Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-0-19468-8 Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 - Khoa học xã hội, tập hai Lê Thông - Nguyễn Xuân Trường - Trần Văn Thắng (Đồng Chủ biên) - Nguyễn Mạnh Hưởng - Lê Mỹ Phong - Phí Công Việt 100000 x 4192-2019/CXBIPH/6-1442/GD
12 978-604-0-19467-1 Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 - Khoa học xã hội, tập một Lê Thông - Nguyễn Xuân Trường - Trần Văn Thắng (Đồng Chủ biên) - Nguyễn Mạnh Hưởng - Lê Mỹ Phong - Phí Công Việt 100000 x 4192-2019/CXBIPH/5-1442/GD
13 978-604-0-19466-4 Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020 - môn Ngữ Văn Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)- Phạm Thị Thu Hiền- Phạm Thị Huệ 100000 x 4192-2019/CXBIPH/4-1442/GD
14 978-604-0-19465-7 Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 - Môn Toán Phạm Đức Tài (Chủ biên) - Nguyễn Ngọc Hải - Lại Tiến Minh 200000 x 4192-2019/CXBIPH/3-1442/GD
15 978-604-0-19464-0 Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020- Môn Tiếng Anh Nguyễn Hữu Cương (Chủ biên) - Nguyễn Thu Hiền - Hồ Thị Thanh Huyền - Bùi Trí Vũ Nam 100000 x 4192-2019/CXBIPH/2-1442/GD
16 978-604-0-19463-3 Sổ tay hướng dẫn thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động dự án ở cấp trường Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Lăng Bình, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Hân, Vũ Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hương Lan 5000 x 4192-2019/CXBIPH/1-1442/GD
17 978-604-70-2667-8 Tiếng hát quê em Trần Phiến 500 x 4191-2019/CXBIPH/7-1351/VHDT
18 978-604-70-2666-1 Nhớ lại và suy ngẫm về Bác Hồ Nguyễn Khắc Thành 500 x 4191-2019/CXBIPH/6-1351/VHDT
19 978-604-70-2665-4 Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hóa dân gian Ngô Thị Thanh 5000 Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - Hội VHNT các DTTS Việt Nam 4191-2019/CXBIPH/5-1351/VHDT
20 978-604-70-2664-7 Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An Lương Văn Thiết 5000 Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - Hội VHNT các DTTS Việt Nam 4191-2019/CXBIPH/4-1351/VHDT