Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-67-2004-1 Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 1000 x 2743-2021/CXBIPH/7-122/KHKT
2 978-604-67-2003-4 Sổ tay hướng dẫn, Kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng tích hợp công nghệ, thiết bị và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực TẬP 1 - Cây ăn quả: Thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa và chuối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thủy lợi 500 x 2743-2021/CXBIPH/6-122/KHKT
3 978-604-67-2002-7 Sổ tay hướng dẫn, Kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng tích hợp công nghệ, thiết bị và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực TẬP 2 - cây công nghiệp: Chè, cà phê chè, cao su Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thủy lợi 500 x 2743-2021/CXBIPH/5-122/KHKT
4 978-604-67-2001-0 Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực - Tập 1 – Cây ăn quả: Thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa và chuối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thủy lợi 500 x 2743-2021/CXBIPH/4-122/KHKT
5 978-604-67-2000-3 Thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực - Tập 2: Cây công nghiệp: Chè, cà phê chè và cao su Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng cục Thủy lợi 500 x 2743-2021/CXBIPH/3-122/KHKT
6 978-604-67-1999-1 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị). Phan Thị Lệ Dung - Nguyễn Thị Thanh Tùng 2000 x 2743-2021/CXBIPH/2-122/KHKT
7 978-604-67-1998-4 Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ 2000 x 2743-2021/CXBIPH/1-122/KHKT
8 978-604-51-7452-4 Lịch sử Cục Hậu cần (1947-2021) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Cục hậu cần 1000 x 2742-2021/CXBIPH/10-68/QĐND
9 978-604-51-7451-7 Biên niên sử hải đội 2 (1976-2020) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ huy hải đội 2 500 x 2742-2021/CXBIPH/9-68/QĐND
10 978-604-51-7450-0 Biên niên sử đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa (1977-2020) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ huy đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường Long Hòa 500 x 2742-2021/CXBIPH/8-68/QĐND