Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-74-4339-0 Sổ tay tìm huyệt Đỗ Đức Ngọc - Vương Văn Liêu 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/20-86/ThaH
32 978-604-74-4338-3 Già quá nhanh thông minh quá trễ (30 sự thật bạn cần biết) Gordon Livingston Tiến Thành 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/19-86/ThaH
33 978-604-74-4337-6 Những mẩu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái Hoa Sơn Thành Khang - Thủy Tiên 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, \nTP. Hồ Chí Minh 3132-2019/CXBIPH/18-86/ThaH
34 978-604-74-4336-9 Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái Hoa Sơn Thành Khang - Thủy Tiên 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, \nTP. Hồ Chí Minh 3132-2019/CXBIPH/17-86/ThaH
35 978-604-74-4335-2 Origami - Trò chơi gấp giấy dành cho trẻ em - Tập 2 Thiên Kim 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/16-86/ThaH
36 978-604-74-4334-5 Origami - Trò chơi gấp giấy dành cho trẻ em - Tập 1 Thiên Kim 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/15-86/ThaH
37 978-604-74-4333-8 24 gương hiếu thảo - Nhị thập tứ hiếu toàn tập Huy Tiến (sưu tầm và biên soạn) 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, \nTP. Hồ Chí Minh 3132-2019/CXBIPH/14-86/ThaH
38 978-604-74-4332-1 Chơi đàn guitar bằng hình ảnh Arthur Dick – Joe Bemmett Việt Thư 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/13-86/ThaH
39 978-604-74-4331-4 Nghệ thuật thuyết trình - Bí quyết để thính giả nhớ những gì chúng ta nói Philip Collins Chương Ngọc 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, \nTP. Hồ Chí Minh 3132-2019/CXBIPH/12-86/ThaH
40 978-604-74-4330-7 Dán đắp thuốc trị liệu 30 bệnh thường gặp Lý Nam Sinh Việt Thư 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 3132-2019/CXBIPH/11-86/ThaH