Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
200761 Phật A Di Đà Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/54-39/ThaH
200762 An lạc tâm Mạnh Tường - Hoàng Nam 20000 Công ty TNHH Mỹ thuật ứng dụng Phương Nam - Tp. Hồ Chí Minh 1848-2016/CXBIPH/53-39/ThaH
200763 Thuyền và biển Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/52-39/ThaH
200764 Hoa xuân Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/51-39/ThaH
200765 Phúc Lộc Thọ Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/50-39/ThaH
200766 Chú tiểu Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/49-39/ThaH
200767 Áo dài Việt Nam Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/48-39/ThaH
200768 Cảnh đẹp thế giới Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/47-39/ThaH
200769 Cảnh đẹp Việt Nam Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/46-39/ThaH
200770 Phong cảnh 3 miền Kiều Lan, Thúy Ngọc, Công ty CP Văn hóa Văn Lang 20000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 1848-2016/CXBIPH/45-39/ThaH