Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
337681 978-604-80-1664-7 Kỷ yếu Hội thảo "Sáng tạo và phát triển đô thị - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam" Conference Proceedings "Creativity and the City - Opportunities and Challenges for Vietnam" Viện Goethe Viện Goethe 0 Viện Goethe Hà Nội 431-2016/CXBIPH/1-22/TTTT
337682 978-604-80-1675-3 Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Đặng Châm Thông 3000 x 439-2016/CXBIPH/11-21/TTTT
337683 978-604-80-1674-6 An toàn vệ sinh lao động khi làm việc trên cao Bùi Thanh Giang 3000 x 439-2016/CXBIPH/10-21/TTTT
337684 978-604-906-671-9 Quê hương Nhiều tác giả 500 CLB thơ Kỳ Anh 424-2016/CXBIPH/1-09/NA
337685 978-604-938-828-6 Nhiếp ảnh cơ bản Ben Long Trường ĐH FPT 2000 Trường Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, HN 423-2016/CXBIPH/1-07/BKHN
337686 978-604-72-1590-4 Giáo trình tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế Trường Đại học Cảnh sát nhân dân ( TS. Phạm Hồng Trung chủ biên) 800 422-2016/CXBIPH/4-1050/CAND
337687 978-604-72-1589-8 Giáo trình những vấn đề cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân ( TS. Phạm Hồng Trung chủ biên) 800 422-2016/CXBIPH/3-1050/CAND
337688 978-604-72-1588-1 Danh mục công trình khoa học Trường Đại học Cảnh sát nhân dân 350 422-2016/CXBIPH/2-1050/CAND
337689 978-604-72-1587-4 Lịch sử Trung đoàn 24 - Đoàn Trung Dũng (1946 - 2016) Sư đoàn 10- Trung đoàn Bộ binh 24 400 Sư đoàn 10- Trung đoàn 24- Thôn 2 xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum 422-2016/CXBIPH/1-1050/CAND
337690 978-604-59-5734-9 Đạo Phật của tuổi trẻ Thích Nhất Hạnh 20000 Công ty Cổ phần Sách Thái Hà - 119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội 421-2016/CXBIPH/34-29/LĐ