Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-0-27531-8 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ nhà trẻ Nguyễn Thị Hiếu 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/28-1089/GD
12 978-604-0-27530-1 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi (Theo chủ đề) Lan Anh - Thu Hằng 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/27-1089/GD
13 978-604-0-27529-5 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi (Theo chủ đề) Nguyễn Thị Hiếu - Đoàn Phùng Thuý Liên 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/26-1089/GD
14 978-604-0-27528-8 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi (Theo chủ đề) Nguyễn Tuyết - Hồng Thu 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/25-1089/GD
15 978-604-0-27527-1 Bộ đồ dùng giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với toán (Dành cho giáo viên) Nguyễn Thanh Giang 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/24-1089/GD
16 978-604-0-27526-4 Bộ đồ dùng giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với toán (Dành cho giáo viên) Nguyễn Thanh Giang 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/23-1089/GD
17 978-604-0-27525-7 Bộ đồ dùng giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với toán (Dành cho giáo viên) Nguyễn Thanh Giang 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/22-1089/GD
18 978-604-0-27524-0 OpenMath – Grade 1 Đặng Minh Tuấn (chủ biên) – Trần Thị Thu Hiền – Đặng Thị Giang – Ngô Ngọc Trâm 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/21-1089/GD
19 978-604-0-27523-3 Hãy biết yêu bản thân – Bé nhỏ chẳng thích đâu! Laura Ellen Anderson Thu Nga 50000 x 1345-2021/CXBIPH/20-1089/GD
20 978-604-0-27522-6 Hãy biết yêu bản thân – Không nói không chịu được! Laura Ellen Anderson Thu Nga 50000 x 1345-2021/CXBIPH/19-1089/GD