Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-9859-00-7 Truyện tranh tuổi thần tiên - Đàn ngỗng trời Minh Long biên soạn 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/14-171/VH
12 978-604-9853-99-9 Truyện tranh tuổi thần tiên - Củ cải trắng Minh Long biên soạn 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/13-171/VH
13 978-604-9853-98-2 Truyện tranh tuổi thần tiên - Chú thỏ tinh khôn Minh Long biên soạn 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/12-171/VH
14 978-604-9853-97-5 Truyện tranh tuổi thần tiên - Cây táo thần Minh Long biên soạn 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/11-171/VH
15 978-604-9853-96-8 Truyện tranh tuổi thần tiên - Cáo, thỏ và gà trống Minh Long biên soạn 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/10-171/VH
16 978-604-9853-95-1 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi - Thánh Gióng Lời Minh Long, tranh Khánh Hòa 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/9-171/VH
17 978-604-9853-94-4 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi - Thạch Sanh Lời Minh Long, tranh Khánh Hòa 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/8-171/VH
18 978-604-9853-93-7 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi - Tấm Cám Lời Minh Long, tranh Khánh Hòa 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/7-171/VH
19 978-604-9853-92-0 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi - Sự tích trầu cau Lời Minh Long, tranh Khánh Hòa 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/6-171/VH
20 978-604-9853-91-3 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu nhi - Sọ Dừa Lời Minh Long, tranh Khánh Hòa 10000 Cty TNHH MTV TM&DV Văn hóa Minh Long, LK 02 - 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 3143-2019/CXBIPH/5-171/VH