Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
307491 978-604-65-2515-8 Hỏi đáp về giáo dục hướng nghiệp và nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/8-66/LĐXH
307492 978-604-65-2514-1 Hỏi đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/7-66/LĐXH
307493 978-604-65-2513-4 Hỏi- đáp pháp luật về bảo hiểm y tế Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/6-66/LĐXH
307494 978-604-65-2512-7 Hỏi đáp Luật Đất đai Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/5-66/LĐXH
307495 978-604-65-2511-0 Đại diện lao động và pháp luật về lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/4-66/LĐXH
307496 978-604-65-2510-3 Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/3-66/LĐXH
307497 978-604-65-2509-7 Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/2-66/LĐXH
307498 978-604-65-2508-0 Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Quyết (hệ thống) 1000 Nhà sách Minh Huyền - 28 ngõ 373 đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội 1155-2016/CXBIPH/1-66/LĐXH
307499 978-604-912-587-4 Giáo trình Vật lý chất rắn đại cương TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn 1000 Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trường Đại học Đồng Nai, số 04 Lê Qúy Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 1154-2016/CXBIPH/1-16/ĐHH
307500 978-604-73-4221-1 Hệ Hỗ trợ ra Quyết định Dương Minh Đức 500 Trường Đại học Công nghệ thông tin -ĐHQGHCM, Km20 – Xa lộ Hà Nội – Ph. Linh Trung – Quận Thủ Đức – TP HCM 1185-2016/CXBIPH/14-69/ĐHQGTPHCM