Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-9955-61-7 Telecommunication network TS. Đỗ Xuân Thu 100 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Số 54 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN 2579-2020/CXBIPH/4-36/KHTNVCN
2 978-604-9955-60-0 Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ TS.Hoàng Thị Hồng Lê (cb), PGS.TS. Đặng Thái Hùng (đồng cb), TS. Vương Thị Bạch Tuyết, TS. Đặng Thị Huế 100 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Số 54 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN 2579-2020/CXBIPH/3-36/KHTNVCN
3 978-604-9955-59-4 Giáo trình kế toán tài chính TS. Nguyễn Thị Diệu Thu (chủ biên), PGS.TS. Phạm Văn Đăng (đồng cb), TS. Đặng Thị Huế. 100 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Số 54 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN 2579-2020/CXBIPH/2-36/KHTNVCN
4 978-604-9955-58-7 Giáo trình thực tập kỹ thuật thi công cơ bản TS. Đỗ Văn Thái (chủ biên), TS. Lê Hoàng Anh (đồng chủ biên) 100 Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Số 54 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN 2579-2020/CXBIPH/1-36/KHTNVCN
5 Khoảnh khắc yêu thương Công ty TNHH MTV Minh Nhật - NS Hai Bà Trưng 3000 Công ty TNHH MTV Minh Nhật - NS Hai Bà Trưng, 265 Võ Văn Tần, P5, Q3, TPHCM. 2577-2020/CXBIPH/2-21/ĐHCNTPHCM
6 Sống đẹp Công ty TNHH MTV Minh Nhật - NS Hai Bà Trưng 3000 Công ty TNHH MTV Minh Nhật - NS Hai Bà Trưng, 265 Võ Văn Tần, P5, Q3, TPHCM. 2577-2020/CXBIPH/1-21/ĐHCNTPHCM
7 978-604-81-1920-1 Án lệ và Bình luận - Quyển 2 (Tái bản lần thứ nhất) Tòa án nhân dân tối cao 10000 x 2567-2020/CXBIPH/3-269/TP
8 978-604-81-1919-5 Sơ kết năm năm thi hành Hiến pháp năm 2013 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp 5000 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 2567-2020/CXBIPH/2-269/TP
9 978-604-81-1918-8 Luật Đặc xá và một số văn bản liên quan ThS. Quách Văn Dương - ThS. Nguyễn Hải Phượng 5000 x 2567-2020/CXBIPH/1-269/TP
10 978-604-72-4684-7 Những tập thể, cá nhân Anh hùng trong Công an nhân dân (2015-2020) Bộ Công an; Cục Công tác Đảng và công tác chính trị 3000 x 2566-2020/CXBIPH/17-17/CAND