Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303011 978-604-2-07747-7 Tò mò quá! - Cái bô xinh Lời: Sophie Bellier - Tranh: Marie Quentrec Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/177-29/KĐ
303012 978-604-2-07746-0 Tò mò quá! - Nụ hôn ấm Lời: Sophie Bellier - Tranh: Nadia Berkane Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/176-29/KĐ
303013 978-604-2-07745-3 Tò mò quá! - Kìa mặt trời Lời: Sophie Bellier - Tranh: Claire Delvaux Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/175-29/KĐ
303014 978-604-2-07744-6 Tò mò quá! - Bố kính yêu Lời: Sophie Bellier - Tranh: Évelyne Drouère Người dịch: Đỗ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/174-29/KĐ
303015 978-604-2-07743-9 Để tránh những rủi ro: Ui da, đứt tay rồi! Ý tưởng: E. Beaumont - Minh họa: Rozenn Follio-Vrel - Lời: Sophie Bellier Người dịch: Diệu Châu 5000 x 534-2016/CXBIPH/173-29/KĐ
303016 978-604-2-07742-2 Để tránh những rủi ro: Ui da, ngứa quá! Ý tưởng: E. Beaumont - Minh họa: Rozenn Follio-Vrel - Lời: Sophie Bellier Người dịch: Diệu Châu 5000 x 534-2016/CXBIPH/172-29/KĐ
303017 978-604-2-07741-5 Để tránh những rủi ro: Ui da, nóng quá! Ý tưởng: E. Beaumont - Minh họa: Rozenn Follio-Vrel - Lời: Sophie Bellier Người dịch: Diệu Châu 5000 x 534-2016/CXBIPH/171-29/KĐ
303018 978-604-2-07740-8 Để tránh những rủi ro: Ui da, buốt quá! Ý tưởng: E. Beaumont - Minh họa: Rozenn Follio-Vrel - Lời: Sophie Bellier Người dịch: Diệu Châu 5000 x 534-2016/CXBIPH/170-29/KĐ
303019 978-604-2-07739-2 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Đường về nhà Lời: Nhã Thuyên - Tranh: Trần Khánh Duyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/169-29/KĐ
303020 978-604-2-07738-5 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Em Bin đâu rồi? Lời: Nhã Thuyên - Tranh: Quang Toàn 5000 x 534-2016/CXBIPH/168-29/KĐ