào dân tộc ở các vùng trên được hưởng thụ văn hoá đọc?
Chào bạn.

Để đưa sách đến đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn ngành PHS phải chuyển đổi sang mô hình sự nghiệp có thu. Tính cho đến nay có 42 doanh nghiệp PHS nhà nước đã cổ phần hóa xong, các hoạt động sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị và cổ đông quyết định để bảo đảm kinh doanh có lãi và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Hoàng Thùy | 05/12/2013

Hiện nay nhiều công ty PHS đã tiến hành cổ phần hóa, xin cho biết ai sẽ đưa sách đến đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn và Bộ TT-TT có biện pháp gì để đồng bào dân tộc ở các vùng trên được hưởng thụ văn hoá đọc?
Chào bạn.

Để đưa sách đến đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn ngành PHS phải chuyển đổi sang mô hình sự nghiệp có thu. Tính cho đến nay có 42 doanh nghiệp PHS nhà nước đã cổ phần hóa xong, các hoạt động sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị và cổ đông quyết định để bảo đảm kinh doanh có lãi và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nguyễn Vũ Hải Đăng | 05/12/2013

Người ta có câu "Lập thân tối kị văn chương" để ám chỉ một phần về việc có thể làm giầu bằng nghề viết hay không. Chính sách nhuận bút hiện nay cho thấy những điểm bất hợp lý đối với những người làm công tác sáng tác.
Chào bạn.

- Về chế độ nhuận bút, hiện nay trong ngành XB có hai cách tính nhuận bút:

+ Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ quy định cách tính nhuận bút là tỉ lệ phần trăm x giá bán 01 cuốn x với tổng số sách xuất bản.

- Hiện tại rất ít nhà văn làm giàu bằng tiền nhuận bút viết sách, nhưng cũng có một số nhà văn có thu nhập tương đối cao bằng nhuận bút viết sách nếu có nhiều tác phẩm có chất lượng được xuất bản với số lượng lớn.

Nguyễn Vũ Hải Đăng | 05/12/2013

Người ta có câu "Lập thân tối kị văn chương" để ám chỉ một phần về việc có thể làm giầu bằng nghề viết hay không. Chính sách nhuận bút hiện nay cho thấy những điểm bất hợp lý đối với những người làm công tác sáng tác.
Chào bạn.

- Về chế độ nhuận bút, hiện nay trong ngành XB có hai cách tính nhuận bút:

+ Nghị định số 61/NĐ-CP của Chính phủ quy định cách tính nhuận bút là tỉ lệ phần trăm x giá bán 01 cuốn x với tổng số sách xuất bản.

- Hiện tại rất ít nhà văn làm giàu bằng tiền nhuận bút viết sách, nhưng cũng có một số nhà văn có thu nhập tương đối cao bằng nhuận bút viết sách nếu có nhiều tác phẩm có chất lượng được xuất bản với số lượng lớn.

Hải Đăng | 05/12/2013

Hiện nay có thông tin về Việc Bộ sẽ thắt chặt quản lý đối với lĩnh vực xuất bản, cụ thể là sẽ thu hồi giấy phép đối với các xuất bản phẩm cho tư nhân núp bóng, ý kiến việc này như thế nào?
Chào bạn.

Điều 20 LXB cho phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành XBP và tổ chức có tư cách pháp nhân được liên kết với NXB để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng XBP. Việc xuất bản sách đã được giao cho GĐ các NXB, Bộ TT-TT không cấp phép xuất bản cho tư nhân nên không thu hồi giấy phép xuất bản sách. Nếu trong quá trình liên kết xuất bản, tư nhân không thực hiện đúng những quy định trong hợp đồng, thì GĐ NXB có quyền thu hồi quyết định xuất bản đã cấp cho tư nhân

Hải Đăng | 05/12/2013

Hiện nay có thông tin về Việc Bộ sẽ thắt chặt quản lý đối với lĩnh vực xuất bản, cụ thể là sẽ thu hồi giấy phép đối với các xuất bản phẩm cho tư nhân núp bóng, ý kiến việc này như thế nào?
Chào bạn.

Điều 20 LXB cho phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về in hoặc phát hành XBP và tổ chức có tư cách pháp nhân được liên kết với NXB để tổ chức bản thảo, in và phát hành từng XBP. Việc xuất bản sách đã được giao cho GĐ các NXB, Bộ TT-TT không cấp phép xuất bản cho tư nhân nên không thu hồi giấy phép xuất bản sách. Nếu trong quá trình liên kết xuất bản, tư nhân không thực hiện đúng những quy định trong hợp đồng, thì GĐ NXB có quyền thu hồi quyết định xuất bản đã cấp cho tư nhân