Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
276771 978-604-53-6112-2 Thơ Thăng Long Nhiều tác giả 1000 LK với tác giả/Đc: Tp Hà Nội. 1129-2016/CXBIPH/87-48/HNV
276772 978-604-53-6111-5 Hồn làng Nguyễn Đình Phúc 1000 LK với tác giả/Đc: Việt Trì-Phú Thọ 1129-2016/CXBIPH/86-48/HNV
276773 978-604-53-6110-8 Chia tay hoa tầm xuân Đặng Hồng Vĩnh 1000 LK với tác giả/Đc: Thanh Trì Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/85-48/HNV
276774 978-604-53-6109-2 Nụ cười Hữu Sự-Văn Bách 1000 LK với tác giả/Đc: Thanh Trì Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/84-48/HNV
276775 978-604-53-6108-5 Thả hồn bay theo gió Nguyễn Thị Mai Hương 1000 LK với tác giả/Đc: Tp Vĩnh Phúc 1129-2016/CXBIPH/83-48/HNV
276776 978-604-53-6107-8 Lá thu đỏ Trần Thọ Vệ 1000 LK với tác giả/Đc: Việt Trì-Phú Thọ 1129-2016/CXBIPH/82-48/HNV
276777 978-604-53-6106-1 Khúc niệm ca Trần Đức Lộc 1000 LK với Cty CPVH Đất Việt/Đc: Minh Khai-tp Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/81-48/HNV
276778 978-604-53-6105-4 Từ hoa đến mật Trần Đức Lộc 1000 LK với Cty CPVH Đất Việt/Đc: Minh Khai-tp Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/80-48/HNV
276779 978-604-53-6104-7 Một miền ký ức Đỗ Anh Tứ 1000 LK với Cty CPVH Đất Việt/Đc: Minh Khai-tp Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/79-48/HNV
276780 978-604-53-6103-0 Tuyển thơ Quốc Thành Quốc Thành 1000 LK với Cty CPVH Đất Việt/Đc: Minh Khai-tp Hà Nội 1129-2016/CXBIPH/78-48/HNV