Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-81-2414-4 Phát triển không gian pháp lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) cho FinTech và các lĩnh vực công nghệ mới tại Việt Nam TS. Trần Thị Quang Hồng (Chủ biên) 10000 x 3710-2021/CXBIPH/5-442/TP
32 978-604-81-2413-7 Áp dụng pháp luật hình sự - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo) GS. TS. Võ Khánh Vinh 10000 x 3710-2021/CXBIPH/4-442/TP
33 978-604-81-2412-0 Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay Viện Khoa học pháp lý, TS. Chu Thị Hoa (Chủ biên) 10000 x 3710-2021/CXBIPH/3-442/TP
34 978-604-81-2411-3 Cẩm nang thi hành án dân sự (Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung) ThS.CHV. Hoàng Thị Thanh Hoa - ThS. Nguyễn Văn Nghĩa 6000 x 3710-2021/CXBIPH/2-442/TP
35 978-604-81-2410-6 Sổ công tác năm 2022 (Agenda) - Bộ Tư pháp Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp 10000 x 3710-2021/CXBIPH/1-442/TP
36 978-604-952-682-4 Bảng Thủy triều năm 2022 (Tập 3) Trung tâm Hải Văn 1000 Trung tâm Hải văn (số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội) 3707-2021/CXBIPH/3-806/BaĐ
37 978-604-952-681-7 Bảng Thủy triều năm 2022 (tập 2) Trung tâm Hải Văn 1000 Trung tâm Hải văn (số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội) 3707-2021/CXBIPH/2-806/BaĐ
38 978-604-952-680-0 Bảng Thủy triều năm 2022 (Tập 1) Trung tâm Hải Văn 1000 Trung tâm Hải văn (số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội) 3707-2021/CXBIPH/1-806/BaĐ
39 978-604-51-7692-4 Kỷ yếu ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân sự tỉnh Bắc Giang (1997-2021) Đảng ủy quân sự tỉnh Bắc Giang, Ủy ban kiểm tra 700 x 3706-2021/CXBIPH/9-92/QĐND
40 978-604-51-7691-7 Lịch sử Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu 1 (1946-2021) Đảng bộ Quân khu 1, Đảng ủy Cục Hậu cần 1000 x 3706-2021/CXBIPH/8-92/QĐND