Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-51-7197-4 Bài học cuộc sống - Không bao giờ gục ngã Vân Phong (Sưu tầm, tuyển chọn) 1000 x Công ty cổ phần tri thức văn hóa sách Việt Nam, số 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1321-2021/CXBIPH/3-33/QĐND
2 978-604-51-7196-7 Từ miền đất võ Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Kim Hùng; Nguyễn Sỹ Long thể hiện 2000 x 1321-2021/CXBIPH/2-33/QĐND
3 978-604-51-7195-0 Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945 Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Như Khôi (chủ biên) 1000 Công ty cổ phần tri thức văn hóa sách Việt Nam, số 44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 1321-2021/CXBIPH/1-33/QĐND
4 978-604-965-526-5 Chỉ thị gen chức năng trong chọn giống lúa TS. Huỳnh Kỳ, TS. Nguyễn Châu Thanh Tùng 1000 x 1341-2021/CXBIPH/2-54/DHCT
5 978-604-965-525-8 Giáo trình Sản xuất sạch hơn TS. Đoàn Thị Kiều Tiên, TS. La Bảo Trúc Ly, TS. Trần Ngọc Quý, ThS. Đinh Thị Kiều Oanh, ThS. Lê Trí Ân 1000 Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 1341-2021/CXBIPH/1-54/DHCT
6 978-604-0-27536-3 Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi các hoạt động bảo vệ môi trường Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 100000 x 1345-2021/CXBIPH/33-1089/GD
7 978-604-0-27535-6 Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 4 – 5 tuổi các hoạt động bảo vệ môi trường Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 100000 x 1345-2021/CXBIPH/32-1089/GD
8 978-604-0-27534-9 Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi các hoạt động bảo vệ môi trường Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 100000 x 1345-2021/CXBIPH/31-1089/GD
9 978-604-0-27533-2 Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 18 tháng tuổi Nguyễn Thị Thanh Huyền 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/30-1089/GD
10 978-604-0-27532-5 Bộ đồ dùng giúp trẻ chơi và làm quen với phương tiện, quy định giao thông Phạm Hồng Hạnh 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/29-1089/GD