Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-61-7708-1 Luận đạo đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thiền tịnh đạo tràng Phật Bửu Tự Hóc Môn - Hòa thượng Thích Chơn Lý 1000 Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Tổ In ấn và Phát hành kinh sách, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38469721 1322-2021/CXBIPH/23-47/TG
42 978-604-61-7707-4 Những điều thú vị từ truyện tích Pháp cú 05 Thích Chân Quang 1000 Ông Võ Chí Công, Giám đốc - Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 02838462646 1322-2021/CXBIPH/22-47/TG
43 978-604-61-7706-7 Đỉnh núi tuyết tập 38: Vesali xinh đẹp - The white peak Vol 38: Beautitiful city Vesali Thích Chân Quang 1500 Ông Võ Chí Công, Giám đốc - Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 02838462646 1322-2021/CXBIPH/21-47/TG
44 978-604-61-7705-0 Kinh diệu pháp liên hoa - Kinh đại thừa vô lượng nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Tịnh - Thích Chánh Quang 1000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/20-47/TG
45 978-604-61-7704-3 Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện (Trọn bộ) Giáo hội Phật giáo Việt Nam HT. Thích Trí Tịnh 2000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/19-47/TG
46 978-604-61-7703-6 Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện (Trọn bộ) Giáo hội Phật giáo Việt Nam HT. Thích Trí Tịnh 2000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/18-47/TG
47 978-604-61-7702-9 Kinh dược sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam Bồ Tát giới Tuệ Nhuận 1000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/17-47/TG
48 978-604-61-7701-2 Kinh ngũ bách danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Chân Lý 1000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/16-47/TG
49 978-604-61-7700-5 Kinh A di đà nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam HT. Thích Trí Tịnh 5000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/15-47/TG
50 978-604-61-7699-2 Kinh Phổ môn nghĩa HT. Thích Trí Tịnh 5000 Ông Nguyễn Hữu Cứ, Công ty TNHH TM-DV-VH Hương Trang, 416 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38340990 1322-2021/CXBIPH/14-47/TG