Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
200761 978-604-86-9005-2 12 cung hoàng đạo - Bản tính khó dời (Tập 2) Vương Tiểu Á, Hạ Mỹ Thúy Kim 10000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/8-07/HĐ
200762 978-604-86-9004-5 12 cung hoàng đạo - Bản tính khó dời (Tập 1) Vương Tiểu Á, Hạ Mỹ Thúy Kim 10000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/7-07/HĐ
200763 978-604-86-9003-8 Bại nhứ tàng kim ngọc Tô Du Bính Trần Đức 5000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/6-07/HĐ
200764 978-604-86-9002-1 Hủ mộc sung đống lương Tô Du Bính Trương Minh Vân 5000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/5-07/HĐ
200765 978-604-86-9001-4 Từ Bi Thành Đinh Mặc Greenrosetq 5000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/4-07/HĐ
200766 978-604-86-9000-7 Xuân Yến An Ni Bảo Bối Đào Bạch Liên 20000 Cty CP Sách IPM: 110 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội 464-2016/CXBIPH/3-07/HĐ
200767 978-604-86-8999-5 Trò chuyện với con gái về phân biệt chủng tộc Tahar Ben Jelloun Lương Thị Mai Trâm 1000 ĐH Hoa Sen - số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM 464-2016/CXBIPH/2-07/HĐ
200768 978-604-86-8998-8 Báo cáo Phong trào bảo vệ 6700 cây xanh ở Hà Nội Viên Nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường 500 Viên nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường, Giảng Võ, - Ba Đình - Hà Nội 464-2016/CXBIPH/1-07/HĐ
200769 978-604-937-083-0 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam NGND. PGS. TS Lương Công Nhớ; PGS. TS Nguyễn Cảnh Sơn; NGƯT. PGS. TS Đinh Xuân Mạnh; ThS. Hoàng Văn Thủy; ThS. Phạm ngọc Tuyền; ThS. Lê Kim Hoàn; ThS. Nguyễn Vương Thịnh; TS. Nguyễn Thanh Sơn; TS. Nguyễn Hữu Tuân; ThS. Lại Huy Thiện. 2000 x 482-2016/CXBIPH/1-32/ĐHHH
200770 978-604-0-05341-1 Để học tốt Ngữ văn 12, tập 2 Nguyễn Lê Huân - Ngô Văn Tuần 3000 Báo GDTĐ 457-2016/CXBIPH/62-248/GD