Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
295981 978-604-0-02625-5 Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh Tiểu học- tập 4: Các bài toán hình học Đỗ Như Thiên 5000 x 444-2016/CXBIPH/216-244/GD
295982 978-604-0-02624-8 Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh Tiểu học- Tập 2: Các bài toán về các phép tính Đỗ Như Thiên 5000 x 444-2016/CXBIPH/215-244/GD
295983 978-604-0-02623-1 Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh Tiểu học - Tập 3: Các bài toán có phương pháp giải điển hình Đỗ Như Thiên 5000 x 444-2016/CXBIPH/214-244/GD
295984 978-604-0-02622-4 Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học - tập 1: Các bài toán về số và chữ số Đỗ Như Thiên 5000 x 444-2016/CXBIPH/213-244/GD
295985 978-604-0-08080-6 Bài tập tự đánh giá Lịch sử và Địa lí 5 Nguyễn Trại (Chủ biên), Nguyễn Hồng Liên, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Minh Nguyệt, Mai Thành Trung 5000 x 444-2016/CXBIPH/212-244/GD
295986 978-604-0-02619-4 Ba phương pháp giải bài toán hình không gian Đào Văn Dũng 5000 x 444-2016/CXBIPH/211-244/GD
295987 978-604-0-02618-7 Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học (học sinh) Ban Điều hành Đề án 343 PN- Ban triển khai điều hành Đề án 2- Bộ Giáo dục và Đào tạo 5000 x 444-2016/CXBIPH/210-244/GD
295988 978-604-0-02617-0 Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học (đoàn viên, sinh viên) Ban Điều hành Đề án 343 PN- Ban triển khai điều hành Đề án 2- Bộ Giáo dục và Đào tạo 5000 x 444-2016/CXBIPH/209-244/GD
295989 978-604-0-03186-0 Biển, đảo với cuộc sống của chúng ta Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Văn Lệ Hằng, Phan Thanh Hà, Nguyễn Thị Chi, Bạch Ngọc Diệp 5000 x 444-2016/CXBIPH/208-244/GD
295990 978-604-0-02615-6 Giáo dục bảo vệ môi trường biển, đảo Việt Nam qua hoạt động ngoài giờ lên lớp Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên), Phan Thanh Hà, Nguyễn Thị Chi, Trương Xuân Cảnh, Bạch Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thấn 5000 x 444-2016/CXBIPH/207-244/GD