Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198671 978-604-954-556-6 Quê nhà Nguyễn Tám 2000 x Tác giả 713-2017/CXBIPH/26-52/VH
198672 978-604-954-555-9 Phác họa toàn cảnh sinh hoạt 20 năm Văn học Nghệ thuật Miền Nam (1954 - 1975) – tập 2 Du Tử Lê 5000 Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 940 đường 3/2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 713-2017/CXBIPH/25-52/VH
198673 978-604-954-554-2 Phác họa toàn cảnh sinh hoạt 20 năm Văn học Nghệ thuật Miền Nam (1954 - 1975) – tập 1 Du Tử Lê 5000 Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam, 940 đường 3/2, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh 713-2017/CXBIPH/24-52/VH
198674 978-604-954-553-5 Nguyễn Nhuận Hồng Phương tuyển tập Nguyễn Nhuận Hồng Phương 3000 x Tác giả 713-2017/CXBIPH/23-52/VH
198675 978-604-954-552-8 Người đi từ bến sông Nguyễn Hạnh Hiếu 2000 x Tác giả 713-2017/CXBIPH/22-52/VH
198676 978-604-954-551-1 Mùa lá rụng trong vườn Ma Văn Kháng 5000 Công ty Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội. 713-2017/CXBIPH/21-52/VH
198677 978-604-954-550-4 Một mình một ngựa Ma Văn Kháng 5000 Công ty Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội. 713-2017/CXBIPH/20-52/VH
198678 978-604-954-549-8 Mã Giang Lân - Tuyển tập nghiên cứu phê bình (tập 2) Mã Giang Lân 1000 Trung tâm kinh doanh xuất bản và phát hành sách, 16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội 713-2017/CXBIPH/19-52/VH
198679 978-604-954-548-1 Mã Giang Lân - Tuyển tập nghiên cứu phê bình (tập 1) Mã Giang Lân 1000 Trung tâm kinh doanh xuất bản và phát hành sách, 16 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội 713-2017/CXBIPH/18-52/VH
198680 978-604-954-547-4 Lý Hoài Xuân tác phẩm chọn lọc Lý Hoài Xuân 2000 x Tác giả 713-2017/CXBIPH/17-52/VH