Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-81-1811-2 Proceedings of the international conference "Law in a changing world" (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Luật học trước biến đổi của thời đại") VietNam National University, Ha Noi - School of Law (Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật) 6000 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà E1, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 285-2020/CXBIPH/1-23/TP
2 978-604-9885-89-1 Ulti Pronun - Phát âm chuẩn Anh Mỹ chỉ sau 32 ngày (Học kèm tài khoản trực tuyến) Trung tâm X3 English 10000 Trung tâm X3 English 282-2020/CXBIPH/9-05/CT
3 978-604-9885-88-4 Eng Breaking Revolution Edition Break your English Barrier- Kế hoạch hành động (Học kèm tài khoản trực tuyến) Trung tâm tự học Tiếng Anh X3English 50000 Công ty CP Thương mại và In Sao Việt - Số 5/36 Trần Điền - Hoàng Mai - Hà Nội 282-2020/CXBIPH/8-05/CT
4 978-604-9885-87-7 Eng Breaking Revolution Edition Break your English Barrier - Phá vỡ rào cản tiếng anh (Học kèm tài khoản trực tuyến) Trung tâm tự học Tiếng Anh X3English 50000 Công ty CP Thương mại và In Sao Việt - Số 5/36 Trần Điền - Hoàng Mai - Hà Nội 282-2020/CXBIPH/7-05/CT
5 978-604-9885-86-0 Tạm biệt hội chứng ruột kích thích Jinwon Lee Hải Đường 15000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/6-05/CT
6 978-604-9885-85-3 Chủ nghĩa khắc kỷ - Phong cách sống bản lĩnh và bình thản William B. Irvine Nhóm Tâm lý học tội phạm 15000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/5-05/CT
7 978-604-9885-84-6 Triết lý kinh doanh của Kyocera Inamori Kazuo Thanh Huyền 15000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/4-05/CT
8 978-604-9885-83-9 Đắc nhân tâm nơi công sở Hiromi Yamasaki Hương Linh 15000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/3-05/CT
9 978-604-9885-82-2 Ám ảnh ăn sạch Renee McGregor Trường Huy 10000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/2-05/CT
10 978-604-9885-81-5 Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên Shunmyo Masuno Nguyễn Ngà 10000 Công ty CP Sách Thái Hà 282-2020/CXBIPH/1-05/CT