Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-58-9910-6 Phát triển trí não IQ - Làm quen với Toán - Preschool Activity - Little Mathematis Giúp nuôi dưỡng những mầm non Toán học Simeon Marinkovic Ph.D. & Slavica Markovic Boris Kuzmanovic minh họa - Hương Mai dịch 10000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/20-325/THTPHCM
32 978-604-58-9909-0 Không phản bội - Never betray Thích Chân Quang 5000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/19-325/THTPHCM
33 978-604-58-9908-3 CD Tâm lý ưa và chán TT. Thích Chân Quang 2000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/18-325/THTPHCM
34 978-604-58-9907-6 CD Những nỗi khổ trong cuộc đời - CD B TT. Thích Chân Quang 2000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/17-325/THTPHCM
35 978-604-58-9906-9 CD Những nỗi khổ trong cuộc đời - CD A TT. Thích Chân Quang 2000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/16-325/THTPHCM
36 978-604-58-9905-2 CD Đi tìm lợi ích tối thượng - CD B TT. Thích Chân Quang 2000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/15-325/THTPHCM
37 978-604-58-9904-5 CD Đi tìm lợi ích tối thượng - CD A TT. Thích Chân Quang 2000 Cty TNHH Văn hóa Pháp Quang - 28 Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/14-325/THTPHCM
38 978-604-58-9903-8 Chuyến Xe Năng Lượng - The Energy Bus; Foreword by Ken Blanchard, Đồng tác giả của "Vị Giám Đốc Một Phút" Jon Gordon Nguyễn Văn Phát 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/13-325/THTPHCM
39 978-604-58-9902-1 Tuổi Trẻ Khát Vọng Và Nỗi Đau - Cuốn sách dảnh cho những ai không muốn từ bỏ ước mơ Youth, It's painful Rando Kim Vương Bảo Long 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/12-325/THTPHCM
40 978-604-58-9901-4 Chân Trần Chí Thép - Bare Feet, Iron Will - Câu chuyện của Trung tá Thủy quân Lục chiến - James G. Zumwalt - con trai Đô đốc Hải quân Mỹ Elmo Zumwalt trong chiến tranh Việt Nam -Cuốn sách đặc biệt về tinh thần và ý chỉ bảo vệ tổ quốc James G. Zumwalt Đỗ Hùng 6000 Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) - 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 4168-2019/CXBIPH/11-325/THTPHCM