Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-58-7376-2 Hoa Sala của Bí - Follow the wise buffalo - Học theo trâu già Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/17-156/THTPHCM
2 978-604-58-7347-2 Hoa Sala của Bí - Honesty and Compassion - Trung thực & Từ bi Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/16-156/THTPHCM
3 978-604-58-7423-3 Hoa Sala của Bí - Crabs can feel Pain - Cua cũng biết đau Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/15-156/THTPHCM
4 978-604-58-7422-6 Hoa Sala của Bí - Helping a Friend in Need - Giúp đỡ em nhỏ Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/14-156/THTPHCM
5 978-604-58-7487-5 Hoa Sala của Bí - White Lie - Nói lời dối vô ý Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/13-156/THTPHCM
6 978-604-58-7484-4 Hoa Sala của Bí - Helping a Friend in Need - Giúp đỡ em nhỏ Lời: Nhà của Tía- Vẽ: Brain Huy 10000 CÔNG TY TNHH BTE BUT - 168 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/12-156/THTPHCM
7 978-604-58-7479-0 Chuyện ba người - Tập truyện ngắn Nguyễn Trọng Thùy 500 Nguyễn Trọng Thùy - Số 99/3B, Đường số 10, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/11-156/THTPHCM
8 978-604-58-7475-2 BIẾT (CITTA – TÂM) Tập 4 Trương Công Dũng - Đặng Đức Trọng 2000 Trương Công Dũng - 67 Hoàng Kế Viêm, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/10-156/THTPHCM
9 978-604-58-7427-1 BIẾT (CITTA – TÂM) Tập 3 Trương Công Dũng - Đặng Đức Trọng 2000 Trương Công Dũng - 67 Hoàng Kế Viêm, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/9-156/THTPHCM
10 978-604-58-7335-9 BIẾT (CITTA – TÂM) Tập 2 Trương Công Dũng - Đặng Đức Trọng 2000 Trương Công Dũng - 67 Hoàng Kế Viêm, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/8-156/THTPHCM