Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-946-875-9 International Business Workbook National Economics University/ Faculty of Foreign Languages/ Business English Department/ Editors: Nguyen Lan Ngoc, MA.; Le Thi Thu Ha, MA. 3000 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; địa chỉ: 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2445-2020/CXBIPH/2-227/ĐHKTQD
42 978-604-946-874-2 Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ Viện Kế toán - Kiểm toán/ Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, TS. Trần Trung Tuấn 3000 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; địa chỉ: 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2445-2020/CXBIPH/1-227/ĐHKTQD
43 978-604-80-4746-7 MobiFone kết nối - Tập 4/2020 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 0 Công ty TNHH OMNI-D; Địa chỉ: 29/1A Ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM 2454-2020/CXBIPH/16-91/TTTT
44 978-604-80-4745-0 Nhân Tố Enzyme - Thực hành Hiromi Shinya Như Nữ 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/15-91/TTTT
45 978-604-80-4744-3 Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon Brad Stone Nguyễn Hoàng Lan 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/14-91/TTTT
46 978-604-80-4743-6 Muốn An Được An Thích Nhất Hạnh Chân Hội Nghiêm 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/13-91/TTTT
47 978-604-80-4742-9 Tìm Bình Yên Trong Gia Đình Thích Nhất Hạnh 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/12-91/TTTT
48 978-604-80-4741-2 Hạnh Phúc Cầm Tay Thích Nhất Hạnh Chân Hội Nghiêm 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/11-91/TTTT
49 978-604-80-4740-5 Hành Trình Của Linh Hồn TS Michael Newton Thanh Huyền 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/10-91/TTTT
50 978-604-80-4739-9 Ung Thư - Sự Thật, Hư Cấu, Gian Lận Và Những Phương Pháp Chữa Lành Không Độc Hại Ty Bollinger Nguyễn Anh Tuấn 0 Công ty Cổ phần Fonos. Địa chỉ: Số 48, Đường số 14, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 2454-2020/CXBIPH/9-91/TTTT