Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303051 978-604-2-07707-1 Những truyện đồng thoại hay nhất - Quý ngài ngủ ngày Lời và minh họa: Vương Hiểu Minh Nguyễn Thúy Hà 5000 x 534-2016/CXBIPH/137-29/KĐ
303052 978-604-2-07706-4 Những truyện đồng thoại hay nhất - Khẩu súng đáng sợ Lời và minh họa: Vương Hiểu Minh Nguyễn Thúy Hà 5000 x 534-2016/CXBIPH/136-29/KĐ
303053 978-604-2-07705-7 Những truyện đồng thoại hay nhất - Chú mèo muốn làm thầy giáo Lời và minh họa: Vương Hiểu Minh Phạm Dương Đức Tùng 5000 x 534-2016/CXBIPH/135-29/KĐ
303054 978-604-2-07704-0 Những truyện đồng thoại hay nhất - Ông Gấu đãng trí Lời và minh họa: Vương Hiểu Minh Bùi Thúy Nga, Trần Trà My 5000 x 534-2016/CXBIPH/134-29/KĐ
303055 978-604-2-07703-3 Bản nhạc Con Đà Điểu Tạ Duy Anh 5000 x 534-2016/CXBIPH/133-29/KĐ
303056 978-604-2-07702-6 Truyện cổ Thụy Điển Nhiều người biên soạn Minh Châu 5000 x 534-2016/CXBIPH/132-29/KĐ
303057 978-604-2-07701-9 Truyện cổ Serbia Nhiều người biên soạn Trường Tân 5000 x 534-2016/CXBIPH/131-29/KĐ
303058 978-604-2-07700-2 Truyện cổ Bồ Đào Nha Nhiều người biên soạn Trường Tân 5000 x 534-2016/CXBIPH/130-29/KĐ
303059 978-604-2-07699-9 Truyện cổ Hàn Quốc Nhiều người biên soạn Nhiều người dịch 5000 x 534-2016/CXBIPH/129-29/KĐ
303060 978-604-2-07698-2 Kim Đồng Tô Hoài 2000 x 534-2016/CXBIPH/128-29/KĐ