Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-0-15223-7 Ngữ văn địa phương Trà Vinh (Tài liệu dạy – học tại các trường THPT thuộc tỉnh Trà Vinh) Triệu Văn Phấn (chủ biên) – Nguyễn Thanh Phong – Trần Dũng - Trầm Thanh Tuấn 20000 x 222-2019/CXBIPH/85-79/GD
2 978-604-0-15222-0 Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh An Giang Trần Thanh Bình, Trần Quang Khải 20000 x 222-2019/CXBIPH/84-79/GD
3 978-604-0-15221-3 Tài liệu dạy – học Địa lí địa phương thành phố Cần Thơ (Sử dụng trong các trường Trung học phổ thông) Trần Văn Kiệt – Nguyễn Thị Quí Tuyết – Minh Hồng 50000 x 222-2019/CXBIPH/83-79/GD
4 978-604-0-15220-6 Tài liệu dạy - học Địa lí địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( Sử dụng cho các trường Trung học phổ thông ) Nguyễn Hữu Bách (Chủ biên), Nguyễn Bá Lộc - Minh Hồng 50000 x 222-2019/CXBIPH/82-79/GD
5 978-604-0-15219-0 Tài liệu dạy – học Ngữ văn địa phương tỉnh Khánh Hoà cấp trung học cơ sở (Dành cho giáo viên) Ngô Thị Minh – Trần Viết Thiện (Đồng chủ biên) – Trương Thu Hương – Đinh Thị Chúc 50000 x 222-2019/CXBIPH/81-79/GD
6 978-604-0-15218-3 Tài liệu dạy – học Ngữ văn địa phương tỉnh Khánh Hoà cấp trung học cơ sở (Dành cho học sinh) Ngô Thị Minh – Trần Viết Thiện (Đồng chủ biên) – Trương Thu Hương – Đinh Thị Chúc 100000 x 222-2019/CXBIPH/80-79/GD
7 978-604-0-15217-6 Tài liệu dạy – học Ngữ văn địa phương tỉnh Đồng Nai (Sử dụng trong các trường Trung học cơ sở) Trần Thanh Bình (Chủ biên),Trần Minh Hường, Trần Thanh Nguyện, Tăng Kim Huệ 200000 x 222-2019/CXBIPH/79-79/GD
8 978-604-0-15216-9 Ngữ văn địa phương Bạc Liêu (Tài liệu dạy - học tại các trường THCS thuộc tỉnh Bạc Liêu) Dương Hồng Tân, Hồ Ngọc Mân, Trần Đình Thích 50000 x 222-2019/CXBIPH/78-79/GD
9 978-604-0-15215-2 Tài liệu dạy – học Ngữ văn địa phương tỉnh Đắk Lắk (Sử dụng trong các trường Trung học cơ sở) Phạm Đăng Khoa, Trần Thanh Bình (đồng Chủ biên), Nguyễn Bảo Ngọc, Vũ Trọng Thanh 200000 x 222-2019/CXBIPH/77-79/GD
10 978-604-0-15214-5 Tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương trung học cơ sở tỉnh Bến Tre Lê Ngọc Bữu ( chủ biên ) - Lê Thanh Thông, Cao Minh Sơn, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Kim Anh, Trần Anh Tuấn 20000 x 222-2019/CXBIPH/76-79/GD