Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-58-4095-5 Giáo trình chuẩn HSK 1 - Sách bài tập - 标准教程 - 练习册 (Dùng kèm với một đĩa MP3) Chủ biên (主编): Khương Lệ Bình (姜丽萍), - Biên soạn (编者): Vương Phương (王芳), Vương Phong (王枫), Lưu Lệ Bình (刘丽萍 ) Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng (阮氏明红 博士) Giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (胡志明市师范大学教师 ) 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/32-37/THTPHCM
2 978-604-58-4088-7 Giáo trình chuẩn HSK 1 - 标准教程 (Dùng kèm với một đĩa MP3) Chủ biên (主编): Khương Lệ Bình (姜丽萍), - Biên soạn (编者): Vương Phương (王芳), Vương Phong (王枫), Lưu Lệ Bình (刘丽萍 ) Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng 阮氏明红 博士 Giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM 胡志明市师范大学 教师 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/31-37/THTPHCM
3 978-604-58-4078-8 Essential Phonetics for IELTS Hu Min - John A Gordon Lê Huy Lâm 3000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/30-37/THTPHCM
4 978-604-58-4077-1 Succeed in Cambridge English: Flyers - 8 Complete Practice Tests (For the revised exam from 2018) Audio Scripts & Answers Andrew Betsis, Lawrence Mamas 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/29-37/THTPHCM
5 978-604-58-4072-6 Succeed in Cambridge English: Flyers - 8 Complete Practice Tests (For the revised exam from 2018) Andrew Betsis, Lawrence Mamas 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/28-37/THTPHCM
6 978-604-58-4068-9 Lessons for IELTS writing - New oriental New Oriental education & Technology Group IELTS Research Institute 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/27-37/THTPHCM
7 978-604-58-4064-1 IELTS building skills for IELTS - New edition Trần Vệ Đông Lê Huy Lâm 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/26-37/THTPHCM
8 978-604-58-4057-3 Trilingual Visual Dictionary English-Vietnamese-Chinese DK Nguyễn Thành Yến 6000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/25-37/THTPHCM
9 978-604-58-4051-1 Tiếng Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp - 脱口说汉语应急口语 Chủ biên (主编): Lý Thục Quyên (李淑娟) Chu Trọng Thu (朱仲秋) - Giảng viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (胡志明市师范大学 语文系教师) 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/24-37/THTPHCM
10 978-604-58-4038-2 15 Day's Practice for IETLS Speaking Wang Hong Xia 2000 Cty TNHH Nhân Trí Việt - 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM 522-2020/CXBIPH/23-37/THTPHCM