Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
268141 978-604-58-4966-8 Học tốt Ngữ văn 6 - Toàn tập TS. Phạm Minh Diệu (Chủ biên) 6000 Cty TNHH MTV DV-VH Khang Việt - 71 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/13-27/THTPHCM
268142 978-604-58-4965-1 Hãy cầm lấy và đọc Huỳnh Như Phương 2000 x 386-2016/CXBIPH/12-27/THTPHCM
268143 978-604-58-4964-4 Lịch sử vương quốc Đàng Ngoài Alexandre de Rhodes Hồng Nhuệ 360 x 386-2016/CXBIPH/11-27/THTPHCM
268144 978-604-58-4963-7 Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Sắc màu bí mật Nhiều tác giả 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/10-27/THTPHCM
268145 978-604-58-4962-0 Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Công chúa cũng buồn Nhiều tác giả 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/9-27/THTPHCM
268146 978-604-58-4961-3 Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Xem xiếc cùng cha Nhiều tác giả 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/8-27/THTPHCM
268147 978-604-58-4960-6 Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Điều ước gửi các vì sao Nhiều tác giả 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/7-27/THTPHCM
268148 978-604-58-4959-0 Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Ngôi nhà của gà con Nhiều tác giả 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/6-27/THTPHCM
268149 978-604-58-4958-3 Bộ kỹ năng cho trẻ từ 1 - 6 tuổi - Tránh xa người lạ Lời: Hồ Huy Sơn - Tranh: Lý Minh Phúc 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/5-27/THTPHCM
268150 978-604-58-4957-6 Bộ kỹ năng cho trẻ từ 1 - 6 tuổi - Khu vườn trên sân thượng Lời: Hồ Huy Sơn - Tranh: Lý Minh Phúc 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 386-2016/CXBIPH/4-27/THTPHCM