Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198681 978-604-948-519-0 Thể nghiệm về cái chết Thích Đạt Ma Khế Định 5000 Công ty TNHH TM và Dịch vụ VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP. HCM 2045-2016/CXBIPH/26-35/HĐ
198682 978-604-948-518-3 Bé với kỹ năng sống (tập 3) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/25-35/HĐ
198683 978-604-948-517-6 Bé với kỹ năng sống (tập 2) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/24-35/HĐ
198684 978-604-948-516-9 Bé với kỹ năng sống (tập 1) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/23-35/HĐ
198685 978-604-948-515-2 Bé với thế giới xung quanh (tập 3) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/22-35/HĐ
198686 978-604-948-514-5 Bé với thế giới xung quanh (tập 2) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/21-35/HĐ
198687 978-604-948-513-8 Bé với thế giới xung quanh (tập 1) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/20-35/HĐ
198688 978-604-948-512-1 Bé với toán (tập 3) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/19-35/HĐ
198689 978-604-948-511-4 Bé với toán (tập 2) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/18-35/HĐ
198690 978-604-948-510-7 Bé với toán (tập 1) Lê Thị Xôn Ngô Thị Phương 1000 Công ty CP In Sách việt Nam , 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/17-35/HĐ