Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
21 978-604-54-8203-2 Nghề phổ thông môn Tin học văn phòng (dành cho giáo viên và học sinh THCS, THPT) Lâm Trọng Chinh 5000 Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội 1588-2021/CXBIPH/5-78/ĐHSP
22 978-604-54-8202-5 Học - Luyện văn bản Ngữ văn THCS 9 Nguyễn Quang Trung 20000 Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội 1588-2021/CXBIPH/4-78/ĐHSP
23 978-604-54-8201-8 Học - Luyện văn bản Ngữ văn THCS 8 Nguyễn Quang Trung 20000 Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội 1588-2021/CXBIPH/3-78/ĐHSP
24 978-604-54-8200-1 Học - Luyện văn bản Ngữ văn THCS 7 Nguyễn Quang Trung 20000 Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội 1588-2021/CXBIPH/2-78/ĐHSP
25 978-604-54-8199-8 Học - Luyện văn bản Ngữ văn THCS 6 Nguyễn Quang Trung 20000 Công ty CP sách và TBGD Việt Nam-146-Nguyễn Khuyến-Đống Đa-Hà Nội 1588-2021/CXBIPH/1-78/ĐHSP
26 978-604-331-263-8 Bài giảng Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc - TS Nguyễn Tư Lương 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/37-48/DT
27 978-604-331-262-1 Bài giảng Tiếng Pháp cơ bản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội ThS. Lê Thu Hà - ThS. Lê Vân Hương 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/36-48/DT
28 978-604-331-261-4 Bài giảng Tổ chức sự kiện trong hoạt động lữ hành – hướng dẫn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/35-48/DT
29 978-604-331-260-7 Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên: TS. Nguyễn Trùng Khánh – ThS. Phan Thị Hiền Thu 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/34-48/DT
30 978-604-331-259-1 Giáo trình Địa lý du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên: ThS. Mai Quốc Tuấn – TS. Nguyễn Lan Anh 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/33-48/DT