Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198701 978-604-948-499-5 Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô chở người (xe con bốn chỗ), xe taxi (theo nghị định số 46/2016/nđ-cp ngày 26/5/2016 của chính phủ Chính Phủ 3000 Công ty cp phát triển giáo dục khai minh , số 30 ngách 673/61/35 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/6-35/HĐ
198702 978-604-948-498-8 các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, đường bộ đối với xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (theo nghị định số 46/2016/nđ-cp ngày 26/5/2016 của chính phủ) Chính Phủ 3000 Công ty cp phát triển giáo dục khai minh , số 30 ngách 673/61/35 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/5-35/HĐ
198703 978-604-948-497-1 Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe, mô tô, xe máy, xe gắn máy, xe máy điện, các loại xe tương tự xe gắn máy (theo nghị đinh quy định số 46/2016/nđ-cp ngày 26/5/2016 của chính phủ) Chính Phủ 3000 Công ty cp phát triển giáo dục khai minh , số 30 ngách 673/61/35 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/4-35/HĐ
198704 978-604-948-496-4 Các quy định xử phạt, vi phạm hành chính, trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện, xe thô sơ và người đi bộ ( theo nghị định số 46/2016/nđ-cp ngày 26/5/2016 của chính phủ) Chính Phủ 3000 Công ty cp phát triển giáo dục khai minh , số 30 ngách 673/61/35 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/3-35/HĐ
198705 978-604-948-495-7 Hỏi – đáp, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (theo tinh thần Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016 ) Đại tá, KS. Trần Sơn 3000 Công ty cp phát triển giáo dục khai minh , số 30 ngách 673/61/35 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Thành Trì, Hà Nội 2045-2016/CXBIPH/2-35/HĐ
198706 978-604-948-494-0 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( theo chỉ thị số: 05-CT/TW) Tăng Bình - Ngọc Tuyền (hệ thống) 1000 TT giới thiệu sách Thành Phát: 14G8, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM 2045-2016/CXBIPH/1-35/HĐ
198707 978-604-59-6553-5 April Gallery - Seed 2 - A1 (Apax English by April) Chungdahm Learning Incorporation 5000 Công ty Cổ Phần Anh Ngữ Toàn Cầu - Số 149 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2043-2016/CXBIPH/12-138/LĐ
198708 978-604-59-6552-8 April Atelier Practice book - Seed 2 - A1 (Apax English by April) Chungdahm Learning Incorporation 5000 Công ty Cổ Phần Anh Ngữ Toàn Cầu - Số 149 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2043-2016/CXBIPH/11-138/LĐ
198709 978-604-59-6551-1 April Gallery - Seed 1 - A1 (Apax English by April) Chungdahm Learning Incorporation 5000 Công ty Cổ Phần Anh Ngữ Toàn Cầu - Số 149 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2043-2016/CXBIPH/10-138/LĐ
198710 978-604-59-6550-4 April Atelier Practice book - Seed 1 - A1 (Apax English by April) Chungdahm Learning Incorporation 5000 Công ty Cổ Phần Anh Ngữ Toàn Cầu - Số 149 Trung Kính, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 2043-2016/CXBIPH/9-138/LĐ