Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-58-7385-4 BIẾT (CITTA – TÂM) Tập 1 Trương Công Dũng - Đặng Đức Trọng 2000 Trương Công Dũng - 67 Hoàng Kế Viêm, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/7-156/THTPHCM
12 978-604-58-7470-7 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân 10 - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/6-156/THTPHCM
13 978-604-58-7467-7 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân 9 - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/5-156/THTPHCM
14 978-604-58-7466-0 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân 8 - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/4-156/THTPHCM
15 978-604-58-7426-4 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân 7 - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/3-156/THTPHCM
16 978-604-58-7425-7 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực - Chủ đề Gia đình 1 Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/2-156/THTPHCM
17 978-604-58-5700-7 Bộ Truyện tranh Gieo hạt cùng Vĩ nhân - Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn luyện nghị lực - Chủ đề môi trường 1 Cộng đồng Sống Tử Tế www.gnh.vn 20000 Cty TNHH Giáo dục Giác Ngộ (Cộng đồng Sống Tử tế) - 299/3A, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM 2467-2020/CXBIPH/1-156/THTPHCM
18 978-604-68-6675-6 Sổ liên lạc Nguyễn Phương Lan 100000 Cty TNHH Châu Phong: 2C2A, Phan Tây Hồ, p.7, q.Phú Nhuận 2452-2020/CXBIPH/4-107/VNTPHCM
19 978-604-68-6674-9 Sổ bé ngoan Nguyễn Phương Lan 100000 Cty TNHH Châu Phong: 2C2A, Phan Tây Hồ, p.7, q.Phú Nhuận 2452-2020/CXBIPH/3-107/VNTPHCM
20 978-604-68-6673-2 Ra khơi - Ấn phẩm Văn học nghệ thuật -3- 7. 2020 Nhiều tác giả 1000 Nguyễn Văn Thành, 158/15S, đường Hòa Hưng, P.13, Q.10 2452-2020/CXBIPH/2-107/VNTPHCM