Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303001 978-604-2-07757-6 Tò mò quá! - Cháu yêu ông Lời: Sophie Bellier - Tranh: Ginette Hoffmann Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/187-29/KĐ
303002 978-604-2-07756-9 Tò mò quá! - Tìm bạn tốt Lời: Sophie Bellier - Tranh: Claire Delvaux Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/186-29/KĐ
303003 978-604-2-07755-2 Tò mò quá! - Tắm rửa sạch Lời: Sophie Bellier - Tranh: Marie Quentrec Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/185-29/KĐ
303004 978-604-2-07754-5 Tò mò quá! - Nào đi học Lời: Sophie Bellier - Tranh: Ginette Hoffmann Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/184-29/KĐ
303005 978-604-2-07753-8 Tò mò quá! - Cháu yêu bà Lời: Sophie Bellier - Tranh: Ginette Hoffmann Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/183-29/KĐ
303006 978-604-2-07752-1 Tò mò quá! - Mưa rào rào Lời: Sophie Bellier - Tranh: Évelyne Drouère Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/182-29/KĐ
303007 978-604-2-07751-4 Tò mò quá! - Mẹ yêu thương Lời: Sophie Bellier - Tranh: Évelyne Drouère Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/181-29/KĐ
303008 978-604-2-07750-7 Tò mò quá! - Đêm yên bình Lời: Sophie Bellier - Tranh: Sophie Ledesma Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/180-29/KĐ
303009 978-604-2-07749-1 Tò mò quá! - Làm bé ngoan Lời: Sophie Bellier - Tranh: Ginette Hoffmann Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/179-29/KĐ
303010 978-604-2-07748-4 Tò mò quá! - Bữa ăn ngon Lời: Sophie Bellier - Tranh: Nadia Berkane Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/178-29/KĐ