Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
21 978-604-74-4985-9 Đừng để sự xuất sắc thua cuộc trước cảm xúc Lưu Dĩnh Bảo Thu 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 243-2021/CXBIPH/2-04/ThaH
22 978-604-74-4984-2 Chi cục Thuế quận Bình Thạnh - Kỷ yếu 30 năm một chặng đường Chi cục Thuế quận Bình Thạnh 2000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 243-2021/CXBIPH/1-04/ThaH
23 978-604-55-8358-6 Em yêu chữ Việt lớp 5 - T2 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/53-14/HN
24 978-604-55-8357-9 Em yêu chữ Việt lớp 5 - T1 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/52-14/HN
25 978-604-55-8356-2 Em yêu chữ Việt lớp 4 - T2 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/51-14/HN
26 978-604-55-8355-5 Em yêu chữ Việt lớp 4 - T1 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/50-14/HN
27 978-604-55-8354-8 Em yêu chữ Việt lớp 3 - T2 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/49-14/HN
28 978-604-55-8353-1 Em yêu chữ Việt lớp 3 - T1 Nguyễn Trí Dũng 10000 Cty CP Phát hành sách Giáo Dục, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/48-14/HN
29 978-604-55-8352-4 Vở Luyện từ và câu lớp 5 - T2 Lê Hữu Tỉnh (cb), Nguyễn Trí Dũng, Xuân Thị Nguyệt Hà 20000 Cty CP ĐT&PT Giáo dục Hà Nội; Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/47-14/HN
30 978-604-55-8351-7 Vở Luyện từ và câu lớp 5 - T1 Lê Hữu Tỉnh (cb), Nguyễn Trí Dũng, Xuân Thị Nguyệt Hà 20000 Cty CP ĐT&PT Giáo dục Hà Nội; Tòa nhà VP HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/46-14/HN