Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198651 978-604-61-3789-4 Truyền thuyết cao tăng Trung Hoa Thái Tiễn Trần Yên Thảo 500 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903800274 1899-2016/CXBIPH/1-108/TG
198652 978-604-55-1617-1 Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu Kim Ran Do Kim Ngân 10000 Cty CP VH&TT Nhã Nam - 59 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1894-2016/CXBIPH/1-93/HN
198653 978-604-88-3094-6 Friendship Hà Mi - Hồng Lam 3000 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển Phúc Minh, Số 1 TT Cục đối ngoại, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1864-2016/CXBIPH/3-60/DT
198654 978-604-88-3093-9 Twinkle Little Star Hà Mi - Hồng Lam 3000 Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển Phúc Minh, Số 1 TT Cục đối ngoại, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1864-2016/CXBIPH/2-60/DT
198655 978-604-88-3092-2 Để dòng sông trôi Vị Tịch Sanshiri 2000 Công ty TNHH Sách và Truyền thông Việt Nam (Nhật Hướng) 23/56/376 đường Bưởi, Hà Nội 1864-2016/CXBIPH/1-60/DT
198656 978-604-0-09141-3 Sách điện tử Iseebooks - Thực hành Âm nhạc 5 - Tập hai Hà Việt Chương 30000 x 1891-2016/CXBIPH/7-824/GD
198657 978-604-0-09140-6 Sách điện tử Iseebooks - Thực hành Âm nhạc 5 - Tập một Hà Việt Chương 30000 x 1891-2016/CXBIPH/6-824/GD
198658 978-604-0-09139-0 Sách điện tử Iseebooks - Thực hành Âm nhạc 4 - Tập hai Hà Việt Chương 30000 x 1891-2016/CXBIPH/5-824/GD
198659 978-604-0-09138-3 Sách điện tử Iseebooks - Thực hành Âm nhạc 4 - Tập một Hà Việt Chương 30000 x 1891-2016/CXBIPH/4-824/GD
198660 978-604-0-09137-6 Sách điện tử Iseebooks - Thực hành Âm nhạc 3 Hà Việt Chương 30000 x 1891-2016/CXBIPH/3-824/GD