Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
203071 978-604-86-8829-5 Lời gửi đời sau Lê Sỹ Tố 1000 Tác giả 305-2016/CXBIPH/11-4/HĐ
203072 978-604-86-8828-8 Đất cằn cây đỏ màu hoa Lê Sỹ Tố 1000 Tác giả 305-2016/CXBIPH/10-4/HĐ
203073 978-604-86-8827-1 Y học dự phòng ngành sản xuất chế biến thực phẩm TS. Đỗ Văn Dung - PGS. TS. Nguyễn Đức Trọng 1000 tác giả 305-2016/CXBIPH/9-4/HĐ
203074 978-604-86-8826-4 Di tích lịch sử văn hóa đình, chùa Ngô Nội (xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đình, chùa Ngô Nội 1000 Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đình, chùa Ngô Nội 305-2016/CXBIPH/8-4/HĐ
203075 978-604-86-8825-7 Cẩm nang doanh nghiệp: Tóm lược hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương (TPP) VCCI 5000 VCCI 305-2016/CXBIPH/7-4/HĐ
203076 978-604-86-8824-0 Kỷ yếu Bệnh viện Bạch Mai hội nhập và phát triển (2011 - 2016) Nhiều tác giả 2000 Bệnh viện Bạch Mai 305-2016/CXBIPH/6-4/HĐ
203077 978-604-86-8823-3 Kỷ yếu Câu lạc bộ Tình nghĩa Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại Thái Bình Bộ Công An - Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 500 Bộ Công An - Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 305-2016/CXBIPH/5-4/HĐ
203078 978-604-86-8822-6 Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam TS. Lê Trường Sơn 500 tác giả 305-2016/CXBIPH/4-4/HĐ
203079 978-604-86-8821-9 Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 12 - Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 Tiến Phát - Tiến Đạt 2000 Trung tâm phát hành sách Sài Gòn. 305-2016/CXBIPH/3-4/HĐ
203080 978-604-86-8820-2 Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2016 Nguyễn Hòa 2000 Trung tâm phát hành sách Sài Gòn. 305-2016/CXBIPH/2-4/HĐ