Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
302991 978-604-2-07767-5 Những tác phẩm để đời của Shakespeare Macbeth Lời: Conrad Mason Minh hoạ: Christa Unzner Thu Hương 2000 x 534-2016/CXBIPH/197-29/KĐ
302992 978-604-2-07766-8 Những tác phẩm để đời của Shakespeare Giấc mộng đêm hè Lời: Lesley Sims Minh hoạ: Serena Riglietti Phú Nguyên 2000 x 534-2016/CXBIPH/196-29/KĐ
302993 978-604-2-07765-1 Những tác phẩm để đời của Shakespeare Đêm Thứ Mười Hai Lời: Rosie Dickins Minh hoạ: Christa Unzner Trang Rose 2000 x 534-2016/CXBIPH/195-29/KĐ
302994 978-604-2-07764-4 Những tác phẩm để đời của Shakespeare Cơn bão Lời: Rosie Dickins Minh hoạ: Christa Unzner Phú Nguyên 2000 x 534-2016/CXBIPH/194-29/KĐ
302995 978-604-2-07763-7 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh The Three Little Pigs Ba chú heo con Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/193-29/KĐ
302996 978-604-2-07762-0 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh Pinocchio Chú bé người gỗ Pinocchio Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/192-29/KĐ
302997 978-604-2-07761-3 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh Little Red Riding Hood Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/191-29/KĐ
302998 978-604-2-07760-6 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh The Ugly Duckling Vịt con xấu xí Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/190-29/KĐ
302999 978-604-2-07759-0 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh Peter Pan Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/189-29/KĐ
303000 978-604-2-07758-3 Truyện cổ tích nổi tiếng song ngữ Việt - Anh Goldilocks Cô bé Tóc Vàng Lời: Arianna Candell Tranh: Daniel Howarth Trần Ngọc Diệp 3000 x 534-2016/CXBIPH/188-29/KĐ