Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198641 978-604-57-1397-6 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành Quốc hội, Chính phủ 2000 x 1880-2016/CXBIPH/4-25/CTQG
198642 978-604-57-1882-7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn Thượng tướng, PGS.TS. Tô Lâm 5000 x 1880-2016/CXBIPH/3-25/CTQG
198643 978-604-57-1847-6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân Thượng tướng. PGS.TS. Tô Lâm ( Chủ biên ) 5000 x 1880-2016/CXBIPH/2-25/CTQG
198644 978-604-57-2536-8 Tổng thống Obama - Ba ngày trên đất Việt Thông tấn xã Việt Nam 3000 x 1880-2016/CXBIPH/1-25/CTQG
198645 978-604-61-3795-5 Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thanh Xuân 1000 Ông Nguyễn Thanh Xuân, 36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0912002309 1899-2016/CXBIPH/7-108/TG
198646 978-604-61-3794-8 Một số tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thanh Xuân 1000 Ông Nguyễn Thanh Xuân, 36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0912002309 1899-2016/CXBIPH/6-108/TG
198647 978-604-61-3793-1 Tư vấn mục vụ có chiến lược Tiến sỹ David G. Benner Phạm Xuân Thiều & Lan Khuê 1000 Bà Trần Thị Ngọc Thi, Công ty TNHH DV-TM-SX-In Thiên Ngôn, 134/8 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903383654 1899-2016/CXBIPH/5-108/TG
198648 978-604-61-3792-4 Lịch sử giáo lý cơ đốc L. Berkhof Ban dịch thuật Viện Thánh kinh thần học 1000 Bà Trần Thị Ngọc Thi, Công ty TNHH DV-TM-SX-In Thiên Ngôn, 134/8 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903383654 1899-2016/CXBIPH/4-108/TG
198649 978-604-61-3791-7 Niềm tin và đức tin Công Nghĩa Tụ 500 Ông Công Văn Tụ, Hội thánh Tin lành Hà Nội, số 2 Ngõ Trạm, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 01992195974 1899-2016/CXBIPH/3-108/TG
198650 978-604-61-3790-0 Mục liên sám pháp Phúc Tuệ 5000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903800274 1899-2016/CXBIPH/2-108/TG