Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-89-1411-0 Trường Cán bộ Quản l‎‎ý ‎Văn hóa, Thể thao và Du lịch 40 năm vững bước phát triển Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cán bộ Quản l‎‎ý ‎Văn hóa 300 x Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cán bộ Quản l‎‎ý ‎Văn hóa 3631-2017/CXBIPH/61-81/HĐ
2 978-604-0-11231-6 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 – Sách tham khảo dành cho giáo viên Đào Thái Lai (Chủ biên), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Xuân Anh 30000 x 3642-2017/CXBIPH/6-1388/GD
3 978-604-0-11230-9 Hướng dẫn học Tin học lớp 4 - Sách tham khảo dành cho giáo viên Đào Thái Lai (Chủ biên), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Xuân Anh 30000 x 3642-2017/CXBIPH/5-1388/GD
4 978-604-0-11229-3 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - Sách tham khảo dành cho giáo viên Đào Thái Lai (Chủ biên), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung Tuấn, Nguyễn Xuân Anh 30000 x 3642-2017/CXBIPH/4-1388/GD
5 978-604-0-11228-6 Tuyển tập các bài viết thông báo lâm sàng – Tập hai GS.TS. Trịnh Hồng Sơn (Chủ biên) và tập thể tác giả 5000 x 3642-2017/CXBIPH/3-1388/GD
6 978-604-0-11227-9 Tuyển tập các bài viết thông báo lâm sàng – Tập một GS.TS. Trịnh Hồng Sơn (Chủ biên) và tập thể tác giả 5000 x 3642-2017/CXBIPH/2-1388/GD
7 978-604-0-11226-2 Ung thư và một số vấn đề liên quan GS.TS. Trịnh Hồng Sơn (Chủ biên) và tập thể tác giả 5000 x 3642-2017/CXBIPH/1-1388/GD
8 978-604-79-1704-4 Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ TS. Hà Thị Thúy Vân - Trường Đại học Thương mại; TS. Vũ Kim Anh - Trường Đại học Công đoàn; ThS. Đàm Bích Hà - Trường Đại học Thương mại 1000 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Hà Nội, ĐC: 101 ngõ 69a Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 3648-2017/CXBIPH/1-76/TC
9 978-604-923-338-8 English practice tests for level 3/B1 Trần Thị Phương Thảo (chủ biên), Lê Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Lam Giang, Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Chung, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Lê Hoài Thu, Lê Thái Bình 200 x 3634-2017/CXBIPH/6-59/ĐHV
10 978-604-923-337-1 Bồi hồi năm tháng… Nhiều tác giả 800 Hội liên hiệp VHNT Nghệ An, số 6, Đào Tấn, TP Vinh 3634-2017/CXBIPH/5-59/ĐHV