Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303041 978-604-2-07717-0 Dạo chơi cùng khủng long - Khủng long bạo chúa Vua của các loài khủng long Anna Obiols Joan Subirana - SUBI Hà Hương Giang 5000 x 534-2016/CXBIPH/147-29/KĐ
303042 978-604-2-07716-3 Dạo chơi cùng khủng long - Khủng long lưng gai Loài khủng long thân thiện nhất Anna Obiols Joan Subirana - SUBI Hà Hương Giang 5000 x 534-2016/CXBIPH/146-29/KĐ
303043 978-604-2-07715-6 Dạo chơi cùng khủng long - Khủng long cổ dài Loài khủng long lớn nhất Anna Obiols Joan Subirana - SUBI Hà Hương Giang 5000 x 534-2016/CXBIPH/145-29/KĐ
303044 978-604-2-07714-9 Dạo chơi cùng khủng long - Khủng long ba sừng Loài khủng long khoẻ nhất Anna Obiols Joan Subirana - SUBI Hà Hương Giang 5000 x 534-2016/CXBIPH/144-29/KĐ
303045 978-604-2-07713-2 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Bước ngoặt lớn của vịt con Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/143-29/KĐ
303046 978-604-2-07712-5 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Hệt như đêm nay Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/142-29/KĐ
303047 978-604-2-07711-8 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Con yêu bạn khăn Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/141-29/KĐ
303048 978-604-2-07710-1 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Từng chút, từng chút một Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/140-29/KĐ
303049 978-604-2-07709-5 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Bao nhiêu giấc ngủ nữa? Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/139-29/KĐ
303050 978-604-2-07708-8 Những câu chuyện đẹp nhất tặng bé - Cô chuột chũi dũng cảm Amber Stewart Layn Marlow Phú Nguyên 5000 x 534-2016/CXBIPH/138-29/KĐ