Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-959-851-7 Phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930 - 1931 PGS. TS Trương Công Huỳnh Kỳ 300 PGS. TS Trương Công Huỳnh Kỳ, 34 Lê Lợi, thành phố Huế 1591-2021/CXBIPH/1-26/ThuH
12 978-604-79-2781-4 Lịch sử quản lý và khai thác biển đảo ở miền Đông Nam Bộ (1900-2018) Trường Đại học Thủ Dầu Một PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - PGS.TS. Phạm Ngọc Trâm 200 x 1601-2021/CXBIPH/7-36/TC
13 978-604-79-2780-7 HỌ LÊ VIỆT NAM CÁC VỊ VUA VÀ DANH NHÂN Trọng Đức, Thu Oanh (Sưu tầm và tuyển chọn) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/6-36/TC
14 978-604-79-2779-1 DÒNG HỌ NGUYỄN VIỆT NAM DI SẢN VĂN HÓA ĐỀN THỜ, LĂNG VÀ CUNG ĐIỆN Trọng Đức, Thu Oanh (Sưu tầm và tuyển chọn) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/5-36/TC
15 978-604-79-2778-4 HƯỚNG DẪN CÁCH XÂY DỰNG BỘ GIA PHẢ DÒNG TỘC HOÀN CHỈNH VÀ TUYỂN CHỌN CÁC BÀI KHẤN CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI VIỆT Trọng Đức, Thu Oanh (Sưu tầm và tuyển chọn) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/4-36/TC
16 978-604-79-2777-7 NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIAO NHIỆM VỤ ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN Trọng Đức, Thu Oanh (Hệ thống) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/3-36/TC
17 978-604-79-2776-0 CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG – LUẬT ĐẤU THẦU QUY ĐỊNH VỀ DẤU THẦU QUA MẠNG, THANH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trọng Đức, Thu Oanh (Hệ thống) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/2-36/TC
18 978-604-79-2775-3 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN (Có hiệu lực áp dựng từ ngày 1/1/2021) Trọng Đức, Thu Oanh (Hệ thống) 1000 Công ty TNHH phát hành sách báo Tài chính, số 21, ngõ 54, Phố Ngũ Nhạc, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 1601-2021/CXBIPH/1-36/TC
19 978-604-54-8205-6 Bài tập phát triển năng lực môn tiếng Việt lớp 2 - Tập Hai (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) Đỗ Xuân Thảo (CB), Phan Thị Hồ Điệp, Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 500000 x 1588-2021/CXBIPH/7-78/ĐHSP
20 978-604-54-8204-9 Bài tập phát triển năng lực môn tiếng Việt lớp 2 - Tập Một (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) Đỗ Xuân Thảo (CB), Phan Thị Hồ Điệp, Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 500000 x 1588-2021/CXBIPH/6-78/ĐHSP