Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
1 978-604-65-4776-1 Sổ tay đảng viên Minh Hùng 5000 Trung tâm sách Pháp luật và Văn Hóa Đất Việt; Địa chỉ: 44/14A Đường số 2 - P.Bình Hòa-Q.Bình Tân-TP Hồ Chí Minh 574-2020/CXBIPH/5-31/LĐXH
2 978-604-65-4775-4 Kế toán tài chính 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường đại học mở Hà Nội 200 Công ty cổ phần in Hà Nội: Lô 6B CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 574-2020/CXBIPH/4-31/LĐXH
3 978-604-65-4774-7 Kế toán hành chính sự nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường đại học mở Hà Nội 200 Công ty cổ phần in Hà Nội: Lô 6B CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 574-2020/CXBIPH/3-31/LĐXH
4 978-604-65-4773-0 Ứng dụng bản đồ tư duy/Để khám phá tính sáng tạo và giải quyết vấn đề Joyce Wycoff Thanh Vân, Việt Hà 10000 Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 574-2020/CXBIPH/2-31/LĐXH
5 978-604-65-4772-3 Tỷ phú bán giày Tony Hsieh Hoàng Thị Minh Hiếu 10000 Công ty Cổ phần Sách Alpha, Số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 574-2020/CXBIPH/1-31/LĐXH
6 978-604-61-6897-3 Đạo Cao đài góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đinh Quang Tiến 500 Ông Đinh Quang Tiến, Vụ Cao đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915087775 575-2020/CXBIPH/18-20/TG
7 978-604-61-6896-6 Đạo Cao đài ở Việt Nam Đinh Quang Tiến 500 Ông Đinh Quang Tiến, Vụ Cao đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915087775 575-2020/CXBIPH/17-20/TG
8 978-604-61-6895-9 Giá trị văn hóa của đạo Cao đài Đinh Quang Tiến 500 Ông Đinh Quang Tiến, Vụ Cao đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915087775 575-2020/CXBIPH/16-20/TG
9 978-604-61-6894-2 Hiến chương Hội thánh Cao đài ban chỉnh đạo Hội thánh Cao đài ban Chỉnh đạo 2000 Ông Đinh Quang Tiến, Vụ Cao đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915087775 575-2020/CXBIPH/15-20/TG
10 978-604-61-6893-5 Hiến chương Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư đạo 500 Ông Đinh Quang Tiến, Vụ Cao đài - Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915087775 575-2020/CXBIPH/14-20/TG