Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
344301 978-604-86-7380-2 12 con giáp và những năm tháng cuộc đời Hằng Nga 3000 Cty CP Sách Panda 246-2016/CXBIPH/49-03/HĐ
344302 978-604-86-8726-7 Bé yêu tô màu tập 10 : Các loại trái cây Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/48-03/HĐ
344303 978-604-86-8725-0 Bé yêu tô màu tập 9 : Các loại rau, củ Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/47-03/HĐ
344304 978-604-86-8724-3 Bé yêu tô màu tập 8 : Phương tiện giao thông Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/46-03/HĐ
344305 978-604-86-8723-6 Bé yêu tô màu tập 7 : Đồ dùng gia đình Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/45-03/HĐ
344306 978-604-86-8722-9 Bé yêu tô màu tập 6 : Động vật biển Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/44-03/HĐ
344307 978-604-86-8721-2 Bé yêu tô màu tập 5 : Động vật nuôi Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/43-03/HĐ
344308 978-604-86-8720-5 Bé yêu tô màu tập 4 : Động vật hoang dã Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/42-03/HĐ
344309 978-604-86-8719-9 Bé yêu tô màu tập 3 : Thế giới côn trùng, bò sát Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/41-03/HĐ
344310 978-604-86-8718-2 Bé yêu tô màu tập 2 : Thế giời loài hoa Huyền Linh (biên soạn) 10000 Cty Văn hóa và Truyền thông Trí Việt 246-2016/CXBIPH/40-03/HĐ