Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Lộc phát trường hưng Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/8-76/TC
2 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Can Tý phát tài Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/7-76/TC
3 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Sen Việt Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/6-76/TC
4 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Bon sai An khang Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/5-76/TC
5 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Thuận buồm xuôi gió Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/4-76/TC
6 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Xuân về Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/3-76/TC
7 Lịch treo tường 2020: Chủ đề 12 con giáp tài lộc Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/2-76/TC
8 Lịch treo tường 2020: Chủ đề Ngàn năm Thăng Long Công ty TNHH In, ĐTTM Đức Trường 5000 x 3658-2019/CXBIPH/1-76/TC
9 978-604-79-2212-3 Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh Thực trạng và giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 Bộ Tài chính - Trường Đại học Tài chính-Marketing UBND tỉnh Khánh Hòa - Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa 300 Công ty BK Education. ĐC: 35 Chiến Thắng F.9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 3654-2019/CXBIPH/1-75/TC
10 978-604-79-2211-6 Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ Tài chính 1700 x 3651-2019/CXBIPH/1-74/TC