Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-331-258-4 Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân khách sạn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Chủ biên: ThS. Đỗ Thị Minh 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/32-48/DT
32 978-604-331-257-7 Giáo trình Quản trị học Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Ngọc 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/31-48/DT
33 978-604-331-256-0 Giáo trình Thống kê doanh nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Chủ biên: ThS. Nguyễn Tuấn Ngọc 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/30-48/DT
34 978-604-331-255-3 Bài giảng Nghiệp vụ văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên: ThS. Phạm Thị Lan Anh – ThS. Phan Thị Hiền Thu – ThS. Nguyễn Hoài Thu 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/29-48/DT
35 978-604-331-254-6 Giáo trình Văn hóa ẩm thực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biê: Hoàng Minh Khang – TS. Lê Anh Tuấn 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/28-48/DT
36 978-604-331-253-9 Giáo trình Xây dựng thực đơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên: CN. Hoàng Minh Khang – THS. Đỗ Việt Cường 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/27-48/DT
37 978-604-331-252-2 Bài giảng Bảo vệ môi trường và an ninh an toàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội chủ biên: Phạm Mạnh Cường 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/26-48/DT
38 978-604-331-251-5 Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Đồng chủ biên: THS. Trịnh Cao Khải – CN. Vũ Thị Hòa 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/25-48/DT
39 978-604-331-250-8 Bài giảng Pháp luật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội Chủ biên: ThS. Nguyễn Văn Lin 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/24-48/DT
40 978-604-331-249-2 Bài giảng Toán Kinh tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – Trường CĐ Du lịch Hà Nội ThS. Dương mai Huyền (Chủ biên) – ThS. Hoàng Thị Tố Loan 2000 Công ty Cp Hoa Sách. Số 32, ngõ 353/38 đường An Dương Vương, p. Phú Thượng, q. Tây Hồ, Tp, Hà Nội 1596-2021/CXBIPH/23-48/DT