Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-959-861-6 Hương sắc Cao Lao - Tuyển tập thơ, tập 3 Câu lạc bộ thơ Hương sắc Cao Lao - Nhiều tác giả 300 Nguyễn Xuân Trường, thôn 8, xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 1591-2021/CXBIPH/11-26/ThuH
2 978-604-959-860-9 Xanh màu ký ức Lê La Chánh 300 Lê La Chánh, phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị 1591-2021/CXBIPH/10-26/ThuH
3 978-604-959-859-3 Ký ức một thời, tập 3 (Chào mừng Đại hội cựu Giáo chức huyện Bố Trạch lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026) Hội Cựu Giáo chức huyện Bố Trạch 300 Hội Cựu Giáo chức huyện Bố Trạch, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 1591-2021/CXBIPH/9-26/ThuH
4 978-604-959-858-6 Trò chuyện với môn sinh, tập 4 Nguyễn Văn Dũng 1000 Nguyễn Văn Dũng, 8 Trương Định, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/8-26/ThuH
5 978-604-959-857-9 Đại Nam thái y viện - Ngự y và danh dược tiến vua Hội Đông y thành phố Huế -NGƯT. Ths. Phan Tấn Tô biên soạn 300 Th.S Phan Tấn Tô, 9/72 Tịnh Tâm, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/7-26/ThuH
6 978-604-959-856-2 Châm cứu kết hợp - Kỳ huyệt Đổng thị và Chính kinh Nguyễn Xuân Hưng - Vĩnh Minh - Lê Quý Ngưu 300 Nguyễn Xuân Hưng - Vĩnh Minh - Lê Quý Ngưu, 44 Hải Triều, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/6-26/ThuH
7 978-604-959-855-5 Châm cứu bình hoành Vĩnh Minh - Lê Quý Ngưu - Nguyễn Tiên 300 Vĩnh Minh, Lê Quý Ngưu, Nguyễn Tiên, 44 Hải Triều, thành phố 1591-2021/CXBIPH/5-26/ThuH
8 978-604-959-854-8 Khoa học và Công nghệ, tập 13 Bộ Công thương - Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 200 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 70 Nguyễn Huệ, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/4-26/ThuH
9 978-604-959-853-1 Chè Huế - Hương vị và công dụng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế - Mai Thị Trà 1000 Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế, 25 Lê Lợi, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/3-26/ThuH
10 978-604-959-852-4 Thành Cổ Quảng Trị - Quang Tri Citadel Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Relics management center and Quang Tri province museum 1500 Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, 180 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, Quảng Trị 1591-2021/CXBIPH/2-26/ThuH