Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-51-7690-0 Hướng dẫn kiểm tra, khắc phục hư hỏng awngten VSAT ORSAT AL-7103 MKII Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh cảnh sát biển 500 x 3706-2021/CXBIPH/7-92/QĐND
42 978-604-51-7689-4 Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - Biên niên sự kiện (2011-2021) Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng 2000 Bộ Tư lệnh 86, Số 4 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội 3706-2021/CXBIPH/6-92/QĐND
43 978-604-51-7688-7 Lịch sử Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (2011-2021) Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng 2000 Bộ Tư lệnh 86, Số 4 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội 3706-2021/CXBIPH/5-92/QĐND
44 978-604-51-7687-0 Giáo trình xây dụng nền đường và các công trình trên đường (dùng cho đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng cầu đường) Bộ Quốc phòng - Học viện Kỹ thuật quân sự 100 Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm,Hà Nội 3706-2021/CXBIPH/4-92/QĐND
45 978-604-51-7686-3 Giáo trình tổ chức hệ thống đường, bến vượt (dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành xây dựng cầu đường) Bộ Quốc phòng - Học viện Kỹ thuật quân sự 100 Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3706-2021/CXBIPH/3-92/QĐND
46 978-604-51-7685-6 Giáo trình công tác kỹ thuật công binh trong thời bình (dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành xe máy công binh) Bộ Quốc phòng - Học viện Kỹ thuật quân sự 100 Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 3706-2021/CXBIPH/2-92/QĐND
47 978-604-51-7684-9 Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Hàng Mã (1930-2015) Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Ban chấp hành Đảng bộ phường Hàng Mã 2000 x 3706-2021/CXBIPH/1-92/QĐND
48 978-604-75-2048-0 Thực trạng nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020 Cục Thống kê tỉnh Hải Dương 300 x 3704-2021/CXBIPH/6-23/TK
49 978-604-75-2047-3 Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Kiên Giang Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang 300 x 3704-2021/CXBIPH/5-23/TK
50 978-604-75-2046-6 Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi 200 x 3704-2021/CXBIPH/4-23/TK