Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-61-6892-8 Kinh vu lan và báo hiếu - Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Huệ Đăng 1000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903800274 575-2020/CXBIPH/13-20/TG
12 978-604-61-6891-1 Kinh dược sư bổn nguyện công đức (âm - nghĩa) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Thích Huyền Dung 1000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903800274 575-2020/CXBIPH/12-20/TG
13 978-604-61-6890-4 Kinh duy ma cật Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Phụng Chiếu Đoàn Trung Còn 500 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903800274 575-2020/CXBIPH/11-20/TG
14 978-604-61-6889-8 Xuất sắc trong giáo dục thần học: Đào tạo lãnh đạo hội thánh hiệu quả Steven A. Hardy Trần Thị Saralen - Lê Tuấn 500 Bà Trần Thị Xuân Thủy, Công ty TNHH Văn phẩm Hạt Giống, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 0903012234 575-2020/CXBIPH/10-20/TG
15 978-604-61-6888-1 Sách châm ngôn của vua Salomon Vietnamese Bible Association, Inc Đặng Ngọc Báu 2000 Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), số 2 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0989327538 575-2020/CXBIPH/9-20/TG
16 978-604-61-6887-4 Kinh thánh Cựu ước và Tân ước - Bản dịch mới - The NET Bible Old and New Testament Vietnamese Bible, Inc 10000 Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), số 2 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0989327538 575-2020/CXBIPH/8-20/TG
17 978-604-61-6886-7 Hiền như cỏ - As gentle as grass Thích Chân Quang 1500 Ông Võ Chí Công, Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 02838462646 575-2020/CXBIPH/7-20/TG
18 978-604-61-6885-0 Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú 01 Thích Chân Quang 1500 Ông Võ Chí Công, Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 02838462646 575-2020/CXBIPH/6-20/TG
19 978-604-61-6884-3 Bài học trường Chúa Nhật - Các sách tiểu tiên tri - Từ Ô-sê đến Ma-la-chi - Giáo viên (tập 3) (Từ Ha-ba-cúc đến Ma-la-chi) Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) - Tổng Liên hội - Ủy ban Cơ đốc Giáo dục 1000 Bà Trần Thị Ngọc Thi, Công ty TNHH DV-TM-SX-In Thiên Ngôn, 134/8 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903383654 575-2020/CXBIPH/5-20/TG
20 978-604-61-6883-6 Bài học trường Chúa Nhật - Các sách tiểu tiên tri - Từ Ô-sê đến Ma-la-chi - Học viên (tập 3) (Từ Ha-ba-cúc đến Ma-la-chi) Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) - Tổng Liên hội - Ủy ban Cơ đốc Giáo dục 2000 Bà Trần Thị Ngọc Thi, Công ty TNHH DV-TM-SX-In Thiên Ngôn, 134/8 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903383654 575-2020/CXBIPH/4-20/TG