Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-330-139-7 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số" Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 0 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 4460-2021/CXBIPH/1-417/ĐHKTQD
2 978-604-330-138-0 Tổ chức kế toán các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (sách chuyên khảo) TS. Nguyễn Đăng Huy 3000 PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam, số 192 Giải Phóng, p. Phương Liệt, q. Thanh Xuân, Hà Nội. 4459-2021/CXBIPH/1-411/ĐHKTQD
3 978-604-330-137-3 Thống kê trong kinh tế & kinh doanh (Tái bản lần thứ 18) Lind, Marchal, Wathen Chủ trì biên dịch: PGS.TS. Trần Thị Bích 3000 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 4458-2021/CXBIPH/1-410/ĐHKTQD
4 978-604-75-2078-7 Yên Bái-Số liệu thống kê chủ yếu năm 2021 Cục Thống kê tỉnh Yên Bái- 300 x 4453-2021/CXBIPH/5-27/TK
5 978-604-75-2077-0 Bình Định-Số liệu thống kê chủ yếu năm 2021 Cục Thống kê tỉnh Bình Định 300 x 4453-2021/CXBIPH/4-27/TK
6 978-604-75-2076-3 Lạng Sơn-Số liệu thống kê chủ yếu năm 2021 Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 300 x 4453-2021/CXBIPH/3-27/TK
7 978-604-75-2075-6 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn 300 x 4453-2021/CXBIPH/2-27/TK
8 978-604-75-2074-9 Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Bình Phước Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 200 x 4453-2021/CXBIPH/1-27/TK
9 978-604-83-3128-3 Kỷ niệm tuổi 20 Hải Lượng 500 Hải Lượng. Đ/c: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 4452-2021/CXBIPH/1-70/HP
10 978-604-66-5316-5 Bệnh loãng xương âm thầm nhưng nguy hiểm ở Việt Nam Mega We care 10000 Công ty TNHH Mega Lifesciences Việt Nam; Tòa nhà E town số 364 đường cộng hòa; P.13 Q.Tân Bình, TP.HCM 4451-2021/CXBIPH/5-223/YH