Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303021 978-604-2-07737-8 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Quả cà chua Lời: Nhã Thuyên - Tranh: Tạ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/167-29/KĐ
303022 978-604-2-07736-1 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Đếm chim Lời: Lê Quỳnh - Tranh: Kim Duẩn 5000 x 534-2016/CXBIPH/166-29/KĐ
303023 978-604-2-07735-4 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Lạc Đà Bông đi tắm Lời & tranh: Bích Khoa 5000 x 534-2016/CXBIPH/165-29/KĐ
303024 978-604-2-07734-7 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Con bị ốm Lời: Thanh Tâm - Tranh: Bích Khoa 5000 x 534-2016/CXBIPH/164-29/KĐ
303025 978-604-2-07733-0 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Tít bỏ nhà Lời: Nhã Thuyên - Tranh: Tạ Lan Hạnh 5000 x 534-2016/CXBIPH/163-29/KĐ
303026 978-604-2-07732-3 Những câu chuyện ở thị trấn Lúc Búc: Cái đèn pin của Xoài Lời: Nhã Thuyên - Tranh: Quang Toàn 5000 x 534-2016/CXBIPH/162-29/KĐ
303027 978-604-2-07731-6 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Đảo Tranh và lời: Đỗ Thái Thanh 5000 x 534-2016/CXBIPH/161-29/KĐ
303028 978-604-2-07730-9 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Mái tóc của Rừng Tranh và lời: Nguyễn Thị Ngọc Bích 5000 x 534-2016/CXBIPH/160-29/KĐ
303029 978-604-2-07729-3 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Khu vườn của Chi Tranh: Lê Thanh Tùng - Lời: Đặng Ngọc Minh Trang 5000 x 534-2016/CXBIPH/159-29/KĐ
303030 978-604-2-07728-6 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Trái Đất là một vòng tròn có phải không? Tranh và lời: Phan Trần Minh Thu 5000 x 534-2016/CXBIPH/158-29/KĐ