Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
71 978-604-70-3148-1 Ehon Nhật Bản 0-4 tuổi - Xuống biển tìm xem ai giấu cái gì Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/15-452/VHDT
72 978-604-70-3147-4 Ehon Nhật Bản 0-4 tuổi - Vào rừng tìm xem ai giấu cái gì Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/14-452/VHDT
73 978-604-70-3146-7 Ehon cho trẻ 0-6 tuổi - Âm thanh quanh bé - Leng… Keng…Khám phá thế giới âm thanh của các bạn phương tiện giao thông Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/13-452/VHDT
74 978-604-70-3145-0 Ehon cho trẻ 0-6 tuổi - Âm thanh quanh bé - Tùng… Tùng… Khám phá thế giới âm thanh của các bạn đồ vật xung quanh Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/12-452/VHDT
75 978-604-70-3144-3 Ehon cho trẻ 0-6 tuổi - Âm thanh quanh bé - Ùm… Bò… Khám phá thế giới âm thanh của các bạn động vật thân quen Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/11-452/VHDT
76 978-604-70-3143-6 Ehon Nhật Bản 0-3 tuổi - Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé - Bạn màu gì vậy? Đoán xem màu này của bạn động vật nào. Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/10-452/VHDT
77 978-604-70-3142-9 Ehon Nhật Bản 0-3 tuổi - Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé - Bạn ăn gì vậy? Đoán xem các bạn động vật thích ăn gì. Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/9-452/VHDT
78 978-604-70-3141-2 Ehon Nhật Bản 0-3 tuổi - Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé - Bạn là ai vậy? Đoán xem đây là bóng của bạn động vật nào. Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/8-452/VHDT
79 978-604-70-3140-5 Ehon Nhật Bản 0-3 tuổi - Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé - Bạn ở đâu vậy? Đoán xem các bạn động vật sống ở đâu. Fuku Mitsu 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/7-452/VHDT
80 978-604-70-3139-9 Ehon Nhật Bản -Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé - Bé thích ăn món nào nhỉ - Tách tách!! Hạt mở ra! Misaki Kirimaru 8000 Công Ty TNHH Sách Wabooks - 16 ngách 278/11 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 1585-2021/CXBIPH/6-452/VHDT