Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-0-27511-0 Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ lồng ghép giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Phùng Mạnh Cường 100000 x 1345-2021/CXBIPH/8-1089/GD
32 978-604-0-27510-3 Hướng dẫn tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Hiếu, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Minh Huyền 100000 x 1345-2021/CXBIPH/7-1089/GD
33 978-604-0-27509-7 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Minh Huyền, Phan Bích Nga, Nguyễn Thị Hào, Nguyễn Thị Hiền, Tạ Thị Kim Nhung, Trần Mai Phương 200000 x 1345-2021/CXBIPH/6-1089/GD
34 978-604-0-27508-0 Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trần Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho, Cao Thị Hồng Nhung, Đinh Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Hà 200000 x 1345-2021/CXBIPH/5-1089/GD
35 978-604-0-27507-3 Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hồ Lam Hồng, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hà Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Huyền 200000 x 1345-2021/CXBIPH/4-1089/GD
36 978-604-0-27506-6 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non người dân tộc thiểu số (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Hoà, Hồ Lam Hồng, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Minh Thảo 100000 x 1345-2021/CXBIPH/3-1089/GD
37 978-604-0-27505-9 Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thu Phương, Đinh Bích Hà, Nguyễn Thị Minh Thảo 200000 x 1345-2021/CXBIPH/2-1089/GD
38 978-604-0-27504-2 Sổ theo dõi chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Nguyễn Thị Thanh Huyền 1000000 x 1345-2021/CXBIPH/1-1089/GD
39 978-604-61-7710-4 Từ điển Việt - Bồ - La và các cứ liệu liên quan Alexandre de Rhodes (1591-1660) Đỗ Quang Chính - Hoàn Xuân Việt - Thanh Lãng 2000 Bà Nguyễn Thị Kim Soa, Nhà sách Đức Bà Hòa Bình, số 1 Công xã Pari, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. \nĐT: 0979454576 1322-2021/CXBIPH/25-47/TG
40 978-604-61-7709-8 Kinh Phổ môn - Dược sư - A di đà Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Phân viện nghiên cứu Phật học 3000 Bà Đặng Thị Hạnh, Phó Giám đốc - Công ty TNHH In Đỗ Gia. Số 22 A Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0916048699 1322-2021/CXBIPH/24-47/TG