Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
305241 978-604-54-3118-4 Vở luyện tập tiếng Việt 5 - Tập 1 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/9-20/ĐHSP
305242 978-604-54-3117-7 Vở luyện tập tiếng Việt 4 - Tập 2 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/8-20/ĐHSP
305243 978-604-54-3116-0 Vở luyện tập tiếng Việt 4 - Tập 1 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/7-20/ĐHSP
305244 978-604-54-3115-3 Vở luyện tập tiếng Việt 3 - Tập 2 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/6-20/ĐHSP
305245 978-604-54-3114-6 Vở luyện tập tiếng Việt 3 - Tập 1 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/5-20/ĐHSP
305246 978-604-54-3113-9 Vở luyện tập tiếng Việt 2 - Tập 2 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/4-20/ĐHSP
305247 978-604-54-3112-2 Vở luyện tập tiếng Việt 2 - Tập 1 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/3-20/ĐHSP
305248 978-604-54-3111-5 Vở luyện tập tiếng Việt 1 - Tập 2 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/2-20/ĐHSP
305249 978-604-54-1360-9 Vở luyện tập tiếng Việt 1 - Tập 1 Lê Phương Liên 5000 Nhà sách Hồng Ân 414-2016/CXBIPH/1-20/ĐHSP
305250 978-604-73-3959-4 Sổ tay hóa học Trung học cơ sở 8-9 Nguyễn Nam Khánh 1000 Đại lý Sách Diễm Khánh - 176/10 - Đặng Văn Ngữ - P14 - Q. Phú Nhuận - TPHCM 407-2016/CXBIPH/18-20/ĐHQGTPHCM