Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
207231 978-604-86-8825-7 Cẩm nang doanh nghiệp: Tóm lược hiệp định đối tác xuyên Thái bình Dương (TPP) VCCI 5000 VCCI 305-2016/CXBIPH/7-4/HĐ
207232 978-604-86-8824-0 Kỷ yếu Bệnh viện Bạch Mai hội nhập và phát triển (2011 - 2016) Nhiều tác giả 2000 Bệnh viện Bạch Mai 305-2016/CXBIPH/6-4/HĐ
207233 978-604-86-8823-3 Kỷ yếu Câu lạc bộ Tình nghĩa Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại Thái Bình Bộ Công An - Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 500 Bộ Công An - Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 305-2016/CXBIPH/5-4/HĐ
207234 978-604-86-8822-6 Giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật Việt Nam TS. Lê Trường Sơn 500 tác giả 305-2016/CXBIPH/4-4/HĐ
207235 978-604-86-8821-9 Điều lệ Đảng và văn kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa 12 - Các quy định mới về nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 Tiến Phát - Tiến Đạt 2000 Trung tâm phát hành sách Sài Gòn. 305-2016/CXBIPH/3-4/HĐ
207236 978-604-86-8820-2 Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2016 Nguyễn Hòa 2000 Trung tâm phát hành sách Sài Gòn. 305-2016/CXBIPH/2-4/HĐ
207237 978-604-88-2573-7 Chị Hằng Nga kể chuyện - Những câu chuyện phép thuật (Tập 6) - kèm CD Trịnh Minh Thanh (Sưu tầm & kể lại) 3000 Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng 289-2016/CXBIPH/9-11/DT
207238 978-604-88-2572-0 Chị Hằng Nga kể chuyện - Những cuộc phiêu lưu kỳ thú (Tập 5) - kèm CD Trịnh Minh Thanh (Sưu tầm & kể lại) 3000 Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng 289-2016/CXBIPH/8-11/DT
207239 978-604-88-2571-3 Chị Hằng Nga kể chuyện - Chuyện về tình cảm gia đình (Tập 4) - kèm CD Trịnh Minh Thanh (Sưu tầm & kể lại) 3000 Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng 289-2016/CXBIPH/7-11/DT
207240 978-604-86-8819-6 Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng Dân sự, Luật Thi hành án Dân sự 2015 Quốc hội 1000 Nhà sách Thời Đại 305-2016/CXBIPH/1-4/HĐ