Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303031 978-604-2-07727-9 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Ngõ hoa bìm bìm Tranh: Mai Hoa - Lời: Lan Hạnh & Mai Hoa 5000 x 534-2016/CXBIPH/157-29/KĐ
303032 978-604-2-07726-2 Tác phẩm được giải cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên (2009-2010): Bướm Mặt Trăng Tranh và lời: Bích Khoa 5000 x 534-2016/CXBIPH/156-29/KĐ
303033 978-604-2-07725-5 Cánh cụt trắng Bi-nô - Bi-nô và bác cá voi Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/155-29/KĐ
303034 978-604-2-07724-8 Cánh cụt trắng Bi-nô - Bi-nô và lâu đài tuyết Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/154-29/KĐ
303035 978-604-2-07723-1 Cánh cụt trắng Bi-nô - Món quà cho Bi-nô Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/153-29/KĐ
303036 978-604-2-07722-4 Cánh cụt trắng Bi-nô - Đồ chơi cho Bi-nô Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/152-29/KĐ
303037 978-604-2-07721-7 Cánh cụt trắng Bi-nô - Cười lên nào, Bi-nô! Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/151-29/KĐ
303038 978-604-2-07720-0 Cánh cụt trắng Bi-nô - Cùng chơi với Bi-nô Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/150-29/KĐ
303039 978-604-2-07719-4 Cánh cụt trắng Bi-nô - Bi-nô và chú gấu bông Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/149-29/KĐ
303040 978-604-2-07718-7 Cánh cụt trắng Bi-nô - Bi-nô và ngôi nhà băng Marcel van Driel Vera de Backker Thuỳ Dung 5000 x 534-2016/CXBIPH/148-29/KĐ