Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-84-2972-0 Bài tập tiếng Anh 6- Không đáp án Lưu Hoằng Trí 5000 Nhà sách Hồng Ân, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM 844-2018/CXBIPH/3-36/ĐaN
2 978-604-84-2971-3 Bài tập tiếng Anh 9- Không đáp án Lưu Hoằng Trí 5000 Nhà sách Hồng Ân, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM 844-2018/CXBIPH/2-36/ĐaN
3 978-604-84-2970-6 Từ điển Hàn- Việt Nguyễn Thị Tố Tâm 1000 Nhà sách Hồng Ân, 20 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM 844-2018/CXBIPH/1-36/ĐaN
4 Tờ rời (phông lịch): Mặt Lưng Phông Lịch Kỷ Hợi Tao Đàn 10000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/9-38/ĐaN
5 Tờ rời (phông lịch): Di Lặc Ban Tài Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/8-38/ĐaN
6 Tờ rời (phông lịch): Kim Hợi Phú Quý Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/7-38/ĐaN
7 Tờ rời (phông lịch): Kim Hợi Phát Lộc Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/6-38/ĐaN
8 Tờ rời (phông lịch): Mai Vàng Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/5-38/ĐaN
9 Tờ rời (phông lịch): Phú Quý Cát Tường Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/4-38/ĐaN
10 Tờ rời (phông lịch): Phú Túc Trường Lạc Tao Đàn 5000 Công ty Lịch Tao Đàn, 192 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3. TP HCM 845-2018/CXBIPH/3-38/ĐaN