Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-55-8340-1 Địa lý Hà Nội (sách dùng cho học sinh Tiểu học Hà Nội) Nguyễn Đình Tám, Nga Hoàng Việt 50000 Cty CP sách &TBTH Hà Nội - Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN 226-2021/CXBIPH/35-14/HN
42 978-604-55-8339-5 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 5, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/34-14/HN
43 978-604-55-8338-8 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 5, Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/33-14/HN
44 978-604-55-8337-1 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 4, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/32-14/HN
45 978-604-55-8336-4 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 4, Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/31-14/HN
46 978-604-55-8335-7 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 3, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/30-14/HN
47 978-604-55-8334-0 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Tiếng Việt - Lớp 3, Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/29-14/HN
48 978-604-55-8333-3 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán - Lớp 5, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực Hoàng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Khuê 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/28-14/HN
49 978-604-55-8332-6 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán - Lớp 5, Tập 1 Theo định hướng phát triển năng lực Hoàng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Khuê 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/27-14/HN
50 978-604-55-8331-9 Hướng dẫn Em tự ôn luyện Toán - Lớp 4, Tập 2 Theo định hướng phát triển năng lực Hoàng Mai Lê, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đình Khuê 100000 Cty CP sách Giáo dục tại TP. Hà Nội, Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 226-2021/CXBIPH/26-14/HN