Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
21 978-604-68-6672-5 Ăn vóc học hay Đỗ Hồng Ngọc 10000 Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (940, đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM) 2452-2020/CXBIPH/1-107/VNTPHCM
22 978-604-79-2461-5 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THUỐC NỔ THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ VINACOMIN (Sách chuyên khảo) TS. Dương Thị Vân Anh 500 x 2471-2020/CXBIPH/1-53/TC
23 978-604-937-242-1 Kinh tế phi chính thức trên địa bàn Hải Phòng Nguyễn Thái Sơn ( Chủ biên); Nguyễn Văn Thành, Lương Khánh Chi, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hoàng Thị Ngà, Hồ Mạnh Tuyến, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Thu Hương, Phan Thị Nghĩa Bình 200 x 2464-2020/CXBIPH/1-14/ĐHHH
24 978-604-9978-86-9 Ôn thi đầu vào cao học môn Tiếng Anh Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Trương Thị Thanh Hoa, Bùi Đức Tiến 5000 x 2451-2020/CXBIPH/7-63/ĐHSPTPHCM
25 978-604-9978-85-2 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move Flashcard Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 50 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/6-63/ĐHSPTPHCM
26 978-604-9978-84-5 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move Interactive Classroom Pack Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 100 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/5-63/ĐHSPTPHCM
27 978-604-9978-83-8 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move Audio CD Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 100 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/4-63/ĐHSPTPHCM
28 978-604-9978-82-1 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move. Teacher's Edition Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 100 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/3-63/ĐHSPTPHCM
29 978-604-9978-81-4 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move. Workbook Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 72000 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/2-63/ĐHSPTPHCM
30 978-604-9978-80-7 Tiếng Anh 1 - Macmillan Next Move. Pupil's Book Hoàng Tăng Đức (Chủ biên) Nguyễn Mạnh Cường 72000 Công ty CP Đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm Giáo dục Victoria - Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 2451-2020/CXBIPH/1-63/ĐHSPTPHCM