Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
207231 978-604-949-085-9 Sách của những bí mật - Tập 1 Osho Nguyễn Trung Giang - Nguyễn Đình Hách 2000 Nhà sách Hoa Sen: 157/68/66 Dương Bá Trạc, P1, Q8, Tp. HCM 24-2017/CXBIPH/91-01/HĐ
207232 978-604-951-267-4 Tâm thị Nhiều tác giả 1000 Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa 24-2017/CXBIPH/90-01/HĐ
207233 978-604-951-266-7 Cậu giời phố huyện Tố Vĩ 500 Tác giả: 24-2017/CXBIPH/89-01/HĐ
207234 978-604-949-789-6 Nguyễn Khắc Cần - Nhà cách mạng Việt Nam tiêu biểu đầu thế kỷ XX Nguyễn Mạnh Tấn 500 Tác giả: 24-2017/CXBIPH/88-01/HĐ
207235 978-604-951-265-0 Những lời dạy của đức Phật - quyển 1 Diệu Pháp biên soạn 3000 Phan Thị Lan Anh, 75 Bạch Đằng, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM 24-2017/CXBIPH/87-01/HĐ
207236 978-604-951-264-3 Bài kinh về đặc tính vô ngã Thiền sư Mahasi Sayadaw Diệu Pháp 3000 Phan Thị Lan Anh, 75 Bạch Đằng, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM 24-2017/CXBIPH/86-01/HĐ
207237 978-604-951-263-6 Đằng sau những bản án: Những bài bào chữa của tôi trong các vụ án hình sự LS: Nguyễn Đăng Trừng 10000 Công ty CP Văn hóa sách Sài Gòn, 97 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM 24-2017/CXBIPH/85-01/HĐ
207238 978-604-951-262-9 Kỷ yếu kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung cấp Phật học Liễu Quán - Phú Yên Nhiều tác giả 3000 Hoàng Minh Phú, 40 Cù Lao, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 24-2017/CXBIPH/84-01/HĐ
207239 978-604-951-261-2 Thiền căn bản Đại sư Trí Khải Thích Thanh Từ 3000 Thiền viện Hương Hải, xã Phước Thái, Long Thành, tỉnh Đồng Nai 24-2017/CXBIPH/83-01/HĐ
207240 978-604-951-260-5 Kinh Kim cang giảng giải Thích Thanh Từ 3000 Thiền viện Hương Hải, xã Phước Thái, Long Thành, tỉnh Đồng Nai 24-2017/CXBIPH/82-01/HĐ