Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198651 978-604-65-2444-1 Giáo trình Máy xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Nguyễn Hồng Nam, Ths. Trịnh Bá Hiển, Ths. Đặng Đình Vệ 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/12-36/LĐXH
198652 978-604-65-2443-4 Giáo trình Lắp ráp và bảo trì máy tính Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/11-36/LĐXH
198653 978-604-65-2442-7 Giáo trình Hệ thống điều hòa trung tâm Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Nguyễn Quốc Huy, Ths. Nguyễn Đăng Ninh 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/10-36/LĐXH
198654 978-604-65-2441-0 Giáo trình Đo lường điện lạnh Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Đỗ Văn Dương, Ths. Trần Văn Trình, Ths. Vũ Tuấn Sinh 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/9-36/LĐXH
198655 978-604-65-2440-3 Giáo trình Đo lường điện tử Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Đỗ Văn Dương, Ths. Trần Văn Trình, CN. Nguyễn Huy Toàn 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/8-36/LĐXH
198656 978-604-65-2439-7 Giáo trình Kỹ thuật cảm biến Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Phạm Thị Thúy Hòa, Ths. Vũ Quang Vịnh, KS. Vũ Việt Hào 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/7-36/LĐXH
198657 978-604-65-2438-0 Giáo trình Điều khiển điện khí nén Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Bùi Văn Sáu, Ths. Lê Minh Cường, Ths. Nguyễn Văn Dũng 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/6-36/LĐXH
198658 978-604-65-2437-3 Giáo trình PLC cơ bản Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh - Ths. Phạm Thị Thùy Linh, Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, Ths. Đỗ Thị Hằng 3000 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh 590-2016/CXBIPH/5-36/LĐXH
198659 978-604-65-2436-6 Giáo trình An toàn và vệ sinh lao động (dùng trong các trường Trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế) GS. TS Đặng Đình Đào - PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn 1000 GS. TS Đặng Đình Đào - 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 590-2016/CXBIPH/4-36/LĐXH
198660 978-604-65-2435-9 Giáo trình An toàn và vệ sinh lao động (dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế) GS. TS Đặng Đình Đào - PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn 1000 GS. TS Đặng Đình Đào - 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 590-2016/CXBIPH/3-36/LĐXH