Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198681 978-604-80-1695-1 Sở Thượng làng cổ ven đô - truyền thống di sản văn hóa Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội; Ban khánh tiết làng Sở Thượng (Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) 2500 Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội; Ban khánh tiết làng Sở Thượng (Phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội) 578-2016/CXBIPH/1-27/TTTT
198682 978-604-57-2350-0 Xây dựng con người Việt Nam - từ góc độ truyền thống Tiến sĩ Cao Thu Hằng 500 x 574-2016/CXBIPH/24-06/CTQG
198683 978-604-57-2349-4 Tìm hiểu các quy định pháp luật về mua và sở hữu căn hộ chung cư Trần Thị Minh 1000 x 574-2016/CXBIPH/23-06/CTQG
198684 978-604-57-2348-7 Cẩm nang tra cứu pháp luật về Đất đai Thạc sĩ Phạm Hoài Huấn 1000 x 574-2016/CXBIPH/22-06/CTQG
198685 978-604-57-2347-0 Cẩm nang tra cứu pháp luật về Doanh nghiệp Thạc sĩ Phạm Hoài Huấn 4000 x 574-2016/CXBIPH/21-06/CTQG
198686 978-604-57-2346-3 Hỏi đáp Môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1500 x 574-2016/CXBIPH/20-06/CTQG
198687 978-604-57-2345-6 Vận dụng dạy học hợp tác trong giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn ở đại học quân sự TS. Phan Văn Ty 500 x 574-2016/CXBIPH/19-06/CTQG
198688 978-604-85-0499-1 Chuyên đề sức khỏe (tập 1) Nhiều tác giả 150000 Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ 560-2016/CXBIPH/5-33/TDTT
198689 978-604-85-0498-4 Luật cầu mây Tổng cục Thể dục thể thao 550 x 560-2016/CXBIPH/4-33/TDTT
198690 978-604-85-0497-7 Quản lý học thể dục thể thao Viện Khoa học thể dục thể thao 1000 x 560-2016/CXBIPH/3-33/TDTT