Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
271571 978-604-70-1000-4 Kinh Bản nguyện Địa Tạng Bồ Tát Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Tỷ Khiêu Ni Thích Diệu Thực (biên dịch) 2000 Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Quán Sứ, Hà Nội 239-2016/CXBIPH/12-30/VHDT
271572 978-604-70-0999-2 Chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan 500 Công ty cổ phần in An Tín - Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 239-2016/CXBIPH/11-30/VHDT
271573 978-604-70-0998-5 Đôi bờ sông Tiêu Tương Dương Mạnh Nghĩa 500 Dương Mạnh Nghĩa - Từ Sơn, Bắc Ninh 239-2016/CXBIPH/10-30/VHDT
271574 978-604-70-0997-8 Linh Sơn Thủy Từ - Đền thờ nàng Han ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Vương Toàn (biên soạn) 2000 Vương Toàn - Ba Đình, Hà Nội 239-2016/CXBIPH/9-30/VHDT
271575 978-604-70-0872-8 Phong tục dân gian: Nghi lễ tang ma Từ Liêm 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/8-30/VHDT
271576 978-604-70-0871-1 Phong tục dân gian: Nghi lễ Nhập trạch Từ Liêm 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/7-30/VHDT
271577 978-604-70-0870-4 Phong tục dân gian: Nghi lễ thờ Mẫu Thuận Phước 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/6-30/VHDT
271578 978-604-70-0869-8 Văn khấn nôm truyền thống của người Việt Trương Thìn, Thích Minh Nghiêm 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/5-30/VHDT
271579 978-604-70-0868-1 Phong tục dân gian: Nghi lễ cưới hỏi, tang ma Thuận Phước 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/4-30/VHDT
271580 978-604-70-0867-4 Phong tục dân gian: Nghi lễ thờ Phật Thuận Phước 2000 Nhà sách Minh Lâm - Hà Nội 239-2016/CXBIPH/3-30/VHDT