Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-965-418-3 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020. BS.CKII Phạm Thanh Phong- Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 1000 Bệnh viện Đa khoa Trung ương CT 4922-2020/CXBIPH/3-148/DHCT
2 978-604-965-417-6 Giáo trình "Phục hồi chức năng (dùng cho sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe) PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên, ThS. BSCK1.Nguyễn Dương Hanh - Trường ĐH Y Dược CT 2000 Trường ĐH Y Dược CT 4922-2020/CXBIPH/2-148/DHCT
3 978-604-965-416-9 Bài tập phổ nghiệm NMR TS. Nguyễn Trọng Tuân, TS. Nguyễn Phúc Đảm, TS. Ngô Quốc Luân, TS. Nguyễn Thị Thu Trâm 1000 x 4922-2020/CXBIPH/1-148/DHCT
4 978-604-304-957-2 Tô màu Công chúa mơ mộng 3 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/38-150/DT
5 978-604-304-956-5 Tô màu Công chúa mơ mộng 2 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/37-150/DT
6 978-604-304-955-8 Tô màu Công chúa mơ mộng 1 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/36-150/DT
7 978-604-304-954-1 Tô màu Công chúa thời trang 3 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/35-150/DT
8 978-604-304-953-4 Tô màu Công chúa thời trang 2 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/34-150/DT
9 978-604-304-952-7 Tô màu Công chúa thời trang 1 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/33-150/DT
10 978-604-304-951-0 Tô màu Công chúa xinh xắn 3 Dương Hợp Kỳ Phạm Hồng 10000 Công ty TNHH văn hóa Minh Tân - Nhà sách Minh Thắng 4908-2020/CXBIPH/32-150/DT