Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 Lịch bàn Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Hội đồng Đội TƯ 1000 x 170-2018/CXBIPH/1-05/KĐ
2 978-604-88-5601-4 Nghệ thuật và tâm linh Họa sỹ Hoàng Bạch Diệp 1000 Công ty Cổ phần thương mại truyền thông Việt Nam - Số 7 ngách 28, ngõ 29 phố Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, HN 174-2018/CXBIPH/22-05/DT
3 978-604-88-5600-7 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Tiềm năng biển cả Biên khảo: Nguyễn Chín; Chỉnh lí: Nguyễn Mộng Hưng - Bùi Sao 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/21-05/DT
4 978-604-88-5599-4 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Công nghệ sinh học Biên khảo: Nguyễn Mười - Nguyễn Ngọc Hải; Chỉnh lí: Bùi Sao 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/20-05/DT
5 978-604-88-5598-7 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Toán học Biên khảo: Từ Văn Mặc - Trần Thị Ái; Chỉnh lí: Đặng Dinh 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/19-05/DT
6 978-604-88-5597-0 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Những bộ óc vĩ đại trong khoa học thế kỉ XX Biên khảo: Từ Văn Mặc - Trần Thị Ái 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/18-05/DT
7 978-604-88-5596-3 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Vật lí Biên khảo: Dương Quốc Anh; Chỉnh lí: Nguyễn Mộng Hưng 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/17-05/DT
8 978-604-88-5595-6 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Động vật Biên khảo: Trần Thị Nguyệt Thu; Chỉnh lí: Bùi Sao 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/16-05/DT
9 978-604-88-5594-9 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Tâm lí và sinh lí Biên khảo: Thế Trường; Chỉnh lí: Bùi Sao 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/15-05/DT
10 978-604-88-5593-2 Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khóa vàng: Hóa học Biên khảo: Từ Văn Mặc - Trần Thị Ái 1000 Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, nhà N11A, Đơn Nguyên 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 174-2018/CXBIPH/14-05/DT