Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-67-1337-1 Hàm biến phức Nguyễn Thị Thùy Dương, Hoàng Nhật Quy 100 x 2597-2019/CXBIPH/1-65/KHKT
2 978-604-60-3042-3 Quản lý sử dụng đất lưu vực (Dùng cho học viên cao học, sinh viên ngành Quản lý Đất đai) Đại học Thái Nguyên, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, TS. Nguyễn Quang Thi (Chủ biên), PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, PGS.TS. Lương Văn Hinh 500 x 2589-2019/CXBIPH/1-204/NN
3 978-604-82-2871-2 Thiết kế nhà máy thủy điện Vũ Hữu Hải, Nguyễn Thượng Bằng, Chu Tiến Đạt, Phạm Đức Cường 1000 x 2585-2019/CXBIPH/6-208/XD
4 978-604-82-2870-5 Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi thủy điện Lê Văn Hùng 1000 x 2585-2019/CXBIPH/5-208/XD
5 978-604-82-2869-9 Hội thảo thủy lợi: BOOK OF PROGRAM & ABSTRACTS. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN AND PACIFIC COASTS 2019 - LIVING WITH NATURE, COPING WITH COASTAL CHANGES. September 25-28th, 2019, Hanoi, Vietnam APAC, Đại học Thủy lợi - Nguyễn Trung Việt, Trần Thanh Tùng 1000 x 2585-2019/CXBIPH/4-208/XD
6 978-604-82-2868-2 Đánh giá toàn cầu về tiềm năng nuôi biển xa bờ từ giác độ không gian Hiệp hội nuôi biển Việt Nam; VCCI; ANHO 1000 x 2585-2019/CXBIPH/3-208/XD
7 978-604-82-2867-5 Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế nhà máy thủy điện Nguyễn Thượng Bằng, Chu Tiến Đạt, Nguyễn Đức Hạnh 1000 x 2585-2019/CXBIPH/2-208/XD
8 978-604-82-2866-8 Lựa chọn biện pháp nâng cấp công trình cầu dầm Bê tông cốt thép Cao Văn Lâm (chủ biên); Nguyễn Thanh Bình; Nguyễn Ngọc Phú; Trương Như Thích. 1000 x 2585-2019/CXBIPH/1-208/XD
9 978-604-65-4330-5 Tăng cường quản lý đầu tư công nhằm phát triển kinh tế - Xã hội của tỉnh Nam Định (Sách chuyên khảo) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - TS.Nguyễn Văn Hậu (Chủ biến) 500 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2598-2019/CXBIPH/6-120/LĐXH
10 978-604-65-4329-9 Sổ tay về giải quyết tranh chấp lao động Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội 1000 x 2598-2019/CXBIPH/5-120/LĐXH