Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
21 978-604-0-27521-9 Hãy biết yêu bản thân – Tóc xù mì có sao! Laura Ellen Anderson Thu Nga 50000 x 1345-2021/CXBIPH/18-1089/GD
22 978-604-0-27520-2 Sổ nhật ký ngày hè Tiếng Anh 1 Đỗ Thị Ngọc Hiền - Ninh Thị Kim Oanh 50000 x 1345-2021/CXBIPH/17-1089/GD
23 978-604-0-27519-6 Sổ nhật ký ngày hè Toán 1 Nguyễn Thuỷ Chung, Trần Quang Vinh, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Hải 50000 x 1345-2021/CXBIPH/16-1089/GD
24 978-604-0-27518-9 Sổ nhật ký ngày hè tiếng Việt 1 Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Lanh, Đặng Thị Lệ Tâm 50000 x 1345-2021/CXBIPH/15-1089/GD
25 978-604-0-27517-2 Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi) Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 200000 x 1345-2021/CXBIPH/14-1089/GD
26 978-604-0-27516-5 Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 4 – 5 tuổi) Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 200000 x 1345-2021/CXBIPH/13-1089/GD
27 978-604-0-27515-8 Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (Dành cho trẻ 3 – 4 tuổi) Cao Thị Hồng Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương 200000 x 1345-2021/CXBIPH/12-1089/GD
28 978-604-0-27514-1 Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Cây và những bông hoa đẹp (Theo chương trình GDMN) (Dành cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi) Nguyễn Minh Thảo, Vũ Huyền Trinh 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/11-1089/GD
29 978-604-0-27513-4 Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề bé lên mẫu giáo (Theo chương trình Giáo dục mầm non) (Dành cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi) Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Giang 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/10-1089/GD
30 978-604-0-27512-7 Bé bảo vệ môi trường Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vụ Giáo dục mầm non, Trần Thị Thu Hoà 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/9-1089/GD