Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
203071 Lịch bàn 2017 - Hoa Lan Nhà sách Hồng Ân 2000 Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM 1697-2016/CXBIPH/4-188/HP
203072 Lịch bàn 2017 - Nội thất Nhà sách Hồng Ân 2000 Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM 1697-2016/CXBIPH/3-188/HP
203073 Lịch bàn 2017 - Phong cảnh Nhà sách Hồng Ân 2000 Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM 1697-2016/CXBIPH/2-188/HP
203074 Lịch 52 tuần Nhà sách Hồng Ân 2000 Nhà sách Hồng Ân. Địa chỉ: Số 20C, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, TP.HCM 1697-2016/CXBIPH/1-188/HP
203075 978-604-58-1441-3 Quà tặng cuộc sống Dr. Bernie S.Siegel Thu Quỳnh - Hạnh Nguyên 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/6-110/THTPHCM
203076 978-604-58-3880-8 Tại sao cần đơn giản Teo Aik Cher Việt Khoa - Việt Khương - An Bình 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/5-110/THTPHCM
203077 978-604-58-4372-7 Bí mật của may mắn Alex Rovira - Fernando Trias de Bes Khánh Thủy 9000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/4-110/THTPHCM
203078 978-604-58-4020-7 Bài học vô giá từ những điều bình dị Francis Xavier Hoàng Yến - An Bình - Ngọc Hân 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/3-110/THTPHCM
203079 978-604-58-5280-4 The best of Chicken soup for soul - Tuyển tập những câu chuyện hay nhất Jack Canfield - Mark Victor Hansen Nhiều tác giả (First News tuyển chọn) 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/2-110/THTPHCM
203080 978-604-58-5279-8 Tranh sơn mài và sơn khắc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5000 Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM - 97A Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM 1724-2016/CXBIPH/1-110/THTPHCM