Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-9987-79-3 Giáo trình Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), ThS. Lê Thị Bình, PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc 1000 Nguyễn Thị Thu Hằng (Địa chỉ: Tổ 03, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên) 3189-2021/CXBIPH/2-154/ĐHTN
2 978-604-9987-78-6 Lá vàng Hoàng Luận 200 Hoàng Luận (Địa chỉ: Xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) 3189-2021/CXBIPH/1-154/ĐHTN
3 978-604-343-136-0 Chương trình CMS lí luận Phân tích dành cho học sinh tài năng; Black Hole G.22 CMS.EDU Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN 3179-2021/CXBIPH/25-192/LĐ
4 978-604-343-135-3 Chương trình CMS lí luận Phân tích dành cho học sinh tài năng; Black Hole G.12 CMS.EDU Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN 3179-2021/CXBIPH/24-192/LĐ
5 978-604-343-134-6 Chương trình CMS lí luận Phân tích dành cho học sinh tài năng; Black Hole B.32 CMS.EDU Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN 3179-2021/CXBIPH/23-192/LĐ
6 978-604-343-133-9 Tiệm kem của Rex; Cấp độ 3-10; 4 mùa IV Tác giả: Ji- Yoon Shin. Minh họa: Ji - Hui Ha Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN (Bìa 1 có logo Ucrea) 3179-2021/CXBIPH/22-192/LĐ
7 978-604-343-132-2 Suy nghĩ - Suy nghĩ; Sách hoạt động; Cấp độ 3-10; 4 mùa IV Tác giả: Ji- Yoon Shin. Minh họa: Ji - Hui Ha Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN (Bìa 1 có logo Ucrea) 3179-2021/CXBIPH/21-192/LĐ
8 978-604-343-131-5 Suy nghĩ suy nghĩ - Sách hoạt động; Cấp độ 2-10; 4 mùa IV Tác giả: Ji - Yoon Shin. Minh họa: Ji - Hui Ha CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, tòa nhà 21T2 Dự án Hapulico Complex - Số 01 nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN (Bìa 1 có logo Ucrea) 3179-2021/CXBIPH/20-192/LĐ
9 978-604-343-130-8 Gummy và ông lão Hodgepodge; Cấp độ 2-10; 4 mùa IV Tác giả: Ji - Yoon Shin. Minh họa: Ji - Hui Ha CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, tòa nhà 21T2 Dự án Hapulico Complex - Số 01 nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN (Bìa 1 có logo Ucrea) 3179-2021/CXBIPH/19-192/LĐ
10 978-604-343-129-2 Bright I.G (Ingenious Generation) - J2; Sách bài tập 4 Tác giả: Ji - Yoon Shin. Minh họa: Ji - Hui Ha Biên dịch: CMS Việt Nam 15000 Công ty CP Giáo dục Tư duy và Sáng tạo Quốc tế CMS. Tầng 4, dự án Hapulico Complex - Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN 3179-2021/CXBIPH/18-192/LĐ